Inwestycja Roku

Nagroda „Inwestycja roku” jest formą podziękowania za rozwijanie działalności w Gminie Chełmek, a co za tym idzie tworzenie nowych miejsc pracy dla naszych mieszkańców. Pierwszą w historii statuetkę za inwestycje w 2016 roku otrzymala firma VG Polska.

"Zwyczajni-Niezwyczajni"

Burmistrz Chełmka przyznaje od roku 2016 nagrodę "Zwyczajni-Niezwyczajni”. To wyróżnienie dla osób, które w swojej pracy wykazali się szczególnym zaangażowaniem, co przyniosło skutek dla wszystkich mieszkańców naszej gminy. Dotychczasowi laureaci:

Rok 2016:

1. Aspirant Jakub Stojek oraz starszy sierżant Tomasz Bednarczyk,

2. Michał Chylaszek, Rafał Pietrusiak, Krzysztof Szymutko, Marek Wojciechowski, Wacław Jewak, Krzysztof Wójcik, Marek Sitek, Albert Patyk i Dawid Musiał.

Rok 2017:

1. Druhowie OSP Chełmek: Stanisław Smoleń, Tomasz Gembołyś, Krystian Smoleń, Krzysztof Lączak, Mateusz Szweda, Dawid Smoleń, Lesław Oleksy, Zbigniew Pusz, Piotr Jugas, Jakub Rożnawski.

2. Druhowie OSP Bobrek: Tomasz Szostek, Dominika Hendzlik, Władysław Wiśnowski, Lucjan Mendyk, Rafał Stachura, Jerzy Wilczak, Kamil Wilczak, Karol Nosal, Maciej Zabawski, Adam Zalewski.

3. Druhowie OSP Gorzów: Andrzej Rybak, Ryszard Diabełek, Tomasz Jagielski, Dawid Kulig, Damian Kulig, Rafał Gąsiorek, Patryk Kotlarz, Robert Rybak, Marek Mrowiec.

4. Krystian Kuczera.

Rok 2019:

1. Agnieszka Wrona.

Rok 2022:

 1. Jarosław Kubas,
 2. Kamil Wałach,
 3. Daniel Wróbel,
 4. Paulina Olszewska,
 5. Krzysztof Klewiński,
 6. Iwona i Rafał Hermet,
 7. Rafał Stachura,
 8. Edyta Luks,
 9. Agnieszka Radwańska,
 10. Mariusz „LOLEK” Walczak,
 11. Waldemar Rudyk,
 12. Małgorzata Szymczak,
 13. Dorota Kruk,
 14. Celina Oszkandy,
 15. Aneta Kuras,
 16. Wojciech Piwowarczyk,
 17. Jednostka OSP Bobrek.

Rok 2023:

 1. Ivo Kopijasz,
 2. Wojciech Piwowarczyk.

Statuetka "Otwarte Serca"

Statuetka „OTWARTE SERCA" przyznawana osobom i podmiotom niosącym pomoc, działającym na rzecz potrzebujących mieszkańców gminy Chełmek oraz udzielającym wsparcia materialnego i duchowego. Dotychczas otrzymali ją:

1. Parafialny Klub CARITAS przy parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Chełmku,

2. Grażyna Hajda,

3. Urszula Guja,

4. Cukiernia "Ptyś",

5. Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia Pracowników KWK Piast z siedzibą w Bieruniu (2016/2017/2018/2019/2021/2022),

6. Adam Łoziński,

7. Samorządowy Zespół Szkół nr 1 w Chełmku,

9. ENWOS sp. z o.o. w Chełmku,

11. Tomasz Czerw,

12. Bartosz Janiczek,

13. Katarzyna i Maciej Madoń,

14. Anna Piotrowska,

15. Małgorzata Dworniczek,

16. Tomasz Mazgaj - Firma „TOMBUD” – OTWARTE SERCA 2021,

17. Państwo Joanna Galistl, Andrzej Gołębiowski – Cukiernia „PTYŚ” s.j. – OTWARTE SERCA 2022,

18. Zbigniew Cholewa – OTWARTE SERCA 2023,

19. Związek Harcerstwa Polskiego - Związek Drużyn Chełmek im. Bohaterów Westerplatte – OTWARTE SERCA 2023.

Medal „Za zasługi dla rozwoju Gminy Chełmek”

Od 2004 roku Burmistrz Chełmka przyznaje medale „Za zasługi dla rozwoju Gminy Chełmek” osobom bądź podmiotom za szczególny wkład w rozwój naszej gminy w różnych dziedzinach życia gospodarczego, społecznego, kulturalnego i promocji.

Rok 2004

W 2004 roku medal otrzymał Janusz Sepioł – ówczesny Marszałek Województwa Małopolskiego.

Rok 2005

W 2005 roku medalem zostali uhonorowani: Ksiądz Stanisław Maślanka – były Proboszcz Parafii p.w. Trójcy Przenajświętszej w Bobrku, Druh Lucjan Firek – wieloletni wychowawca młodzieży oraz organizator życia harcerskiego, Stanisław Mleczek – przedsiębiorca z gminy Chełmek, Koło PTTK w Chełmku – organizator życia społeczności lokalnej w zakresie turystyki i krajoznawstwa, Stowarzyszenie Klub Idei Tomasza Baty w Chełmku – zrzeszenie sympatyków „batowskiej” szkoły oraz organizacji pracy.

Rok 2006

W 2006 roku medale otrzymali: Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” w Chełmku – spółdzielnia z siecią 10 placówek handlowych na terenie gminy Chełmek, Halina Hebda – ekonomistka i pedagog, zawodowo związana z PZPS „Chełmek” oraz Zespołem Szkół Zawodowych im. J. Kilińskiego w Chełmku, Maria Srebro-Przybyłowska – lekarz medycyny, związana zawodowo z Ośrodkiem Zdrowia w Chełmku, Ksiądz Stanisław Strojek – były Proboszcz Parafii p.w. Miłosierdzia Bożego w Chełmku, Ochotnicza Straż Pożarna w Chełmku, Ochotnicza Straż Pożarna w Bobrku, Ochotnicza Straż Pożarna w Gorzowie, Powiatowy Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących nr 8 im. Jana Kilińskiego w Chełmku.

Rok 2007

W 2007 roku medale otrzymali: Maflow Polska sp. z o.o. Tychy – przedsiębiorstwo działające również na terenie gminy Chełmek, Zespół Śpiewaczy „Bobrowianki”, Zespół Śpiewaczy „Chełmkowianki”, Zespół Śpiewaczy „Malwa” z Gorzowa, Ksiądz Tadeusz Isakowicz-Zaleski – twórca Warsztatów Terapii Zajęciowej w Chełmku.

Rok 2008

W 2008 roku medal otrzymał Ksiądz Kanonik Alojzy Strączek – były Proboszcz Parafii p.w. Najświętszej Marii Panny Królowej Polski w Chełmku.

Rok 2009

W 2009 roku medalem uhonorowano Marka Sowę – Członka Zarządu Województwa Małopolskiego.

Rok 2010

W 2010 roku medal otrzymali UKS "KS CHEŁMEK" oraz Polski Związek Hodowców Gołębi Pocztowych - Oddział w Chełmku.

Rok 2011

W 2011 roku medal otrzymali: Kazimierz Zamarlik - DERMEX sp. z o.o., ASFOR Poznański s.j. oraz Waldemar Rudyk - dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Chełmku.

Rok 2012

W 2012 roku medal otrzymali:VG POLSKA sp. z o.o. oraz Przedsiębiorstwo Metali Nieżelaznych "BOBREK" s.j.

Rok 2013

W 2013 roku medalem uhonorowano Cukiernię PTYŚ

Rok 2015

W 2015 roku medalem uchoronowano Józefa Pawlika, Antoniego Korycika, Romana Witkowskiego, Sylwestra Baranowskiego oraz drużynę LKS Bobrek.

Rok 2016

Za zasługi dla rozwoju Gminy Chełmek w 2016 roku medale otrzymali: Krzysztof Gąska, Jan Franczyk oraz Związek Emerytów, Renicstów i Inwalidów w Chełmku który obchodził 40-lecie istnienia.

Rok 2017

Za zasługi dla rozwoju Gminy Chełmek w 2017 roku medale otrzymali: Andrzej Rybak, Koło Gospodyń Wiejski w Bobrku, Miłosz Madeja właściciel firmy EUROSTYL sp. z o.o. oraz Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Chełmku.

Rok 2018

Za zasługi dla rozwoju Gminy Chełmek w 2018 roku medale otrzymali: Koło Łowieckie „DANIEL”, Maria Gołyźniak, Ks. Stanisław Rapacz oraz Robotnicze Stowarzyszenie Twórców Kultury w Chełmku.

Rok 2019

Za zasługi dla rozwoju Gminy Chełmek w 2019 roku medal otrzymał: Adam Łoziński.

Rok 2022

Za zasługi dla rozwoju Gminy Chełmek w 2022 roku medal otrzymał: Andrzej Skrzypiński – Starosta Oświęcimski.

Rok 2023

Za zasługi dla rozwoju Gminy Chełmek w 2023 roku medal otrzymało Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej i Gospodarki Wodno - Ściekowej "ENWOS" Sp. z o.o.

Statuetka "Lidera"

Burmistrz Chełmka przyznaje od roku 2005 statuetkę „Lidera”. Jest to wyróżnienie dla osób, które bezinteresownie działają na rzecz lokalnej społeczności. Tytułem tym zostało uhonorowanych wiele osób, które swoją pracą oraz zaangażowaniem szczególnie zasłużyły się w różnych dziedzinach życia gminy Chełmek.

Liderzy 2005

 1. Helena Szewczyk
 2. Marek Palka
 3. Bogdan Dulęba
 4. Sylwester Baranowski
 5. Zbigniew Jeleń
 6. Zofia Urbańczyk
 7. Maria Gołyźniak
 8. Barbara Kania
 9. Andrzej Rybak
 10. Elżbieta Stwora-Grzywna
 11. Euzebiusz Krupa
 12. Stanisław Adamczyk
 13. Józef Jędrusik
 14. Piotr Byrski
 15. Tomasz Kulig
 16. Paweł Szymonik
 17. Otylia Dudzik
 18. Janina Baran
 19. Helena Wilczak
 20. Waldemar Rudyk
 21. Marek Sowa

Liderzy 2006

 1. Euzebiusz Krupa
 2. Ks. Mirosław Niewiedział
 3. Ks. Dariusz Talik
 4. Krzysztof Gąska
 5. Robert Babiuch

Liderzy 2007

 1. Helena Szewczyk
 2. Małgorzata Wabik
 3. Markek Idzik
 4. Zdzisław Wróbel
 5. Joanna Krzyżak
 6. Dorota i Mirosław Klimowiczowie
 7. Wit Zawadzki
 8. Daniel Cieśla

Liderzy 2009

 1. Witalis Piotrowski
 2. Stanisław Stokłosa
 3. Józef Pawlik
 4. Aurelia Rudyk
 5. Antoni Korycik
 6. Stanisław Fidyt
 7. Zofia Markiel
 8. Halina Kojdecka
 9. Maria Smędzik
 10. Władysława Bożek
 11. Rozalia Żurawik
 12. Stanisław Smoleń

Liderzy 2011

 1. Teresa Daniek
 2. Maria Gołyźniak
 3. Urszula Guja
 4. Honorata Janiga
 5. Ewa Misztula
 6. Bernadeta Sędrak-Legut
 7. Sylwia Sajak
 8. Józef Czerw
 9. Franciszek Matyja
 10. Marcin Potoczny

Liderzy 2012

 1. Roman Witkowski
 2. Halina Misterek
 3. Janina Kapela
 4. Teresa Handzlik
 5. Jadwiga Romaniuk
 6. Stanisław Gustowski
 7. Paweł Sidorowicz
 8. Agnieszka Wrona
 9. Artur Olejniczak
 10. Barbara Kania
 11. Marek Bajorek
 12. Danuta Nowak
 13. Urszula Mayberg
 14. Marianna Sitek
 15. UKS "Siódemka" Chełmek
 16. Andrzej Rybak

Liderzy 2013

 1. Maria Gołyźniak
 2. Maria Księżarczyk
 3. Halina Klima
 4. Jan Ptasiński
 5. Mariusz Janik
 6. Katarzyna Białas-Szafraniec
 7. Marek Idzik
 8. Robert Babiuch
 9. Martyna Symula
 10. Aleksandra Symula
 11. Szymon Chabior
 12. Agnieszka Jasińska
 13. Krzysztof Kaleta

Liderzy 2014

 1. Mieczysław Glandys
 2. Rafał Kuchta
 3. Helena Sowa
 4. Janina Ryska
 5. Maciej Dworniczek
 6. Radosław Gąska
 7. Marek Idzik
 8. Paweł Sidorowicz
 9. Klasa Sportowa SZS nr 2 w Chełmku
 10. Joanna Wawrzyniak

Liderzy 2015

 1. Rafał Kuchta
 2. Michał Krcil
 3. Elżbieta Kubas
 4. Agnieszka Wrona
 5. Mateusz Olszak
 6. Władysław Wiśniowski
 7. Stanisław Waliczek
 8. Marian Księżarczyk
 9. Adam Oleś
 10. Barbara Urbańczyk
 11. Szymon Dębski
 12. Bernadeta Sędrak-Legut
 13. Jadwiga Radwańska
 14. Mieczysław Glandys
 15. Fundacja Otwartego Serca

Liderzy 2016

 1. Sylwia Karaśkiewicz
 2. Jacek Witkowski
 3. Paweł Sidorowicz
 4. Szymon Dębski
 5. Pola Chylaszek
 6. Wiktoria Gałgan
 7. Emilia Czerw
 8. Wiktoria Nowak
 9. Karolina Wanat
 10. Maria Kapusta
 11. Karolina Paździora
 12. Mikołaj Hoder
 13. Damian Szostek - KO ŚDM Bobrek
 14. Barbara Adamczyk-Mastalerz - KO ŚDM Chełmek
 15. Wioletta Glandysk - KO ŚDM Chełmek
 16. Kamil Szyjka - KO ŚDM Chełmek
 17. Janina Saternus
 18. Honorata Janiga
 19. Maria Bielecka
 20. Irena Bebak
 21. Kazimiera Szalonek
 22. Jerzy Figa
 23. Tomasz Gębołyś
 24. Marianna Sitek
 25. Halina Liszka
 26. Roman Witkowski
 27. Bernadeta Sędrak-Legut

Liderzy 2017

 1. Klaudia Helbin
 2. Karolina Tenerowicz
 3. Jacek Jeleń
 4. Józefa Ostrowska
 5. Genowefa Podskalna
 6. Zbigniew Ziob
 7. Helena Kubas
 8. Zofia Księżarczyk
 9. Barbara Balcerek
 10. Stanisław Lenik
 11. Marcin Gołąbek
 12. Mariusz Janik
 13. Adam Magdoń
 14. Paweł Waligóra
 15. Urszula Bialik
 16. Urszula Dworniczek
 17. Maciej Dworniczek
 18. Łukasz Wieroński
 19. Henryk Regner
 20. Karolina Gorczyńska
 21. Grupa „POGODNI” UTW w Chełmku

Liderzy 2018

 1. Ireneusz Musiał
 2. Stowarzyszenie Rodzina Kolpinga
 3. Jacek Smółka
 4. Konrad Cupiał
 5. Dawid Szydło
 6. Paweł Sidorowicz
 7. Szymon Dębski
 8. Zespół Muzyczny TERAPOLKA
 9. Krzyżanowska Barbara
 10. Markiel Zofia
 11. Edward Buchała
 12. Grzegorz Hendzlik
 13. Radosław Szewczyk
 14. Helena Sowa
 15. Teresa Dęsoł
 16. Joanna Krzyżak
 17. Nikola Janiczek
 18. Stanisław Klaja
 19. Tomasz Szostek
 20. Ewa Wędzina
 21. Wiktoria Nowak
 22. Karolina Wanat
 23. Klaudia Helbin
 24. Radosław Gąska
 25. Krystian Smoleń
 26. Zdzisław Kręźlewicz
 27. Kazimierz Kucznik
 28. Zespół Piłki Halowej SZS-P Nr 2 w Chełmku
 29. Przemysław Niemczyk

Liderzy 2019

 1. Ryszard Gondek
 2. Władysława Byrska
 3. Władysława Bożek
 4. Teresa Daniek
 5. Marek Idzik
 6. Ewa Pilch
 7. Renata Księżarczyk
 8. Helena Szewczyk
 9. Anna Nita
 10. Jadwiga Sroka
 11. Agnieszka Radwańska
 12. Barbara Musiał
 13. Teresa Dadej
 14. Martyna Symula
 15. Zbigniew Cholewa
 16. Krystian Kania
 17. Klasa Sportowa Samorządowego Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 2 w Chełmku
 18. Klaudia Helbin
 19. Karolina Wanat
 20. Jarosław Kołodziejczyk

Liderzy 2020

 1. Adam Wanat
 2. Józef Mańkut
 3. Czesław Baran
 4. Mirosław Trybuś
 5. Stefania Saternus
 6. Katarzyna i Bogusław Mamcarczyk
 7. Kazimierz Głowniak
 8. Zbigniew Byrski
 9. Sabina Pędrys
 10. Janina Buchała
 11. Zbigniew Trzciński
 12. Ireneusz Musiał
 13. Drużyna Harcerska Chełmek

Liderzy 2021

 1. Adam Lipa,
 2. Marcin Kuczmiński,
 3. Helena Sowa,
 4. Józefa Garncarz,
 5. Genowefa Dynak,
 6. Józef Sadko,
 7. Mateusz Szweda,
 8. Łukasz Syska,
 9. Wiesława Waliczek,
 10. Leszek Skuczyński,
 11. Mirosław Saternus,
 12. Jadwiga Radwańska.

Liderzy 2022

 1. Agnieszka Radwańska,
 2. Maria Ryska,
 3. Klub Sportowy Chełmek Drużyna Piłkarska – rocznik 2014,
 4. Grzegorz Rychłowski,
 5. Wanda Kaszuba,
 6. Zbigniew Trębacz,
 7. Danuta Nowak,
 8. Genowefa Podskalna,
 9. Anna Ciepiela – Babińska,
 10. Monika i Jacek Paris,
 11. Marek Idzik,
 12. Ireneusz Musiał,
 13. Małgorzata Wabik,
 14. Karolina Stachura,
 15. Rafał Stachura,
 16. Krystian Kania,
 17. Urszula Bialik,
 18. Agnieszka Wrona,
 19. Michał Stachera.

Liderzy 2023

 1. Zespół Śpiewaczy „Chełmkowianki”,
 2. Stowarzyszenie „Rodzina Kolpinga” w Chełmku,
 3. Jakub Wnęczak,
 4. Maciej Wanat,
 5. Klub Sportowy Chełmek – Drużyna Piłkarska rocznik 2014,
 6. Klub Sportowy Chełmek – Drużyna Seniorów,
 7. Robert Guzik,
 8. Aleksandra Mędela,
 9. Maja Chylaszek,
 10. Barbara Wrona,
 11. Mariusz Marciniak,
 12. Radosław Gąska,
 13. Radosław Szewczyk,
 14. Damian Hudzik,
 15. Maciej Matysik,
 16. Marek Klisiak,
 17. Lech Olejniczak,
 18. Józef Korycik,
 19. Grzegorz Hendzlik,
 20. Łukasz Rundzia,
 21. Aleksandra Szklarczyk,
 22. Joanna Wawrzyniak,
 23. Nikola Drabik,
 24. Maria Pawela,
 25. Aneta Jamróz Ziaja,
 26. Bolesław Fraszczyński,
 27. Wojciech Raczek,
 28. Krzysztof Mleczek,
 29. Bartosz Janiczek,
 30. Monika i Dominik Jamróz,
 31. Ewelina Jochymczyk,
 32. Ewa Wędzina,
 33. Stowarzyszenie „AKTYWNI +”,
 34. Lesław Oleksy,
 35. Krzysztof Lączak,
 36. Katarzyna Żołdak,
 37. Katarzyna i Bogusław Mamcarczyk,
 38. Irena Grygiel i Jerzy Mikołajczyk „Hotel Dąbrowski”,
 39. Anna Mikołajczyk „Cukiernia AWA”,
 40. Alicja Klima.

Statuetka "Złota sakiewka"

„Złota Sakiewka” to nagroda przyznawana corocznie przez Burmistrza Chełmka, która pierwszy raz została wręczona w roku 2004.

Symbolizuje ona szczodrość oraz dar serca ludzi, którym nie jest obojętny los swoich współmieszkańców. Jest ona formą podziękowania przedstawicielom lokalnej przedsiębiorczości za wsparcie finansowe udzielane na realizację przedsięwzięć gminnych.

"Złotą Sakiewkę" otrzymali do tej pory:

Rok 2008

1. Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego SKOBUD sp. z o.o.,
2. Państwo Bogusława i Wiesław Szyjkowie,
3. Firma Transport - Spedycja Łoziński s.j.,
4. Firma MAG - JAN,
5. AND-BUD Przedsiębiorstwo Remontowo - Budowlane, A. Kęska, M. Guja sp.j.,
6. Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej i Gospodarki Wodno-Ściekowej"ENWOS" sp. z o. o.,
7. Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe SOLIDEX,
8. Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowego EUROSTYL,
9. Zakład Usługowo Produkcyjno Handlowy "WIZOPOL" s.c.,
10. Restauracja CASABLANCA.

Rok 2009

1. PPHU OKNOHIT sp. j. z Oświęcimia
2. VG POLSKA sp. z o.o.
3. ASFOR Poznański sp.j.
4. Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Chełmku
5. Pan Marcin Łysak – Studio Fotograficzne „ŁYSAK
6. Zakład Produkcji Obuwia „ANSPOL" Anna Słotwińska
7. Cukiernia „PTYŚ" s.j
8. „KOJBUD" Kazimierz Kojdecki
9. Nadwiślańska Agencja Turystyczna sp. z o.o., Tychy

Rok 2010

1. VG POLSKA sp. z o. o.
2. ASFOR Poznański s.j.
3. Przedsiębiorstwo Metali Nieżelaznych „BOBREK" s.j.
4. ZŁOM-MET sp. z o. o.
5. Bank Spółdzielczy w Andrychowie
6. Cukiernia „PTYŚ" s.j.
7. Południowy Koncern Węglowy S.A. w Jaworznie
8. Nadwiślańska Agencja Turystyczna z Tychów.

Rok 2011

1. Firma VG POLSKA sp. z o.o.
2. Firma ASFOR Poznański
3. Przedsiębiorstwo Metali Nieżelaznych „BOBREK" s.j.
4. Firma ZŁOM-MET sp. z o.o.
5. Bank Spółdzielczy w Andrychowie
6. Państwo Elżbieta i Janusz Szostek
7. Południowy Koncern Węglowy S.A. w Jaworznie
8. Nadwiślańska Agencja Turystyczna z Tychów
9. Biuro Turystyczne - KULIG TRAVEL
10. Firma - L TRANS LOGISTICS
11. Roboty Inżynieryjno – Budowlane KOJBUD

Rok 2012

1. Firma ASFOR Poznański s.j.
2. Firma VG POLSKA sp. z o.o
3. Firma ZŁOM-MET sp. z o.o.
4. Przedsiębiorstwo Metali Nieżelaznych „BOBREK" s. j.
5. Bank Spółdzielczy w Andrychowie
6. Południowy Koncern Węglowy S.A. w Jaworznie
7. Biuro Turystyczne - KULIG TRAVEL z Jastrzębia Zdrój
8. Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska" w Chełmku

Rok 2013

1. Firma ASFOR Poznański s.j.
2. Firma VG POLSKA sp. z o.o.
3. Firma ZŁOM-MET sp. z o.o.
4. Przedsiębiorstwa Metali Nieżelaznych „BOBREK" s. j.
5. Południowy Koncern Węglowego S.A. w Jaworznie
6. Biuro Turystyczne - KULIG TRAVEL z Jastrzębia Zdrój
7. Zajazd "MAGDA" w Bobrku.

Rok 2014

1. VG Polska sp. z o.o.
2. Biuro Turystyczne - KULIG TRAVEL z Jastrzębia Zdrój
3. Zajazd "MAGDA"
4. Przedsiębiorstwo Handlowe "GEORG".

Rok 2015

1. Przedsiębiorstwa Metali Nieżelaznych „BOBREK" s. j.
2. Biuro Turystyczne Kulig Travel z Jastrzębia Zdroju
3. Małopolskie Dworce Autobusowe S.A.
4. ASFOR Poznański s.j.
5. REPRODEX sp. z o.o.
6. Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej i Gospodarki Wodno-Ściekowej "ENWOS" sp. z o.o.
7. Szan sp. z o.o.
8. Zajazd "Magda"
9. VG Polska sp. z o.o.
10. Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Chełmku sp. z o.o.

Rok 2016

1. „Transport Spedycja Łoziński” s.j.
2. ASFOR Poznański s.j.
3. Zajazd "Magda"
4. Przedsiębiorstwo Metali Nieżelaznych „BOBREK” s.j.
5. DERMEX sp. z o.o.
6. "REPRODEX" sp. z o.o.
7. Firma Producyjno-Usługowo-Handlowa Elżbieta Szostek
8. Biuro Turystyczne KULIG TRAVEL z Jastrzębia Zdrój
9. VG Polska sp. z o.o.
10. Przedsiębiorstwo Handlowe Janina sp. z o.o.
11. Restauracja "Ciżemka"

Rok 2017

1. Przedsiębiorstwo handlowe „Janina”
2. ASFOR Poznański s.j.
3. Zajazd „Magda”
4. Przedsiębiorstwo Metali Nieżelaznych „Bobrek” s.j.
5. Leonard Postupalski
6. Przedsiębiorstwo Producyjno-Usługowo-Handlowe „DAKA’ sp. z o.o.
7. Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej i Gospodarki Wodno-Ściekowej ENWOS sp. z o.o.
8. Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. w Katowicach
9. DERMEX sp. z o.o.

Rok 2018

1. „ASFOR POZNAŃSKI” s.j.
2. Zajazd „MAGDA”
3. Przedsiębiorstwo Metali Nieżelaznych „BOBREK” s.j.
4. „SZAN” sp. z o.o.
5. P.P.U.H. „DAKA” sp. z o.o.
6. P.H.U. "SIÓDEMKA"
7. P.H. "JANINA" sp. z o.o.
8. F.U.H. "DIAGNOZA"
9. Pan Leonard Postupalski
10. Z. U. P. H. "WIZOPOL" s.c.
11. P.P.H. DOLOMIT sp. z o.o.

Rok 2019

1. Przedsiębiorstwo Metali Nieżelaznych „BOBREK” s.j.,
2. Przedsiębiorstwo Budowlane DERMEX Sp. z o.o.,
3. Pan Leonard Postupalski,
4. KANBUD s.c. Jarosław Wójcik i Zenon Wójcik,
5. Państwo Urszula i Marcin Gałgan,
6. Lear Corporation Poland II Sp. z o.o.,
7. Dan Cake Polonia Sp. z o.o.,
8. „MEBLE – KANIA” Krystian Kania,
9. S.T. OPITEK Instalatorstwo, Pomiary Elektryczne.

Rok 2020

1. Przedsiębiorstwo Metali Nieżelaznych BOBREK sp. j.,
2. Krystian Kania – MEBLE KANIA.

Lata 2021 - 2022

 1. Firma „BREMBO POLAND” sp. z o.o.,
 2. Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „Siódemka”,
 3. Przedsiębiorstwo Metali Nieżelaznych „BOBREK” s.j.,
 4. Firma „SCRAPER” sp. z o.o.,
 5. Przedsiębiorstwo Handlowe „JANINA” sp. z o.o.,
 6. Firma „SOLVENT WISTOL S.A.”,
 7. Zajazd „MAGDA”,
 8. Państwo Urszula i Marcin Gałgan,
 9. Meble Kania Salon Kuchni.

Rok 2023

 1. Przedsiębiorstwo Metali Nieżelaznych  „BOBREK” s.j.,
 2. ZAJAZD „MAGDA”,
 3. Janusz Szostek,
 4. Przedsiębiorstwo Handlowe „JANINA” sp. z o.o.,
 5. Firma „SCRAPER” sp. z o.o.,
 6. Krystian Kania MEBLE KANIA,
 7. Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „Siódemka”,
 8. Firma „BREMBO POLAND” sp. z o.o.,
 9. SZAN s.c. - Materiały Budowlane,
 10. Cukiernia Ptyś Andrzej Gołębiowski Joanna Galistl sp. j.,
 11. SYNTHOS spółka akcyjna,
 12. Przedsiębiorstwo Budowlane DERMEX sp. z o.o.

Oświata

Oświata i Edukacja

Wykaz jednostek realizujących zadania oświatowo-edukacyjne w Gminie Chełmek.

Sport

Kultura, Sport i Rekreacja

MOKSiR organizatorem życia kulturalnego, sportowego i rekreacyjnego na terenie gminy.

Drogi

Komunikacja i oświetlenie ulic

Wykaz dróg w podziale na administratorów oraz organizacja transportu w gminie.

Nieruchomości

Nieruchomości na sprzedaż

Aktualne oferty sprzedaży nieruchomości, będące własnością Gminy Chełmek

Śmieci

Odpady komunalne

Najważniejsze informacje dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Chełmek

Zagrożenia

Informacje o zagrożeniach

Praktyczne porady na wypadek sytuacji kryzysowych w gminie.

Jak pracujemy

Godziny pracy Urzędu

Poniedziałek-Środa:
7.30 - 15.30

Czwartek:
7.30 - 16.00

Piątek:
7.30 - 15.00

.

Numer konta:
72 1020 2528 0000 0902 0475 8985

NIP: 549-21-97-441

Adresy

Urząd i spółki gminne:

 • fotka urzędu

  Urząd Miejski

  ul. Krakowska 11
 • fotka ADM

  A.D.M. sp. z o.o.

  ul. Piłsudskiego 8
 • fotka MZGK

  M.Z.G.K. sp. z o.o.

  ul. Piastowska 18

Mapa

obrazek-klawisz do mapy

Masz sprawę lub pytania?

. .
Dzisiaj jest: 13 Czerwiec 2024    |    Imieniny obchodzą: Antoni, Lucjan, Gracja