Nowa Strategia Rozwoju Gminy Chełmek

28 października na sesji Rady Miejskiej w Chełmku została podjęta uchwała w sprawie przyjęcia "Strategii Rozwoju Gminy Chełmek na lata 2014-2020". Dokument ten zastąpi dotychczas obowiązującą "Strategię Rozwoju Gminy Chełmek na lata 2005-2015".

Strategia Rozwoju Gminy stanowi jeden z najważniejszych dokumentów planowania długofalowego. Jest narzędziem skutecznego rozwiązywania problemów gospodarczych, społecznych, ekologicznych i przestrzennych w gminie. Ponadto jest pomocna w bieżących pracach samorządów, takich jak promocja, opracowanie planów rozwoju społeczno – gospodarczego oraz ofert inwestycyjnych. Posiadanie Strategii jest warunkiem koniecznym do pozyskiwania funduszy zewnętrznych, zwłaszcza środków pochodzących z Unii Europejskiej. Dlatego też konieczność zastąpienia poprzedniej Strategii nową, wynikła z potrzeby dostosowania tego dokumentu do wymogów stawianych w kolejnym okresie programowania Unii Europejskiej. Zewnętrzne wsparcie można otrzymać bowiem na takie działania, które są planowym dążeniem do świadomie wybranych celów.

W październiku 2013 roku Zarządzeniem Burmistrza Chełmka został powołany Zespół ds. Strategii Rozwoju Gminy Chełmek na lata 2014-2020, który został zobowiązany do opracowania przedmiotowego dokumentu. Od października ubiegłego roku do maja br. odbywały się cyklicznie spotkania dot. przygotowania Strategii z udziałem przedstawicieli różnych grup społecznych z naszego terenu. Przeprowadzono również badanie ankietowe wśród mieszkańców gminy Chełmek. Ankieta zawierała 11 pytań dotyczących m.in. najważniejszych zadań do zrealizowania przez samorząd gminny, oczekiwanych kierunków rozwoju, czynników wspomagających i hamujących rozwój gminy.

W wyniku prac Zespołu oraz przeprowadzonych konsultacji społecznych, powstała nowa Strategia, która zawiera 5 obszarów tematycznych:

 • 1. Rewitalizacja
 • 2. Zarządzanie energią
 • 3. Mieszkańcy
 • 4. Konkurencyjna gospodarka
 • 5. Przestrzeń, Środowisko, Przyroda

W ramach w/w obszarów zaplanowano do zrealizowania 65 działań i inicjatyw.

  Strategia Rozwoju Gminy Chełmek na lata 2014-2020

Szanowni Państwo,

W związku z przystąpieniem do prac nad opracowaniem Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Chełmek, zwracam się z uprzejmą prośbą o wypełnienie poniższej ankiety.

Wyciągnięte z niej wnioski posłużą do zdiagnozowania potrzeb i problemów istniejących w naszej Gminie oraz sposobów ich rozwiązywania.

Mam ambicję, aby opracowana Strategia stała się nie tylko dokumentem o znaczeniu formalnym, ale przede wszystkim wskazywała na sposób myślenia o diagnozie i rozwoju naszej Gminy.

Państwa wskazówki i opinie zostaną wykorzystane w procesie tworzenia dokumentu Strategii. Wierzę, że przy wypełnianiu ankiety będziecie się Państwo kierować interesem i potrzebami istotnymi z punktu widzenia Całej Społeczności Lokalnej Naszej Gminy.

Po wypełnieniu ankiety proszę o jej przekazanie do dnia 15 listopada 2013 roku do Urzędu Miejskiego w Chełmku.

  ankieta w wersji edytowalnej

Dziękuję,
Burmistrz Chełmka

 

Oświata

Oświata i Edukacja

Wykaz jednostek realizujących zadania oświatowo-edukacyjne w Gminie Chełmek.

Sport

Kultura, Sport i Rekreacja

MOKSiR organizatorem życia kulturalnego, sportowego i rekreacyjnego na terenie gminy.

Drogi

Komunikacja i oświetlenie ulic

Wykaz dróg w podziale na administratorów oraz organizacja transportu w gminie.

Nieruchomości

Nieruchomości na sprzedaż

Aktualne oferty sprzedaży nieruchomości, będące własnością Gminy Chełmek

Śmieci

Odpady komunalne

Najważniejsze informacje dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Chełmek

Zagrożenia

Informacje o zagrożeniach

Praktyczne porady na wypadek sytuacji kryzysowych w gminie.

Jak pracujemy

Godziny pracy Urzędu

Poniedziałek-Środa:
7.30 - 15.30

Czwartek:
7.30 - 16.00

Piątek:
7.30 - 15.00

.

Numer konta:
72 1020 2528 0000 0902 0475 8985

NIP: 549-21-97-441

Adresy

Urząd i spółki gminne:

 • fotka urzędu

  Urząd Miejski

  ul. Krakowska 11
 • fotka ADM

  A.D.M. sp. z o.o.

  ul. Piłsudskiego 8
 • fotka MZGK

  M.Z.G.K. sp. z o.o.

  ul. Piastowska 18

Mapa

obrazek-klawisz do mapy

Masz sprawę lub pytania?

. .
Dzisiaj jest: 24 Czerwiec 2024    |    Imieniny obchodzą: Danuta, Emilia, Jan