XLVIII sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Chełmku

2018.11.22. rada

 

Zaproszenie na XLVIII sesję VIII kadencji Rady Miejskiej w Chełmku na dzień 26 października 2023 roku (czwartek) o godz. 1400 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Chełmku przy ul. Krakowskiej 11.

 

 

 Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie jej prawomocności.
2. Informacja w sprawie uwag zgłoszonych do protokołu z obrad poprzedniej sesji.
3. Projekt uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Chrzanowie.
4. Projekt uchwały w sprawie sprzedaży mienia komunalnego, nieruchomości oznaczonej jako działka nr 362/17 położonej w Bobrku przy ul. Jarzębinowej.
5. Projekt uchwały w sprawie sprzedaży mienia komunalnego nieruchomości oznaczonej jako działka nr 595/3 położonej w Bobrku przy ul. Spacerowej.
6. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zakup prawa własności działki ewidencyjnej nr 1491/1 obręb Bobrek.
7. Projekt uchwały w sprawie odstąpienia od sporządzania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Chełmek.
8. Projekt uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.
9. Projekt uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Chełmek na 2023 r.
10. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chełmek.
11. Projekt uchwały w sprawie ustalenia na terenie Gminy Chełmek maksymalnej liczby wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży.
12. Projekt uchwały w sprawie przekazania skargi na pracownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chełmku.
13. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chełmku.
14. Informacja w sprawie analizy oświadczeń majątkowych za 2022 r.
15. Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miejskiej w Chełmku.
16. Sprawozdanie z działalności Burmistrza i Urzędu Miejskiego w Chełmku.
17. Interpelacje i zapytania zgłoszone na piśmie Przewodniczącemu Rady Miejskiej.
18. Zakończenie obrad XLVIII Sesji Rady Miejskiej w Chełmku.

 

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Chełmku

 

/-/ Marek Palka

Oświata

Oświata i Edukacja

Wykaz jednostek realizujących zadania oświatowo-edukacyjne w Gminie Chełmek.

Sport

Kultura, Sport i Rekreacja

MOKSiR organizatorem życia kulturalnego, sportowego i rekreacyjnego na terenie gminy.

Drogi

Komunikacja i oświetlenie ulic

Wykaz dróg w podziale na administratorów oraz organizacja transportu w gminie.

Nieruchomości

Nieruchomości na sprzedaż

Aktualne oferty sprzedaży nieruchomości, będące własnością Gminy Chełmek

Śmieci

Odpady komunalne

Najważniejsze informacje dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Chełmek

Zagrożenia

Informacje o zagrożeniach

Praktyczne porady na wypadek sytuacji kryzysowych w gminie.

Jak pracujemy

Godziny pracy Urzędu

Poniedziałek-Środa:
7.30 - 15.30

Czwartek:
7.30 - 16.00

Piątek:
7.30 - 15.00

.

Numer konta:
72 1020 2528 0000 0902 0475 8985

NIP: 549-21-97-441

Adresy

Urząd i spółki gminne:

 • fotka urzędu

  Urząd Miejski

  ul. Krakowska 11
 • fotka ADM

  A.D.M. sp. z o.o.

  ul. Piłsudskiego 8
 • fotka MZGK

  M.Z.G.K. sp. z o.o.

  ul. Piastowska 18

Mapa

obrazek-klawisz do mapy

Masz sprawę lub pytania?

. .
Dzisiaj jest: 1 Marzec 2024    |    Imieniny obchodzą: Antonina, Antoni, Albin