Zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

prawo paragrafy

Szanowni przedsiębiorcy, proszę o zapoznanie się z niniejszą informacją:

W dniu 19 listopada 2019 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie, wydał wyrok sygn. akt II SA/Kr 1135/19, w którym stwierdził nieważność § 2 ust. 3 uchwały w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych po rozpoznaniu skargi wniesionej przez przedsiębiorcę. Wyrok jest prawomocny i ostateczny.
W treści wyroku podniesiono, że §1 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu określania wymagań, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych (Dz. U. z 2012 r., poz. 299), „jasno stanowi, że wymogi formułowane w stosunku do przedsiębiorców ubiegających się o zezwolenie mogą dotyczyć wyposażenia technicznego m. in. bazy transportowej. Wymogu tego nie można utożsamiać z określeniem dopuszczalnej lokalizacji (miejsca położenia) bazy transportowej”.
Wobec powyższego, zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości płynnych zostanie wydane przedsiębiorcy, który złoży wniosek o takie zezwolenie oraz spełni wymagania określone obowiązującymi przepisami prawa.

80 mln zł dotacji dla firm, które chcą być "eko"

solar panel 1000
Chcesz inwestować w ekologiczne rozwiązania w Twojej firmie? Dobrze się składa, bo już 31 maja rusza nabór wniosków w ramach regionalnego programu operacyjnego dla wszystkich przedsiębiorstw, które chcą być bardziej eko.

Weź eko - dotację. Zyska na tym środowisko i budżet Twojej firmy

Dotacje na poprawę efektywności energetycznej w firmach to jeden z priorytetów regionalnego programu operacyjnego, na który samorząd województwa małopolskiego przeznaczył blisko 80 mln zł. Jest to niepowtarzalna okazja, aby w Małopolsce pojawiły się eko-przedsiębiorstwa. Jednak pierwszym krokiem w staraniu się o unijną dotację powinno być wykonanie audytu efektywności energetycznej. Jego wyniki będą niezbędne przy składaniu wniosku o dofinansowanie. Należy jednak pamiętać, że audyty mogą przeprowadzać jedynie eksperci wpisani do centralnego rejestru charakterystyki energetycznej budynków (https://rejestrcheb.mib.gov.pl/).

Dla kogo i na co?

W konkursie mogą brać udział ci przedsiębiorcy, którzy zakładają rozwój budownictwa energooszczędnego oraz pasywnego, lub chcą zainstalować urządzenia do wytwarzania energii z OZE na potrzeby swojego przedsiębiorstwa. Wspierane będą też te przedsięwzięcia, w których efektywność energetyczna zostanie zwiększona na poziomie co najmniej 25% (w przeliczeniu na energię końcową).

Co możesz sfinansować?

m.in. przebudowę linii produkcyjnych na bardziej efektywne energetycznie,
ocieplenie obiektu, wymianę okien i drzwi zewnętrznych lub przebudowę systemów grzewczych,
zakup i montaż jednostek wytwarzających energię w oparciu o OZE oraz instalację urządzeń niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania danej jednostki OZE,
w przypadku budynków pasywnych - koszty budowy/przebudowy wraz z kosztem projektu budowlanego, zakup i montaż elementów konstrukcyjnych bryły budynku, zakup i montaż układów wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła.

Jak zostać eko-przedsiębiorcą?

Wystarczy mieć dobry pomysł oraz spełnić niezbędne warunki i wziąć udział w konkursie. Nabór wniosków o dofinansowanie potrwa od 31 maja 2018 r. do 28 sierpnia 2018 r.

Szczegóły na stronie programu: www.rpo.malopolska.pl. Można również zadzwonić na Infolinię: (12) 616 06 16 lub odwiedzić jeden z Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w Krakowie, Chrzanowie, Nowym Targu, Nowym Sączu lub Tarnowie.

/Źródło: https://www.malopolska.pl/aktualnosci/fundusze-europejskie/80-mln-zl-dotacji-dla-firm-ktore-chca-byc-eko/

Ważna informacja dla właścicieli firm

prawo paragrafy
Uwaga! Jeżeli Twoja firma była założona przed 1 stycznia 2012 roku i została przeniesiona do CEIDG z gminnej ewidencji - upewnij się, że na wpisie znajduje się numer PESEL. Jeśli go na nim nie ma i nie uzupełnisz go do 19 maja 2018 roku - wpis będzie podlegał wykreśleniu z urzędu. Jak sprawdzić, czy PESEL jest na wpisie?

1. Znajdź swój wpis w bazie przedsiębiorców i zobacz w historii wpisu, czy składałeś jakieś wnioski po 1 stycznia 2012 roku. Jeśli tak - już uzupełniłeś PESEL i nie musisz nic robić.

2. Jeśli nie składałeś wniosków po 1 stycznia 2012 roku, znajdź swój wpis w bazie przedsiębiorców i zobacz, czy pod statusem działalności jest informacja "wpis nie przeszedł weryfikacji, przyczyna: brak numeru PESEL". Jeśli jest - udaj się do dowolnego urzędu gminy, żeby uzupełnić dane.

3. Nie możesz znaleźć wpsiu lub nie składałeś żadnych wniosków przez CEIDG? Udaj się do dowolnego urzędu gminy, gdzie urzędnik odnajdzie Twój wpis i sprawdzi, czy jest na nim PESEl. Jeśli go nie ma - od razu przyjmie od Ciebie wniosek o zmianę, na którym uzupełnisz brakujące dane.

Więcej informacji można uzyskać dzwoniąc pod numer 33 844 90 23.

LGD Dolina Soły ogłasza kolejny nabór wniosków o dofinansowanie

2017.10.24.dolina
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dolina Soły" ogłasza nabór wniosków z następujących zakresów: "Podejmowanie działalności gospodarczej", "Rozwijanie działalności gospodarczej", "Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, lub rekreacyjnej, lub kulturalnej", "Budowy pub przebudowy publicznych dróg gminnych lub powiatowych". Wnioski można składać w terminie od 3 do 17 listopada 2017r. Więcej informacji dostęnych jest na www.dolinasoly.eu lub pod numerem telefonu 33 843-60-28.

Projekt MOWES

2017.01.23.mowes
Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż od dnia 23 stycznia 2017 roku rozpoczynamy pierwszy nabór dokumentów rekrutacyjnych Grup inicjatywnych złożonych z osób fizycznych lub prawnych (w tym JST) zainteresowanych wsparciem szkoleniowo doradczym i pozyskaniem dotacji na utworzenie/przystąpienie do przedsiębiorstwa społecznego (w tym spółdzielni socjalnej). W ramach realizowanego projektu oferujemy:
• kompleksowe szkolenia oraz indywidualne doradztwo przygotowujące do stworzenia biznesplanu oraz założenia i prowadzenia przedsiębiorstwa społecznego;
• wsparcie finansowe na założenie/przystąpienie/zatrudnienie w przedsiębiorstwie społecznym dla uczestników projektu w kwocie 23.000 zł na każde utworzone miejsce pracy, maksymalnie 115 000,00 zł na jeden podmiot;
• wsparcie pomostowe finansowe w maksymalnej kwocie 1.850 zł miesięcznie na każde utworzone miejsce pracy w nowopowstałym przedsiębiorstwie;
• wsparcie pomostowe merytoryczne udzielane zgodnie z indywidualnymi potrzebami po utworzeniu przedsiębiorstwa społecznego m.in. doradztwo biznesowe, prawne i księgowe.

Serdecznie zapraszamy wszystkie zainteresowane Grupy inicjatywne złożone z osób fizycznych lub podmiotów!

Czytaj dalej

Dotacje dla przedsiębiorców, czyli "Czas na Biznes w Małopolsce Zachodniej"

2016.08.19.biznes
Informujemy, że pierwszy nabór wniosków do projektu "Czas na Biznes w Małopolsce Zachodniej" będzie trwał od 16.08.2016 r. do 23.08.2016 r. Projekt zakłada dofinansowanie dla przedsiębiorców. Przewidziano w nim następujące formy wsparcia:
• SZKOLENIA: Szkolenia i doradztwo przed rozpoczęciem działalności gospodarczej
• WARSZTATY: warsztaty z zakresu kompetencji cyfrowych i warsztaty interpersonalne
• DOTACJE: wsparcie na rozpoczęcie działalności gospodarczej
• WSPARCIE POMOSTOWE (szkoleniowe i doradcze) po rozpoczęciu działalności gospodarczej

Uczestnikami projektu mogą być osoby zamieszkujące lub uczące się na obszarze subregionu Małopolski Zachodniej województwa małopolskiego (powiaty: chrzanowski, olkuski, oświęcimski, wadowicki), które pozostają bez pracy (bierne zawodowo lub bezrobotne) w wieku 30 lat i więcej zainteresowane założeniem działalności gospodarczej, z wyłączeniem osób zarejestrowanych w CEIDG/KRS/prowadzących działalność gospodarczą na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu, które należą do co najmniej 1 z poniższych grup:
• osoby powyżej 50 roku życia,
• osoby długotrwale bezrobotne,
• osoby niepełnosprawne,
• osoby o niskich kwalifikacjach,
• kobiety

Czytaj dalej

Szkolenie dotyczące Funduszu Wyszehradzkiego

2016.05.16.ATRFirma ATR zaprasza wszystkich chętnych na szkolenie „Granty Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego w 2016 r - przygotowanie dokumentacji projektowej i realizacja międzynarodowych projektów”. Terminy oraz miejsce spotkań można znaleźć tutaj.

Oświata

Oświata i Edukacja

Wykaz jednostek realizujących zadania oświatowo-edukacyjne w Gminie Chełmek.

Sport

Kultura, Sport i Rekreacja

MOKSiR organizatorem życia kulturalnego, sportowego i rekreacyjnego na terenie gminy.

Drogi

Komunikacja i oświetlenie ulic

Wykaz dróg w podziale na administratorów oraz organizacja transportu w gminie.

Nieruchomości

Nieruchomości na sprzedaż

Aktualne oferty sprzedaży nieruchomości, będące własnością Gminy Chełmek

Śmieci

Odpady komunalne

Najważniejsze informacje dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Chełmek

Zagrożenia

Informacje o zagrożeniach

Praktyczne porady na wypadek sytuacji kryzysowych w gminie.

Jak pracujemy

Godziny pracy Urzędu

Poniedziałek-Środa:
7.30 - 15.30

Czwartek:
7.30 - 16.00

Piątek:
7.30 - 15.00

.

Numer konta:
72 1020 2528 0000 0902 0475 8985

NIP: 549-21-97-441

Adresy

Urząd i spółki gminne:

 • fotka urzędu

  Urząd Miejski

  ul. Krakowska 11
 • fotka ADM

  A.D.M. sp. z o.o.

  ul. Piłsudskiego 8
 • fotka MZGK

  M.Z.G.K. sp. z o.o.

  ul. Piastowska 18

Mapa

obrazek-klawisz do mapy

Masz sprawę lub pytania?

. .
Dzisiaj jest: 22 Maj 2024    |    Imieniny obchodzą: Julia, Wiesława, Helena