Historia miasta

Historia Chełmka sięga XV wieku, kiedy należał on do parafii Jaworzno. W XVI wieku przejęty został przez parafię Oświęcim i stał się własnością szlachecką Pana Ligęzy. Powstanie wsi związane było z ochroną szlaku drogowego, prowadzącego z Krakowa na Śląsk oraz przejścia na rzece Przemszy, gdzie mieściła się najstarsza część osady. Ludzie utrzymywali się tu z rolnictwa, którego rozwój postępował poprzez karczowanie lasów, osuszanie bagien i moczarów, a także z rybołówstwa.

Po I Rozbiorze Polski, Chełmek został włączony do zaboru austriackiego. Rzeka Przemsza była granicą pomiędzy zaborami pruskim i austriackim. Znaczenie Chełmka wzrosło w związku z wybudowaniem w 1856 roku wiedeńskiej linii kolejowej oraz w momencie regulacji rzek Wisły i Przemszy. Mieszkańcy osady zaczęli pracować jako kolejarze oraz flisacy, którzy przewozili kamień budowlany i węgiel. W XIX wieku Chełmek należał do parafii Bobrek. W tym czasie wzrosła świadomość narodowa mieszkańców. W Chełmku powstała wówczas szkoła, dzięki kolei zaczęły docierać gazety. Do miasta przyjeżdżał ks. Stojałowski, który wygłaszał patriotyczne kazania.

W roku 1914 wybuchła I wojna światowa, która dotknęła także nasze okolice. Podczas wojny zginęło 22 obywateli Chełmka. Los spokojnej miejscowości zmienił się za sprawą czeskiego fabrykanta, króla obuwia Tomasza Baty, który w 1931 roku zaczął w niej budowę fabryki oraz osiedla mieszkaniowego. Zakład sprawił, iż Chełmek rozwinął się, a ilość mieszkańców w ciągu pięciu lat podwoiła się. W 1939 roku wybuchła II wojna światowa, w wyniku której 3 września Chełmek został zaatakowany i ostrzelany. Niemcy zajęli fabrykę, w której produkowano obuwie dla wojska i dla ludzi na kartki. Znaczną część mieszkańców Chełmka wywieziono na roboty przymusowe i do obozów koncentracyjnych.

Chełmek został wyzwolony 25 stycznia 1945 roku. Zakład uruchomiono miesiąc później, a w 1947 roku nastąpiło jego upaństwowienie.
W roku 1969 Chełmek otrzymał prawa miejskie.

Dzieje Bobrka

W roku 1640, kiedy to wygasła linia rodu Ligenzów, klucz bobrecki stał się przedmiotem zatargów w ich dalszej rodzinie, czego efektem było zakupienie zamku wraz z jego przyległościami przez Jana Wielopolskiego. Jan Wielopolski był kasztelanem koronnym, starostą krakowskim i posłem królewskim, a właśnie za zasługi na tym ostatnim polu uzyskał w roku 1656, z rąk cesarza Ferdynanda III w Wiedniu, tytuł hrabiego na Pieskowej Skale i dziedzic klucza bobreckiego.

Czytaj dalej

Dzieje Gorzowa

Na jednej z najstarszych map obejmujących nasze tereny (z 1563 r.), zaznaczony jest Bobrek i Chełmek, nie ma natomiast Gorzowa. Tam gdzie obecnie znajduje się najstarsza jego część widnieją lasy, stąd najbardziej jest prawdopodobne pochodzenie osady i później wsi od słowa „gore” – „gorze”. Wskazywałoby to na wypalanie lasów, powstawanie pogorzelisk związanych m.in. z wyrobem węgla drzewnego. Początkowo wieś nazywa „Zgorzowa”, a później zamieniono ją na „Zgorzowo” i „Gorzów”. Za takim nazewnictwem wsi przemawiają dawne nazwy przysiółków Gorzowa np. Kopanki w północnej jego części, w mowie potocznej wskazującej na teren powstały w wyniku karczowania lasu i wyrobem smoły, którego fragmenty pozostały do dziś.

Czytaj dalej

Oświata

Oświata i Edukacja

Wykaz jednostek realizujących zadania oświatowo-edukacyjne w Gminie Chełmek.

Sport

Kultura, Sport i Rekreacja

MOKSiR organizatorem życia kulturalnego, sportowego i rekreacyjnego na terenie gminy.

Drogi

Komunikacja i oświetlenie ulic

Wykaz dróg w podziale na administratorów oraz organizacja transportu w gminie.

Nieruchomości

Nieruchomości na sprzedaż

Aktualne oferty sprzedaży nieruchomości, będące własnością Gminy Chełmek

Śmieci

Odpady komunalne

Najważniejsze informacje dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Chełmek

Zagrożenia

Informacje o zagrożeniach

Praktyczne porady na wypadek sytuacji kryzysowych w gminie.

Jak pracujemy

Godziny pracy Urzędu

Poniedziałek-Środa:
7.30 - 15.30

Czwartek:
7.30 - 16.00

Piątek:
7.30 - 15.00

.

Numer konta:
72 1020 2528 0000 0902 0475 8985

NIP: 549-21-97-441

Adresy

Urząd i spółki gminne:

 • fotka urzędu

  Urząd Miejski

  ul. Krakowska 11
 • fotka ADM

  A.D.M. sp. z o.o.

  ul. Piłsudskiego 8
 • fotka MZGK

  M.Z.G.K. sp. z o.o.

  ul. Piastowska 18

Mapa

obrazek-klawisz do mapy

Masz sprawę lub pytania?

. .
Dzisiaj jest: 22 Maj 2024    |    Imieniny obchodzą: Julia, Wiesława, Helena