Uczenie skrojone na miarę!

Logotyp Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie.

Jesteś mikro, małym, średnim przedsiębiorcą lub prowadzisz działalność na własny rachunek w Małopolsce? Świadczysz usługi w branży kosmetycznej, fryzjerskiej, gastronomicznej lub hotelarskiej? Chcesz rozwijać pracowników?

Zapraszamy do testowania innowacji w uczeniu się dorosłych opracowanej w projekcie „Ucz się u Mistrza” realizowanym przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie. Rekrutacja trwa.

Czytaj dalej

Rynek pracy w Województwie Małopolskim

Logotyp Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie.

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie realizuje cykl filmów dotyczących przeglądu rynku pracy w Województwie Małopolskim. Filmy będą zawierały komentarze z naszego regionu dotyczące rynku pracy.

Zapraszamy także do zapoznania się z pierwszym, opracowanym w 2022 roku biuletynem „Pracuj w Małopolsce".

Link do filmu: "Pracuj w Małopolsce"

Link do biuletynu: "Pracuj w Małopolsce"

Przedsiębiorco nie jesteś sam! Zobacz gdzie szukać pomocy!

Szanowni Przedsiębiorcy,

Z inicjatywy Zarządu Województwa Małopolskiego, Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości przy udziale Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie opracowało „Vademecum na czas pandemii - dla przedsiębiorców i pracowników małopolskich firm, znajdujących się w trudnej sytuacji ekonomicznej - w związku z COVID-19”.

Czytaj dalej

Pomoc dla przedsiębiorców z Gminy Chełmek w związku z pandemią COVID-19

W związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych przez przedsiębiorców z powodu COVID-19, Burmistrz Chełmka wprowadził pomoc dla przedsiębiorców z terenu Gminy Chełmek. Pomoc ta polega na możliwości uzyskania odroczenia terminu w następujących płatnościach:
• podatek od nieruchomości,
• podatek od środków transportowych,
• podatek rolny,
• czynsze w lokalach użytkowych należących do gminy,
• dzierżawa gruntów pod działalność gospodarczą.

Odroczenie terminu dotyczy płatności za miesiące: kwiecień oraz maj 2020 i obowiązuje do 31 sierpnia 2020r. Przedsiębiorca, który chce skorzystać z odroczenia ww. płatności powinien złożyć wniosek wraz z uzasadnieniem zawierającym opis sytuacji, w której się znalazł. Dodatkowo do każdego wniosku należy dołączyć oświadczenie o pomocy publicznej de minimis wraz z formularzem.

Każdy złożony wniosek przez przedsiębiorcę będzie rozpatrywany indywidualnie.

Dokumenty do pobrania:
  formularz,
  oświadczenie o pomocy de minimis

Przyjmowanie wniosków odbywa się za pośrednictwem poczty tradycyjnej, poczty elektronicznej oraz za pomocą platformy ePUAP.

Stosowne regulacje zawiera art. 67b w powiązaniu z art 67a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r. poz. 900 z późń. zm.)

Zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

prawo paragrafy

Szanowni przedsiębiorcy, proszę o zapoznanie się z niniejszą informacją:

W dniu 19 listopada 2019 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie, wydał wyrok sygn. akt II SA/Kr 1135/19, w którym stwierdził nieważność § 2 ust. 3 uchwały w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych po rozpoznaniu skargi wniesionej przez przedsiębiorcę. Wyrok jest prawomocny i ostateczny.
W treści wyroku podniesiono, że §1 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu określania wymagań, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych (Dz. U. z 2012 r., poz. 299), „jasno stanowi, że wymogi formułowane w stosunku do przedsiębiorców ubiegających się o zezwolenie mogą dotyczyć wyposażenia technicznego m. in. bazy transportowej. Wymogu tego nie można utożsamiać z określeniem dopuszczalnej lokalizacji (miejsca położenia) bazy transportowej”.
Wobec powyższego, zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości płynnych zostanie wydane przedsiębiorcy, który złoży wniosek o takie zezwolenie oraz spełni wymagania określone obowiązującymi przepisami prawa.

80 mln zł dotacji dla firm, które chcą być "eko"

solar panel 1000
Chcesz inwestować w ekologiczne rozwiązania w Twojej firmie? Dobrze się składa, bo już 31 maja rusza nabór wniosków w ramach regionalnego programu operacyjnego dla wszystkich przedsiębiorstw, które chcą być bardziej eko.

Weź eko - dotację. Zyska na tym środowisko i budżet Twojej firmy

Dotacje na poprawę efektywności energetycznej w firmach to jeden z priorytetów regionalnego programu operacyjnego, na który samorząd województwa małopolskiego przeznaczył blisko 80 mln zł. Jest to niepowtarzalna okazja, aby w Małopolsce pojawiły się eko-przedsiębiorstwa. Jednak pierwszym krokiem w staraniu się o unijną dotację powinno być wykonanie audytu efektywności energetycznej. Jego wyniki będą niezbędne przy składaniu wniosku o dofinansowanie. Należy jednak pamiętać, że audyty mogą przeprowadzać jedynie eksperci wpisani do centralnego rejestru charakterystyki energetycznej budynków (https://rejestrcheb.mib.gov.pl/).

Dla kogo i na co?

W konkursie mogą brać udział ci przedsiębiorcy, którzy zakładają rozwój budownictwa energooszczędnego oraz pasywnego, lub chcą zainstalować urządzenia do wytwarzania energii z OZE na potrzeby swojego przedsiębiorstwa. Wspierane będą też te przedsięwzięcia, w których efektywność energetyczna zostanie zwiększona na poziomie co najmniej 25% (w przeliczeniu na energię końcową).

Co możesz sfinansować?

m.in. przebudowę linii produkcyjnych na bardziej efektywne energetycznie,
ocieplenie obiektu, wymianę okien i drzwi zewnętrznych lub przebudowę systemów grzewczych,
zakup i montaż jednostek wytwarzających energię w oparciu o OZE oraz instalację urządzeń niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania danej jednostki OZE,
w przypadku budynków pasywnych - koszty budowy/przebudowy wraz z kosztem projektu budowlanego, zakup i montaż elementów konstrukcyjnych bryły budynku, zakup i montaż układów wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła.

Jak zostać eko-przedsiębiorcą?

Wystarczy mieć dobry pomysł oraz spełnić niezbędne warunki i wziąć udział w konkursie. Nabór wniosków o dofinansowanie potrwa od 31 maja 2018 r. do 28 sierpnia 2018 r.

Szczegóły na stronie programu: www.rpo.malopolska.pl. Można również zadzwonić na Infolinię: (12) 616 06 16 lub odwiedzić jeden z Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w Krakowie, Chrzanowie, Nowym Targu, Nowym Sączu lub Tarnowie.

/Źródło: https://www.malopolska.pl/aktualnosci/fundusze-europejskie/80-mln-zl-dotacji-dla-firm-ktore-chca-byc-eko/

Oświata

Oświata i Edukacja

Wykaz jednostek realizujących zadania oświatowo-edukacyjne w Gminie Chełmek.

Sport

Kultura, Sport i Rekreacja

MOKSiR organizatorem życia kulturalnego, sportowego i rekreacyjnego na terenie gminy.

Drogi

Komunikacja i oświetlenie ulic

Wykaz dróg w podziale na administratorów oraz organizacja transportu w gminie.

Nieruchomości

Nieruchomości na sprzedaż

Aktualne oferty sprzedaży nieruchomości, będące własnością Gminy Chełmek

Śmieci

Odpady komunalne

Najważniejsze informacje dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Chełmek

Zagrożenia

Informacje o zagrożeniach

Praktyczne porady na wypadek sytuacji kryzysowych w gminie.

Jak pracujemy

Godziny pracy Urzędu

Poniedziałek-Środa:
7.30 - 15.30

Czwartek:
7.30 - 16.00

Piątek:
7.30 - 15.00

.

Numer konta:
72 1020 2528 0000 0902 0475 8985

NIP: 549-21-97-441

Adresy

Urząd i spółki gminne:

 • fotka urzędu

  Urząd Miejski

  ul. Krakowska 11
 • fotka ADM

  A.D.M. sp. z o.o.

  ul. Piłsudskiego 8
 • fotka MZGK

  M.Z.G.K. sp. z o.o.

  ul. Piastowska 18

Mapa

obrazek-klawisz do mapy

Masz sprawę lub pytania?

. .
Dzisiaj jest: 9 Sierpień 2022    |    Imieniny obchodzą: Klara, Roman, Romuald