XXXIX sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Chełmku

2018.11.22. rada

 

Zaproszenie na XXXIX sesję VIII kadencji Rady Miejskiej w Chełmku na dzień 06 grudnia 2022 roku (wtorek) o godz. 1400 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Chełmku przy ul. Krakowskiej 11.

 

 

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie jej prawomocności.

 2. Informacja w sprawie uwag zgłoszonych do protokołu z obrad poprzedniej sesji.

 3. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Gminy Chełmek do 2030 roku”.

 4. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę nr XXV/259/21 Rady Miejskiej Chełmek z dnia
  03 sierpnia 2021r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Małopolskiemu na zadanie pn. „Opracowanie wielowariantowej koncepcji bezkolizyjnego skrzyżowania DW 780
  z linią kolejową nr 93 w m. Chełmek wraz z pozyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz opracowaniem programu funkcjonalno-użytkowego wraz z opcją opracowania proj. budowlanego i uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) dla zakresu zgodnego z uzyskaną decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach”.

 5. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Chełmek na 2022 rok.

 6. Projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

 7. Projekt uchwały w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022.

 8. Projekt uchwały w sprawie stawek za 1 kilometr przebiegu pojazdu dla zwrotu kosztów przewozu niepełnosprawnych dzieci, młodzieży i uczniów oraz rodziców.

 9. Projekt uchwały w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród ze specjalnego funduszu dla nauczycieli, za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej
  i opiekuńczej, zatrudnionych w zespołach szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina
  Chełmek.

 10. Projekt uchwały w sprawie zmiany przebiegu drogi publicznej ulicy Brzechwy w Chełmku.

 11. Projekt uchwały w sprawie Statutu Świetlicy Środowiskowej w Chełmku.

 12. Interpelacje i zapytania zgłoszone na piśmie Przewodniczącemu RM.

 13. Zakończenie obrad XXXIX Sesji Rady Miejskiej w Chełmku.

 

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Chełmku

 

/-/ Marek Palka

Oświata

Oświata i Edukacja

Wykaz jednostek realizujących zadania oświatowo-edukacyjne w Gminie Chełmek.

Sport

Kultura, Sport i Rekreacja

MOKSiR organizatorem życia kulturalnego, sportowego i rekreacyjnego na terenie gminy.

Drogi

Komunikacja i oświetlenie ulic

Wykaz dróg w podziale na administratorów oraz organizacja transportu w gminie.

Nieruchomości

Nieruchomości na sprzedaż

Aktualne oferty sprzedaży nieruchomości, będące własnością Gminy Chełmek

Śmieci

Odpady komunalne

Najważniejsze informacje dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Chełmek

Zagrożenia

Informacje o zagrożeniach

Praktyczne porady na wypadek sytuacji kryzysowych w gminie.

Jak pracujemy

Godziny pracy Urzędu

Poniedziałek-Środa:
7.30 - 15.30

Czwartek:
7.30 - 16.00

Piątek:
7.30 - 15.00

.

Numer konta:
72 1020 2528 0000 0902 0475 8985

NIP: 549-21-97-441

Adresy

Urząd i spółki gminne:

 • fotka urzędu

  Urząd Miejski

  ul. Krakowska 11
 • fotka ADM

  A.D.M. sp. z o.o.

  ul. Piłsudskiego 8
 • fotka MZGK

  M.Z.G.K. sp. z o.o.

  ul. Piastowska 18

Mapa

obrazek-klawisz do mapy

Masz sprawę lub pytania?

. .
Dzisiaj jest: 21 Kwiecień 2024    |    Imieniny obchodzą: Anzelm, Bartosz, Feliks