LPR Miasta Chełmek

„Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Chełmek” (LPR) został opracowany na lata 2009-2016.

Zawiera szereg zadań proponowanych do realizacji w ramach funduszy strukturalnych oraz innych źródeł finansowania zewnętrznego. W poprzednim okresie programowania Unii Europejskiej Program Rewitalizacji był koniecznym załącznikiem do wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 3.3. „Zdegradowane obszary miejskie, poprzemysłowe i powojskowe” Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

Obecnie wymóg posiadania przez gminę przedmiotowego dokumentu jest zapisany w Małopolskim Regionalnym Programie Operacyjnym na lata 2007 – 2013 (MRPO). Procesem rewitalizacji objęto teren całego miasta, co wynika z założeń MRPO (w przypadku miejscowości liczącej do 20 tys. mieszkańców proces rewitalizacji może dotyczyć całości tego obszaru).

Oświata

Oświata i Edukacja

Wykaz jednostek realizujących zadania oświatowo-edukacyjne w Gminie Chełmek.

Sport

Kultura, Sport i Rekreacja

MOKSiR organizatorem życia kulturalnego, sportowego i rekreacyjnego na terenie gminy.

Drogi

Komunikacja i oświetlenie ulic

Wykaz dróg w podziale na administratorów oraz organizacja transportu w gminie.

Nieruchomości

Nieruchomości na sprzedaż

Aktualne oferty sprzedaży nieruchomości, będące własnością Gminy Chełmek

Śmieci

Odpady komunalne

Najważniejsze informacje dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Chełmek

Zagrożenia

Informacje o zagrożeniach

Praktyczne porady na wypadek sytuacji kryzysowych w gminie.

Jak pracujemy

Godziny pracy Urzędu

Poniedziałek-Środa:
7.30 - 15.30

Czwartek:
7.30 - 16.00

Piątek:
7.30 - 15.00

.

Numer konta:
72 1020 2528 0000 0902 0475 8985

NIP: 549-21-97-441

Adresy

Urząd i spółki gminne:

 • fotka urzędu

  Urząd Miejski

  ul. Krakowska 11
 • fotka ADM

  A.D.M. sp. z o.o.

  ul. Piłsudskiego 8
 • fotka MZGK

  M.Z.G.K. sp. z o.o.

  ul. Piastowska 18

Mapa

obrazek-klawisz do mapy

Masz sprawę lub pytania?

. .
Dzisiaj jest: 23 Maj 2024    |    Imieniny obchodzą: Iwona, Michał, Dezyriusz