Projekt MOWES

2017.01.23.mowes
Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż od dnia 23 stycznia 2017 roku rozpoczynamy pierwszy nabór dokumentów rekrutacyjnych Grup inicjatywnych złożonych z osób fizycznych lub prawnych (w tym JST) zainteresowanych wsparciem szkoleniowo doradczym i pozyskaniem dotacji na utworzenie/przystąpienie do przedsiębiorstwa społecznego (w tym spółdzielni socjalnej). W ramach realizowanego projektu oferujemy:
• kompleksowe szkolenia oraz indywidualne doradztwo przygotowujące do stworzenia biznesplanu oraz założenia i prowadzenia przedsiębiorstwa społecznego;
• wsparcie finansowe na założenie/przystąpienie/zatrudnienie w przedsiębiorstwie społecznym dla uczestników projektu w kwocie 23.000 zł na każde utworzone miejsce pracy, maksymalnie 115 000,00 zł na jeden podmiot;
• wsparcie pomostowe finansowe w maksymalnej kwocie 1.850 zł miesięcznie na każde utworzone miejsce pracy w nowopowstałym przedsiębiorstwie;
• wsparcie pomostowe merytoryczne udzielane zgodnie z indywidualnymi potrzebami po utworzeniu przedsiębiorstwa społecznego m.in. doradztwo biznesowe, prawne i księgowe.

Serdecznie zapraszamy wszystkie zainteresowane Grupy inicjatywne złożone z osób fizycznych lub podmiotów!

Wymóg konieczny dla wszystkich kandydatów:
• w przypadku osób fizycznych – miejsce zamieszkania, nauki lub pracy na terenie Subregionu Małopolska Zachodnia (powiaty: olkuski, chrzanowski, oświęcimski, wadowicki)
• w przypadku osób prawnych – posiadanie siedziby lub oddziału na terenie Subregionu Małopolska Zachodnia

Termin zakończenia pierwszego naboru - 6 lutego 2017 roku (decyduje data wpływu).

W celu zgłoszenia kandydatury Grupy inicjatywnej należy dostarczyć (osobiście lub pocztą tradycyjną) Formularz rekrutacyjny stanowiący załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji do jednego
z poniższych Punktów Coworkingu Społecznego:
- Spółdzielnia Socjalna OPOKA 32-310 Olkusz ul. Floriańska 2 pok.21
- Agencja Rozwoju Małopolski Zachodniej S.A. 32-500 Chrzanów ul. Grunwaldzka 5

Szczegółowe informacje można uzyskać w powyższych Punktach Coworkingu Społecznego oraz pod numerami telefonów:
- Spółdzielnia Socjalna OPOKA – 32 307 02 67
- Agencja Rozwoju Małopolski Zachodniej S.A. – 32 643 06 35
- FRDL Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji – 12 633 51 54

Zapraszamy również na naszą stronę internetową, na której znajdą Państwo dodatkowe informacje dotyczące naszych działań oraz Regulamin rekrutacji i uczestnictwa wraz z załącznikami.
http://es.malopolska.pl/owesy/subregion-zachodni/wsparcie-finansowe/

Projekt „MOWES – Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Małopolska Zachodnia” współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach 9 Osi Priorytetowej Region spójny społecznie, Działanie 9.3 Wsparcie ekonomii społecznej, Typ projektu: A. działania wspierające rozwój ekonomii społecznej, obejmujące usługi: animacji lokalnej, rozwoju ekonomii społecznej oraz wsparcia istniejących podmiotów ekonomii społecznej.

Oświata

Oświata i Edukacja

Wykaz jednostek realizujących zadania oświatowo-edukacyjne w Gminie Chełmek.

Sport

Kultura, Sport i Rekreacja

MOKSiR organizatorem życia kulturalnego, sportowego i rekreacyjnego na terenie gminy.

Drogi

Komunikacja i oświetlenie ulic

Wykaz dróg w podziale na administratorów oraz organizacja transportu w gminie.

Nieruchomości

Nieruchomości na sprzedaż

Aktualne oferty sprzedaży nieruchomości, będące własnością Gminy Chełmek

Śmieci

Odpady komunalne

Najważniejsze informacje dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Chełmek

Zagrożenia

Informacje o zagrożeniach

Praktyczne porady na wypadek sytuacji kryzysowych w gminie.

Jak pracujemy

Godziny pracy Urzędu

Poniedziałek-Środa:
7.30 - 15.30

Czwartek:
7.30 - 16.00

Piątek:
7.30 - 15.00

.

Numer konta:
72 1020 2528 0000 0902 0475 8985

NIP: 549-21-97-441

Adresy

Urząd i spółki gminne:

 • fotka urzędu

  Urząd Miejski

  ul. Krakowska 11
 • fotka ADM

  A.D.M. sp. z o.o.

  ul. Piłsudskiego 8
 • fotka MZGK

  M.Z.G.K. sp. z o.o.

  ul. Piastowska 18

Mapa

obrazek-klawisz do mapy

Masz sprawę lub pytania?

. .
Dzisiaj jest: 25 Maj 2024    |    Imieniny obchodzą: Grzegorz, Urban, Magda