ePUAP

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

Przydatne informacje dla obywateli

Adres skrytki Urzędu Miejskiego w Chełmku : /22ly47wege/SkrytkaESP

Procedura zakładania konta w systemie ePUAP

Konto w systemie ePUAP - bezpłatna możliwość załatwiania niektórych spraw urzędowych bez wychodzenia z domu. Informacje na stornie ePUAP - link (podręczniki dot. zakładania konta)

 

Procedura zakładania Proflu Zaufanego

Profil zaufany - bezpłatna metoda potwierdzania tożsamości w elektronicznych kontaktach z administracją.

Informacje na stronie ePUAP - link (prezentacja dot. profilu zaufanego)

 

LP
KROK PROCESU
OPIS KROKU PROCESU
WYKONAWCA
1
Założenie konta ePUAP
Celem założenia profilu zaufanego należy zarejestrować konto na stronie www.epuap.gov.pl.
obywatel
2
Wypełnienie wniosku o założenie profilu zaufanego
Rejestracja i wypełnienie wniosku o założenie profilu zaufanego na portalu ePUAP.
obywatel
3
Wybór metody założenia profilu zaufanego
Podjęcie decyzji o metodzie założenia profilu zaufanego:
- w punkcie potwierdzeń (kontynuacja krok 4)
- samozaufanie z wykorzystaniem bezpiecznego podpisu weryfikowanego kwalifikowanym certyfikatem (kontynuacja krok 9).
obywatel
ZAŁOŻENIE PROFILU ZAUFANEGO W PUNKCIE POTWIERDZEŃ
– ścieżka dostępna dla wszystkich obywateli
4
Wysłanie wniosku
Wysłanie wniosku o założenie profilu zaufanego. Zarejestrowany wniosek jest ważny 14 dni, po tym czasie zostanie automatycznie anulowany.
obywatel
5
Udanie się do punktu potwierdzeń i prośbą o założenie profilu zaufanego
Udanie się do dowolnej instytucji będącej punktem potwierdzeń. Profil zaufany zakładany jest w punktach potwierdzeń, czyli instytucjach upoważnionych przez MSWiA do potwierdzania tożsamości obywateli.
Punktami potwierdzeń są:
- Urzędy Skarbowe,
- Urzędy Wojewódzkie,
- oddziały Zakładów Ubezpieczeń Społecznych,
- za granicą konsulaty.
Pełna lista punktów potwierdzeń dostępna jest na platformie ePUAP.
obywatel
6
Weryfikacja tożsamości obywatela
W punkcie potwierdzeń upoważniony urzędnik potwierdza tożsamość obywatela na podstawie ważnego dowodu osobistego lub paszportu oraz sprawdza zgodność dokumentu tożsamości z danymi zawartymi we wniosku o założenie profilu zaufanego.
urzędnik
7
Weryfikacja wniosku
System ePUAP weryfikuje wniosek z kontem ePUAP oraz danymi w rejestrze PESEL.
ePUAP
8
Założenie profilu
zaufanego
Po pomyślnej weryfikacji wniosku, urzędnik i obywatel podpisują dwa formularze wniosku. Jeden formularz otrzymuje obywatel, drugi pozostaje w punkcie potwierdzeń. W przypadku niezgodności danych, wniosek zostaje odrzucony. W takiej sytuacji należy powtórzyć proces zakładania profilu zaufanego.
urzędnik
SAMOZAUFANIE
– ścieżka dostępna dla obywateli posiadających bezpieczny podpisy elektroniczny
weryfikowany za pomocą kwalifikowanego certyfikatu
9
Samozaufanie
Potwierdzenie założenia profilu zaufanego bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym kwalifikowanym certyfikatem. System ePUAP sprawdza zgodność danych zawartych we wniosku o założenie profilu zaufanego z kontem, kwalifikowanym certyfikatem oraz rejestrem PESEL. Po pomyślnej weryfikacji profil zaufany zostaje założony.
obywatel

Oświata

Oświata i Edukacja

Wykaz jednostek realizujących zadania oświatowo-edukacyjne w Gminie Chełmek.

Sport

Kultura, Sport i Rekreacja

MOKSiR organizatorem życia kulturalnego, sportowego i rekreacyjnego na terenie gminy.

Drogi

Komunikacja i oświetlenie ulic

Wykaz dróg w podziale na administratorów oraz organizacja transportu w gminie.

Nieruchomości

Nieruchomości na sprzedaż

Aktualne oferty sprzedaży nieruchomości, będące własnością Gminy Chełmek

Śmieci

Odpady komunalne

Najważniejsze informacje dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Chełmek

Zagrożenia

Informacje o zagrożeniach

Praktyczne porady na wypadek sytuacji kryzysowych w gminie.

Jak pracujemy

Godziny pracy Urzędu

Poniedziałek-Środa:
7.30 - 15.30

Czwartek:
7.30 - 16.00

Piątek:
7.30 - 15.00

.

Numer konta:
72 1020 2528 0000 0902 0475 8985

NIP: 549-21-97-441

Adresy

Urząd i spółki gminne:

 • fotka urzędu

  Urząd Miejski

  ul. Krakowska 11
 • fotka ADM

  A.D.M. sp. z o.o.

  ul. Piłsudskiego 8
 • fotka MZGK

  M.Z.G.K. sp. z o.o.

  ul. Piastowska 18

Mapa

obrazek-klawisz do mapy

Masz sprawę lub pytania?

. .
Dzisiaj jest: 21 Kwiecień 2024    |    Imieniny obchodzą: Anzelm, Bartosz, Feliks