Zarządzenie nr 01521/7/07

Burmistrza Chełmka z dnia 6 lutego 2007 r.

w sprawie powołania pełnomocnika Burmistrza Chełmka
ds. Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Chełmek.

Na podstawie art. 33 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z poźn. zmianami), zarządzam co następuje:

§ 1

Na Pełnomocnika Burmistrza Chełmka do spraw Rewitalizacji powołuję: Andrzeja Skrzypińskiego – Zastępcę Burmistrza Chełmka, którego zadaniem jest pełnienie funkcji koordynatora zespołu zadaniowego, przygotowującego „Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Chełmek”

§ 2

Pełnomocnik jest odpowiedzialny za zbieranie danych do projektu, wniosków, jak również za wyznaczanie obszarów wymagających rewitalizacji.

§ 3

Niniejsze zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zarządzenie nr 01521/6/07

Burmistrza Chełmka z dnia 6 lutego 2007 r.

w sprawie powołania Zespołu Zadaniowego
ds. Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Chełmek.

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z poźn. zmianami), zarządzam co następuje:

§ 1

Powołuję Zespół Zadaniowy do spraw Rewitalizacji, którego zadaniem jest przygotowanie „Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Chełmek” oraz współpraca przy jego realizacji.

Skład zespołu:

 1. Krzysztof Tokarski – MZGK sp. z o.o.
 2. Robert Adamczyk – MZGK sp. z o.o.
 3. Sławomir Szkółka – ENWOS sp. z o.o.
 4. Aleksander Brzezina – ENWOS sp. z o.o.
 5. Wiesław Pitry – MSM „Budowlanka”,
 6. Zdzisław Pawlica – MSM „Budowlanka”,
 7. Maciej Kwadrans – ENION S.A.,
 8. Włodzimierz Góra – ENION S.A.,
 9. Zdzisław Kurdybacha – ADM sp. z o.o.,
 10. Władysław Dendys – ADM sp. z o.o.
 11. Bogdan Białecki – Wydział Inwestycji UM w Chełmku,
 12. Katarzyna Strumińska – Referat Rozwoju UM w Chełmku,
 13. Patrycja Poznańska – Referat Rozwoju UM w Chełmku.

§ 2

Nadzór nad realizacją zarządzenia powierza się Zastępcy Burmistrza Chełmka.

§ 3

Istnieje możliwość zapraszania ekspertów i konsultantów zewnętrznych do prac Zespołu Zadaniowego.

§ 4

Niniejsze zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Oświata

Oświata i Edukacja

Wykaz jednostek realizujących zadania oświatowo-edukacyjne w Gminie Chełmek.

Sport

Kultura, Sport i Rekreacja

MOKSiR organizatorem życia kulturalnego, sportowego i rekreacyjnego na terenie gminy.

Drogi

Komunikacja i oświetlenie ulic

Wykaz dróg w podziale na administratorów oraz organizacja transportu w gminie.

Nieruchomości

Nieruchomości na sprzedaż

Aktualne oferty sprzedaży nieruchomości, będące własnością Gminy Chełmek

Śmieci

Odpady komunalne

Najważniejsze informacje dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Chełmek

Zagrożenia

Informacje o zagrożeniach

Praktyczne porady na wypadek sytuacji kryzysowych w gminie.

Jak pracujemy

Godziny pracy Urzędu

Poniedziałek-Środa:
7.30 - 15.30

Czwartek:
7.30 - 16.00

Piątek:
7.30 - 15.00

.

Numer konta:
72 1020 2528 0000 0902 0475 8985

NIP: 549-21-97-441

Adresy

Urząd i spółki gminne:

 • fotka urzędu

  Urząd Miejski

  ul. Krakowska 11
 • fotka ADM

  A.D.M. sp. z o.o.

  ul. Piłsudskiego 8
 • fotka MZGK

  M.Z.G.K. sp. z o.o.

  ul. Piastowska 18

Mapa

obrazek-klawisz do mapy

Masz sprawę lub pytania?

. .
Dzisiaj jest: 21 Lipiec 2024    |    Imieniny obchodzą: Andrzej, Wiktor, Daniel