XXXVIII sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Chełmku

2018.11.22. rada

Zaproszenie na XXXVIII sesję VIII kadencji Rady Miejskiej w Chełmku na dzień 03 listopada 2022 roku (czwartek) o godz. 1400 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Chełmku przy ul. Krakowskiej 11.

 Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie jej prawomocności.
2.
Informacja w sprawie uwag zgłoszonych do protokołu z obrad poprzedniej sesji.
3. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/265/21 z dnia 16 września 2021 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Małopolskiemu na zadanie
pn. „Opracowanie wielowariantowej koncepcji przebudowy skrzyżowania DW 780 z DP
ul. B. Chrobrego i drogą gminną ul. Leśna w m. Chełmek wraz z opcją opracowania projektu
budowlanego i uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID)”.
4. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Chełmek na 2022 rok.
5. Projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej.
6. Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
7. Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
8. Projekt uchwały uchylającej uchwałę w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej.
9. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zakup prawa własności działki ewidencji
nr 1099/44 obręb Bobrek.
10. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zakup prawa własności działek ewidencyjnych
nr 2663/3 i 2663/5 obręb Chełmek.
11. Projekt uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania
za pracę oraz przyznawania nauczycielom zatrudnionym w szkołach prowadzonych przez
Gminę Chełmek dodatków do wynagrodzeń i nagród.
12. Projekt uchwały w sprawie odstąpienia od sporządzania miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla terenu "Nowe Miasto" w Chełmku.
13. Projekt uchwały w sprawie odstąpienia od sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla terenu "Stare Miasto" w Chełmku.
14. Projekt uchwały w sprawie odstąpienia od sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego zachodnich terenów Bobrka z częścią Gorzowa.
15. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia i ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Świetlicy
Środowiskowej w Chełmku.
16. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Chełmek za rok szkolny
2021/2022.
17. Informacja w sprawie analizy oświadczeń majątkowych za 2021 r.
18. Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miejskiej w Chełmku.
19. Sprawozdanie z działalności Burmistrza i Urzędu Miejskiego w Chełmku.
20. Interpelacje i zapytania zgłoszone na piśmie Przewodniczącemu RM.
21. Zakończenie obrad XXXVIII Sesji Rady Miejskiej w Chełmku.

Oświata

Oświata i Edukacja

Wykaz jednostek realizujących zadania oświatowo-edukacyjne w Gminie Chełmek.

Sport

Kultura, Sport i Rekreacja

MOKSiR organizatorem życia kulturalnego, sportowego i rekreacyjnego na terenie gminy.

Drogi

Komunikacja i oświetlenie ulic

Wykaz dróg w podziale na administratorów oraz organizacja transportu w gminie.

Nieruchomości

Nieruchomości na sprzedaż

Aktualne oferty sprzedaży nieruchomości, będące własnością Gminy Chełmek

Śmieci

Odpady komunalne

Najważniejsze informacje dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Chełmek

Zagrożenia

Informacje o zagrożeniach

Praktyczne porady na wypadek sytuacji kryzysowych w gminie.

Jak pracujemy

Godziny pracy Urzędu

Poniedziałek-Środa:
7.30 - 15.30

Czwartek:
7.30 - 16.00

Piątek:
7.30 - 15.00

.

Numer konta:
72 1020 2528 0000 0902 0475 8985

NIP: 549-21-97-441

Adresy

Urząd i spółki gminne:

 • fotka urzędu

  Urząd Miejski

  ul. Krakowska 11
 • fotka ADM

  A.D.M. sp. z o.o.

  ul. Piłsudskiego 8
 • fotka MZGK

  M.Z.G.K. sp. z o.o.

  ul. Piastowska 18

Mapa

obrazek-klawisz do mapy

Masz sprawę lub pytania?

. .
Dzisiaj jest: 23 Luty 2024    |    Imieniny obchodzą: Romana, Izabela, Damian