Wykaz organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy Chełmek

Wszelkie zmiany dotyczące Państwa organizacji (np. skład zarządu, zmiana adresu, działalność) proszę zgłaszać do Urzędu Miejskiego w Chełmku lub na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

1. Chełmeckie Stowarzyszenie Przedsiębiorców „CHEŁMEK”

Chełmeckie Stowarzyszenie Przedsiębiorców „CHEŁMEK”
32-660 Chełmek
Pl. Kilińskiego 1,
Nr tel. 0 501 562 424
Rok rejestracji: 2004.

Skład zarządu:
Przewodniczący: Aleksander Kobyłczyk, Z-ca Przewodniczącego: Adam Łoziński, Skarbnik: Leszek Ziętarski, Sekretarz: Czesław Krawczyk, członek zarządu: Marek Ciszewski

Zakres i formy działalności:
Chełmeckie Stowarzyszenie Przedsiębiorców jest dobrowolnym samorządowym, trwałym zrzeszeniem integrującym środowiska osób popierających przedsiębiorczość oraz związanych z działalnością gospodarczą.
Celem statutowym jest m.in. promocja gminy, promocja przedsiębiorstw i przedsiębiorców działających na jej terenie, wspieranie rozwoju szkolnictwa i sportu na terenie gminy, wspieranie rozwoju przedsiębiorczości, przeciwdziałanie bezrobociu na terenie gminy.

2. Chełmeckie Stowarzyszenie Trzeźwości Klub „Paprotnik” w Chełmku

Chełmeckie Stowarzyszenie Trzeźwości Klub „Paprotnik” w Chełmku
ul. Stacha 1
32-660 Chełmek
Nr tel. (33) 846 38 44
Rok rejestracji: 2001

Skład zarządu:
Prezes: Elżbieta Grzywna, Wiceprezes: Edward Legięć, Skarbnik: Anna Richert-Maślona, Sekretarz: Michał Kornaś, członkowie zarządu: Paweł Stwora, Władysław Tarabuła.

Zakres i formy działalności:
Organizacja i prowadzenie na terenie swojego działania przedsięwzięć typu kulturalno-oświatowego, turystyczno-sportowego zapewniających warunki do właściwego trzeźwego spędzania wolnego czasu. Poprzez działalność organizacji wiedza o chorobie alkoholowej jest bardziej rozpowszechniona wśród całej społeczności, pozyskiwani są nowi członkowie klubu a już uczestniczący utrzymują abstynencje.
Działania prowadzone przez organizacje to m.in. obozy terapeutyczne, „Rodzinny Trzeźwościowy Rajd Rowerowy”, Weekend Trzeźwościowy”, na bieżąco organizowane są pogadanki i prelekcje wśród młodzieży w szkołach na temat choroby alkoholowej.

3. Fundacja im. Brata Alberta, Warsztat Terapii Zajęciowej w Chełmku

Fundacja im. Brata Alberta, Warsztat Terapii Zajęciowej w Chełmku
Organizacja posiada status organizacji pożytku publicznego
32-660 Chełmek,
ul. Przemysłowa 2
Nr tel. (33) 846 14 46
Rok rejestracji: 2001.

Skład zarządu:
Kierownik: Beata Ciura

Zakres i formy działania:
Fundacja otacza opieką i świadczeniem pomocy osobom niepełnosprawnym umysłowo. Podczas zajęć dzieci utrwalają umiejętności szkolne, malują, uczą się pielęgnacji roślin, doskonalą manualną sprawność poprzez haftowanie i szycie oraz uczą się wykonywać podstawowe czynności w kuchni. Pracując z dziećmi niepełnosprawnymi fundacja stara się integrować dzieci ze środowiskiem ludzi zdrowych, podopieczni czynnie uczestniczą w życiu kulturalnym naszej gminy, wychodzą na zakupy, spacery, wyjeżdżają na wycieczki oraz na turnusy rehabilitacyjne.

4. Klub Hipiczny „Ikarion” w Bobrku

Klub Hipiczny „Ikarion” w Bobrku
32-661 Bobrek
ul. Ks. Ogińskiej 2 b
Rok rejestracji: 2014

Skład zarządu:
Prezes: Angelika Zawadzka, Wiceprezes: Aleksandra Czekaj, Sekretarz-Skarbnik: Monika Zastrzyńska

Zakres i formy działalności:
Propagowanie sportów jezdzieckich, pomoc w rehabilitacji poprzez zajecia hipoterapetyczne dzieci niepełnosprawnych. Współpraca z przedszkolami, szkołami, domami dziecka i osrodkami dla dzieci w organizowaniu zajec edukacyjnych.

5. Ludowy Klub Sportowy w Gorzowie

Ludowy Klub Sportowy w Gorzowie
32-660 Gorzów
ul. Szkolna 3
Nr tel. 0 607 243 319
Rok rejestracji: 2001

Skład zarządu:
Prezes: Krysian Kania, V-ce Prezes: Stanisław Waliczek, Skarbnik: Józef Mańkut, Sekretarz: Stanisław Waliczek, członek zarządu: Adam Wanat, Piotr Ramza, Wiesław Grzesiak, Józef Marszałek,

Zakres i formy działalności:
Propaguje rozwój kultury fizycznej i różnych dyscyplin sportu oraz stałe podnoszenie jego poziomu. czynny udział w życiu kulturalnym, gospodarczym i społecznym oraz podnoszenie poziomu kulturowego i sportowego zawodników i członków.
Ludowy Klub Sportowy w Gorzowie utworzył od podstaw bazę sportową tzn. wybudował dwa boiska piłkarskie oraz budynek zaplecza sportowego. W klubie działają 3 drużyny piłkarskie: trampkarze, juniorzy, seniorzy, które biorą udział w rozgrywkach piłkarskich w ramach OZPN Oświęcim.

6. Ludowy Klub Sportowy w Bobrku

Ludowy Klub Sportowy w Bobrku
32-661 Bobrek
ul. Jarzębinowa 2
Nr tel. 664 700 956
Rok rejestracji: 1998

Skład zarządu:
Prezes: Edward Buchała, Wiceprezes: Remigiusz Dziędziel, Sekretarz: Helena Szewczyk, członek zarządu: Radosław Szewczyk, Wiktor Pawela, Grzegorz Hendzlik, Stanisław Olejarz.

Zakres i formy działalności
Organizowanie sekcji szkolenia sportowego w tym otoczenie i opieka zawodników oraz stwarzanie dogodnych warunków do rozwoju dzieci i młodzieży. Dążenie do zapewnienia wysokiego poziomu moralnego i sportowego zawodników i działaczy.
W klubie działają 3 sekcje piłki nożnej; trampkarze, juniorzy i seniorzy. Drużyny biorą udział w meczach ligowych i sparingowych. Klub organizuje spartakiady dla dzieci i młodzieży.

7. Ochotnicza Straż Pożarna w Bobrku

Ochotnicza Straż Pożarna w Bobrku
ul. Nadwiślańska 150
32-661 Bobrek

Zarząd:
Prezes Zarządu: Rafał Stachura, V-ce Prezes: Marcin Gołąbek, Skarbnik: Łukasz Gołąbek, Sekretarz: Jakub Wnętrzak, Naczelnik: Marcin Gołąbek, Z-ca Naczelnika: Karolina Stachura

OSP są umundurowanymi, wyposażonymi w specjalistyczny sprzęt, przeznaczonymi do walki z pożarami, klęskami żywiołowymi lub innymi miejscowymi zagrożeniami, w tym prowadzącymi działania w zakresie ratownictwa specjalistycznego jednostkami ochrony przeciwpożarowej.
Jednostki OSP ściśle współdziałają z jednostkami organizacyjnymi Państwowej Straży Pożarnej (PSP) oraz innymi podmiotami i instytucjami w celu zapewnienia bezpieczeństwa obywateli na terenie swego działania.

8. Ochotnicza Straż Pożarna w Chełmku

Ochotnicza Straż Pożarna w Chełmku
ul. Staicha 3
32-660 Chełmek

Zarząd:
Prezes Zarządu: Krzysztof Gąska, V-ce Prezes: Stanisław Smoleń, Skarbnik: Włodzimierz Świdergał, Sekretarz: Jerzy Figa, Naczelnik: Stanisław Smoleń, Z-ca Naczelnika: Tomasz Gembołyś

OSP są umundurowanymi, wyposażonymi w specjalistyczny sprzęt, przeznaczonymi do walki z pożarami, klęskami żywiołowymi lub innymi miejscowymi zagrożeniami, w tym prowadzącymi działania w zakresie ratownictwa specjalistycznego jednostkami ochrony przeciwpożarowej.
Jednostki OSP ściśle współdziałają z jednostkami organizacyjnymi Państwowej Straży Pożarnej (PSP) oraz innymi podmiotami i instytucjami w celu zapewnienia bezpieczeństwa obywateli na terenie swego działania.

9. Ochotnicza Straż Pożarna w Gorzowie

Ochotnicza Straż Pożarna w Gorzowie
Gorzów, ul. Kwiatowa 1
32-660 Chełmek
 
Zarząd:
Prezes Zarządu: Andrzej Rybak, Skarbnik: Józef Krawczyk, Sekretarz: Krzysztof Boruń, Naczelnik: Patryk Kotlarz, Z-ca Naczelnika: Damian Kulig

OSP są umundurowanymi, wyposażonymi w specjalistyczny sprzęt, przeznaczonymi do walki z pożarami, klęskami żywiołowymi lub innymi miejscowymi zagrożeniami, w tym prowadzącymi działania w zakresie ratownictwa specjalistycznego jednostkami ochrony przeciwpożarowej.
Jednostki OSP ściśle współdziałają z jednostkami organizacyjnymi Państwowej Straży Pożarnej (PSP) oraz innymi podmiotami i instytucjami w celu zapewnienia bezpieczeństwa obywateli na terenie swego działania.

10. Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze - Koło Miejskie w Chełmku

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze
Koło Miejskie w Chełmku
32-660 Chełmek
ul. Topolowa 6
Rok rejestracji: 1997

Skład zarządu koła:
Prezes: Marek Klisiak, Wiceprezes: Józef Korycik, Skarbnik: Róża Piwowarczyk, Sekretarz: Adam Swoszowski, członek: Franciszek Matyja

Zakres i formy działalności:
Organizacja wycieczek turystyczno-krajoznawczych górskich pieszych i autokarowych w regionie i po Polsce dla środowiska Chełmeckiego i z poza. Organizowanie sejmików dla członków koła i miłośników turystyki podczas, których jest ocenienie działalności i wytypowanie kierunku działalności w zakresie turystyki i krajoznawstwa w Polsce.

11. Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Chełmku

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Chełmku
32-660 Chełmek
ul. Topolowa 6
Nr tel. (33) 846 15 66
Rok rejestracji: 2002
Oddział w Chełmku posiada w swojej strukturze wydzielone Koła: Nr 1 w Gorzowie, Nr 2 w Bobrku, Nr 3 na osiedlu „Stare Miasto” 4.

Skład zarządu Chełmek:
Przewodnicząca: Maria Gołyźniak, Wiceprzewodnicząca: Władysława Byrska, Skarbnik: Barbara Krzyżanowska, Sekretarz: Adam Oleś.

Zakres i formy działalności:
Związek zrzesza emerytów, rencistów i inwalidów w celu: poprawy ich warunków socjalno-bytowych, organizowania życia kulturowego, reprezentowania ich interesów wobec organów władzy administracji publicznej, samorządowej oraz popularyzuje ich problemy wśród społeczeństwa.
Związek organizuje spotkania, wycieczki turystyczno-krajoznawcze dla członków oraz ich rodzin.

12. Robotnicze Stowarzyszenie Twórców Kultury w Chełmku

Robotnicze Stowarzyszenie Twórców Kultury w Chełmku
32-660 Chełmek
Pl. Kilińskiego 3
Nr tel. (33) 846 12 96
Rok rejestracji: 2002

Skład zarządu:
Przewodniczący: Józefa Ostrowska, Z-ce Przewodniczącego: Jacek Jeleń, Skarbnik: Barbara Musiał, Sekretarz: Ireneusz Musiał, członek zarządu: Zbigniew Trzciński

Zakres i formy działania:
Celem Stowarzyszenia jest stworzenie warunków dla rozwoju twórczości swoich członków, upowszechnianie i rozwijanie twórczości artystycznej jako istotnego nurtu kultury narodowej.
Stowarzyszenie zajmuje się organizacją ogólnopolskich i lokalnych plenerów malarskich i rzeźby, zaspokajaniem potrzeb lokalnej społeczności w zakresie kultury plastycznej, promowaniem twórczości Gminy Chełmek.

13. Stowarzyszenie „Rodzina Kolpinga” w Chełmku

Stowarzyszenie „Rodzina Kolpinga” w Chełmku
32-660 Chełmek
ul. Wojska Polskiego 1
Nr tel. (33) 846 11 73
Rok rejestracji: 2003

Skład zarządu:
Prezes: Ks. Andrzej Leśny, Przewodniczący: Dorota Pietrzyk, Wiceprzewodnicząca: Marianna Sitek, Skarbnik: Halina Liszka, Sekretarz: Wioletta Kosowska-Maca, członek zarządu: Grażyna Śniadek, Barbara Adamczyk-Mastalerz

Zakres i formy działalności:
Stowarzyszenie obejmuje zakres działalności związanej m.in. z pomocą społeczną, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównanie szans tych rodzin, działalność charytatywna, działania na rzecz osób niepełnosprawnych, ochrona i promocja zdrowia, promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy.

14. Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Kreacja” w Gorzowie

Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Kreacja” w Gorzowie
32-660 Gorzów
ul. Wrzosowa 12
Rok rejestracji: 2013

Skład zarządu:
Prezes: Jolanta Radecka, Wiceprezes: Edyta Kocot.

Zakres i formy działalności:
Działanie na rzecz integracji i rozwoju lokalnego środowiska społecznego oraz przeciwdziałanie wykluczeniu jednostek i grup społecznych.

15. Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Chełmku

Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Chełmku
32-660 Chełmek
Pl. Kilińskiego 3
Rok rejestracji: 2015

Skład zarządu:
Prezes: Ewa Wędzina, Wiceprezes: Halina Zelech, Sekretarz: Łukasz Wieroński, Skarbnik: Ewa Łoboz.

Zakres i formy działalności:
Ochrona i promocja zdrowia, w tym propagowanie aktywnego wypoczynku oraz zdrowego stylu życia oraz wiedzy o zdrowiu. Działanie na rzecz aktywizacji osób starszych i niepełnosprawnych.
Nauka, edukacja, oświata, w tym w szczególnosci wiedzy ekonomicznej, nauka jezyków obcych oraz obsługi komputera. Krajoznastwo oraz organizacja aktywnego wypoczynku ich członków.
Prowadzenie działalnosci w zakresie walki z wszelkiego rodzaju uzależnieniami takimi jak: alkoholizm, narkomania, nikotynizm. Upowszechnianie wiedzy o gminie chełmek, poprzez prezentowanie dorobku kulturalno-społecznego miasta i regionu, ciekawych tras turystycznych oraz organizowania spotkań ze znanymi osobami zasłużonymi dla kultury i turystyki.

16. Uczniowski Klub Sportowy KS „CHEŁMEK”

Uczniowski Klub Sportowy KS „CHEŁMEK”
32-660 Chełmek
ul. Krakowska 22
Nr tel. 33 474 00 17
Rok rejestracji: 2008

Skład zarządu:
Prezes: Konrad Karaśkiewicz, wice prezes: Sebastian Kowalczyk, sekretarz: Tomasz Kustra, członek zarządu: Artur Kapitan, Maciej Jeleń, Tomasz Wójcik

Zakres i formy działalności:
Szkolenie dzieci i młodzieży i osób dorosłych w zakresie zespołowych dyscyplin sportowych, ze szczególnym uwzględnieniem piłki nożnej. Organizacja ligowych meczy piłkarskich drużyn seniorów, juniorów oraz trampkarzy. Organizacja turniejów piłki nożnej.

17. Uczniowski Klub Sportowy „Grunwald” w Chełmku

Uczniowski Klub Sportowy „Grunwald” w Chełmku
32-660 Chełmek
ul. B. Chrobrego 9
Rok rejestracji: 2000

Skład zarządu:
Prezes: Mieczysław Wenecki, I Wiceprezes: Mariusz Janik, II Wiceprezes: Leszek UrzEdowski, Sekretarz: Kamila Wesecka-Babiuch, Skarbnik: Mateusz Szumlakowski.

Zakres i formy działalności:
Szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie uprawiania sportu-piłki siatkowej. Organizowanie i udział w rozgrywkach piłki siatkowej na terenie Gminy Chełmek, powiatu, województwa i kraju.

18. Związek Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca w Chełmku

Związek Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca w Chełmku
Organizacja posiada status organizacji pożytku publicznego
32-660 Chełmek
ul. Kochanowskiego 1 a
Rok rejestracji: 1993.

Skład zarządu:
Komendant Związku Drużyn Chełmek: Aleksandra Szklarczyk, Skarbnik: Marek Firek Hm.Barbara Kania.

Zakres i formy działalności:
Organizacja posiada wieloletnie samodzielnie wypracowane metody formy pracy z dziećmi i młodzieżą, szczególnie w obszarach wychowanie, edukacja, organizacja wypoczynku, sportu i rekreacji, kultury, zabawy, ekologii, integracji środowisk.
ZHP w Chełmku organizuje corocznie: biwaki, letni i zimowy wypoczynek dla dzieci i młodzieży, biegi patrolowe, zwiady, imprezy kulturalno-oświatowe tj. „Trzepak”, „Dni Ziemi i sprzątanie świata”, „Dzień Myśli Braterskiej, „Betlejemskie Światło Pokoju”.

Oświata

Oświata i Edukacja

Wykaz jednostek realizujących zadania oświatowo-edukacyjne w Gminie Chełmek.

Sport

Kultura, Sport i Rekreacja

MOKSiR organizatorem życia kulturalnego, sportowego i rekreacyjnego na terenie gminy.

Drogi

Komunikacja i oświetlenie ulic

Wykaz dróg w podziale na administratorów oraz organizacja transportu w gminie.

Nieruchomości

Nieruchomości na sprzedaż

Aktualne oferty sprzedaży nieruchomości, będące własnością Gminy Chełmek

Śmieci

Odpady komunalne

Najważniejsze informacje dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Chełmek

Zagrożenia

Informacje o zagrożeniach

Praktyczne porady na wypadek sytuacji kryzysowych w gminie.

Jak pracujemy

Godziny pracy Urzędu

Poniedziałek-Środa:
7.30 - 15.30

Czwartek:
7.30 - 16.00

Piątek:
7.30 - 15.00

.

Numer konta:
72 1020 2528 0000 0902 0475 8985

NIP: 549-21-97-441

Adresy

Urząd i spółki gminne:

 • fotka urzędu

  Urząd Miejski

  ul. Krakowska 11
 • fotka ADM

  A.D.M. sp. z o.o.

  ul. Piłsudskiego 8
 • fotka MZGK

  M.Z.G.K. sp. z o.o.

  ul. Piastowska 18

Mapa

obrazek-klawisz do mapy

Masz sprawę lub pytania?

. .
Dzisiaj jest: 24 Czerwiec 2024    |    Imieniny obchodzą: Danuta, Emilia, Jan