loga funduszy unijnych

Informacja

Do budżetu gminy Chełmek wpłynęły pierwsze środki finansowe w ramach przyznanej dotacji na realizację zadania pn. „Budowa centrum miasta Chełmek wraz z zapleczem rekreacyjnym – etap I”. Przedsięwzięcie jest realizowane w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013, Działania 6.1. „Rozwój miast”, Schematu A „Projekty realizowane wyłącznie w ramach programów rewitalizacji”. Całkowita wartość kosztorysowa inwestycji wynosi 26 694 185,79 zł brutto, w tym wielkość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego kształtuje się na poziomie 8 419 084,80 zł. Do budżetu gminy wpłynęły pierwsze środki w wysokości 1 067 931,90 zł.

LPR Miasta Chełmek

„Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Chełmek” (LPR) został opracowany na lata 2009-2016.

Zawiera szereg zadań proponowanych do realizacji w ramach funduszy strukturalnych oraz innych źródeł finansowania zewnętrznego. W poprzednim okresie programowania Unii Europejskiej Program Rewitalizacji był koniecznym załącznikiem do wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 3.3. „Zdegradowane obszary miejskie, poprzemysłowe i powojskowe” Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

Obecnie wymóg posiadania przez gminę przedmiotowego dokumentu jest zapisany w Małopolskim Regionalnym Programie Operacyjnym na lata 2007 – 2013 (MRPO). Procesem rewitalizacji objęto teren całego miasta, co wynika z założeń MRPO (w przypadku miejscowości liczącej do 20 tys. mieszkańców proces rewitalizacji może dotyczyć całości tego obszaru).

loga funduszy unijnych

Informacja

W miesiącu lutym br. do budżetu Gminy Chełmek wpłynęła kolejna - druga transza dofinansowania z Unii Europejskiej, przyznanego na realizację zadania pn. „Budowa centrum miasta Chełmek wraz z zapleczem rekreacyjnym – etap I”. Przedsięwzięcie jest realizowane w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013, Działania 6.1. „Rozwój miast”, Schematu A „Projekty realizowane wyłącznie w ramach programów rewitalizacji”.

W grudniu 2010 roku Urząd Miejski złożył do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego wniosek o refundację poniesionych wydatków, związanych z przebudową ciepłociągu przy Parku Miejskim w Chełmku. Całkowita wartość robót wyniosła 310 948,95 zł, w tym wysokość kosztów kwalifikowanych - 254 876,19 zł. Gmina Chełmek otrzymała zwrot środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 178 413,33 zł.

Oświata

Oświata i Edukacja

Wykaz jednostek realizujących zadania oświatowo-edukacyjne w Gminie Chełmek.

Sport

Kultura, Sport i Rekreacja

MOKSiR organizatorem życia kulturalnego, sportowego i rekreacyjnego na terenie gminy.

Drogi

Komunikacja i oświetlenie ulic

Wykaz dróg w podziale na administratorów oraz organizacja transportu w gminie.

Nieruchomości

Nieruchomości na sprzedaż

Aktualne oferty sprzedaży nieruchomości, będące własnością Gminy Chełmek

Śmieci

Odpady komunalne

Najważniejsze informacje dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Chełmek

Zagrożenia

Informacje o zagrożeniach

Praktyczne porady na wypadek sytuacji kryzysowych w gminie.

Jak pracujemy

Godziny pracy Urzędu

Poniedziałek-Środa:
7.30 - 15.30

Czwartek:
7.30 - 16.00

Piątek:
7.30 - 15.00

.

Numer konta:
72 1020 2528 0000 0902 0475 8985

NIP: 549-21-97-441

Adresy

Urząd i spółki gminne:

 • fotka urzędu

  Urząd Miejski

  ul. Krakowska 11
 • fotka ADM

  A.D.M. sp. z o.o.

  ul. Piłsudskiego 8
 • fotka MZGK

  M.Z.G.K. sp. z o.o.

  ul. Piastowska 18

Mapa

obrazek-klawisz do mapy

Masz sprawę lub pytania?

. .
Dzisiaj jest: 21 Kwiecień 2024    |    Imieniny obchodzą: Anzelm, Bartosz, Feliks