Informujemy, że począwszy od pierwszej sesji VIII kadencji Rady Miejskiej w Chełmku, każda sesja Rady Miejskiej w Chełmku jest transmitowana online oraz archiwizowana na specjalnie do tego celu utworzonej stronie internetowej: https://chelmek.sesja.pl/

Transmisja online dostępna jest wyłącznie w czasie obrad. Nagrania archiwalne znajduja sie w zakładce "Archiwum Nagrań", do uruchomienia wymagana jest przeglądarka z obsługą JavaScript.


Protokoły z głosowań nad uchwałami VIII kadencji Rady Miejskiej w Chełmku dostępne są pod adresem: https://bip.malopolska.pl/umchelmek,m,309786,protokoly-z-glosowan.html


Interpelacje oraz zapytania zgłoszone przez radnych dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce "Interpelacje i zapytania" pod adresem: https://bip.malopolska.pl/umchelmek,m,162671,interpelacje-i-zapytania.html

XXX sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Chełmku - odwołana

2018.11.22. rada

Działając na podstawie art. 20 ust.1 zd. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) odwołuję XXX Sesję Rady Miejskiej w Chełmku zwołaną na dzień 10 lutego 2022 r. na godz. 14.00 ze względów formalnych.


Przewodniczący Rady Miejskiej w Chełmku
/-/ Marek Palka

Zebranie mieszkańców osiedla „Stare Miasto”

zebranie

Przewodniczący Zarządu Osiedla „Stare Miasto” zaprasza mieszkańców Dzielnicy „Stare Miasto” na ogólne zebranie, które odbędzie w budynku Domu Pamięci Tomasza Baty przy ul. Staicha 3 w Chełmku (Remiza OSP) w dniu 19.10.2021r. (wtorek) o godz. 16:00. W przypadku braku quorum zebranie odbędzie się w drugim terminie po upływie 15 minut od ustalonego powyżej terminu

Serdecznie zapraszamy

Zebranie mieszkańców osiedla „Nowe Miasto”

zebranie

Przewodniczący Zarządu Osiedla „Nowe Miasto” zaprasza mieszkańców Dzielnicy „Nowe Miasto” na ogólne zebranie, które odbędzie się w budynku Samorządowego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Chełmku przy ul. Piłsudskiego 1 w dniu 18.10.2021r. (poniedziałek) o godz. 16:00. W przypadku braku quorum zebranie odbędzie się w drugim terminie po upływie 15 minut od ustalonego powyżej terminu

Porządek zebrania:
1. Otwarcie zebrania, powitanie gości, stwierdzenie prawomocności zebrania.
2. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku zebrania.
3. Powołanie protokolanta.
4. Powołanie Komisji uchwał i wniosków.
5. Sprawozdanie z działalności Zarządu Osiedla p.n. „Nowe Miasto”.
6. Informacja w zakresie inwestycji i remontów na terenie Osiedla p.n. „Nowe Miasto” oraz planów na 2022r.
7. Dyskusja.
8. Zgłaszanie uchwał i wniosków.
9. Zakończenie zebrania.

Serdecznie zapraszamy

Zebranie Wiejskie w Sołectwie Gorzów

zebranie wiejskie gorzow

Sołtys i Rada Sołecka wsi zapraszają mieszkańców Gorzowa na ZEBRANIE WIEJSKIE, które odbędzie się w Remizie Strażackiej w dniu 23.09.2020r. (czwartek) o godz. 16.00.

Porządek zebrania:

1. Otwarcie zebrania i przywitanie zaproszonych gości.
2. Stwierdzenie prawomocności i przyjęcie porządku obrad.
3. Powołanie protokolanta.
4. Powołanie komisji uchwał i wniosków.
5. Omówienie propozycji i podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia funduszu sołeckiego w 2022r.
6. Informacja z działalności sołtysa i rady sołeckiej - podsumowanie wydatków w zakresie inwestycji i remontów wykonanych na terenie sołectwa Gorzów.
7. Plany na 2022 rok w zakresie inwestycji i remontów na terenie sołectwa.
8. Dyskusja, wolne wnioski, wystąpienie zaproszonych gości.
9. Przyjęcie wniosków.
10. Zakończenie zebrania.

Sołtys wsi Gorzów
Marek Palka

Oświata

Oświata i Edukacja

Wykaz jednostek realizujących zadania oświatowo-edukacyjne w Gminie Chełmek.

Sport

Kultura, Sport i Rekreacja

MOKSiR organizatorem życia kulturalnego, sportowego i rekreacyjnego na terenie gminy.

Drogi

Komunikacja i oświetlenie ulic

Wykaz dróg w podziale na administratorów oraz organizacja transportu w gminie.

Nieruchomości

Nieruchomości na sprzedaż

Aktualne oferty sprzedaży nieruchomości, będące własnością Gminy Chełmek

Śmieci

Odpady komunalne

Najważniejsze informacje dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Chełmek

Zagrożenia

Informacje o zagrożeniach

Praktyczne porady na wypadek sytuacji kryzysowych w gminie.

Jak pracujemy

Godziny pracy Urzędu

Poniedziałek-Środa:
7.30 - 15.30

Czwartek:
7.30 - 16.00

Piątek:
7.30 - 15.00

.

Numer konta:
72 1020 2528 0000 0902 0475 8985

NIP: 549-21-97-441

Adresy

Urząd i spółki gminne:

 • fotka urzędu

  Urząd Miejski

  ul. Krakowska 11
 • fotka ADM

  A.D.M. sp. z o.o.

  ul. Piłsudskiego 8
 • fotka MZGK

  M.Z.G.K. sp. z o.o.

  ul. Piastowska 18

Mapa

obrazek-klawisz do mapy

Masz sprawę lub pytania?

. .
Dzisiaj jest: 29 Wrzesień 2023    |    Imieniny obchodzą: Michalina, Michał, Rafał