XLIX sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Chełmku

2018.11.22. rada

 

Zaproszenie na XLIX sesję VIII kadencji Rady Miejskiej w Chełmku na dzień 28 listopada 2023 roku (wtorek) o godz. 1400 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Chełmku przy ul. Krakowskiej 11.

 

 

 Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie jej prawomocności.
2. Informacja w sprawie uwag zgłoszonych do protokołu z obrad poprzedniej sesji.
3. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zakup prawa własności działek ewidencyjnych nr 119/1, 119/2, 1921/1, 1852/1 obręb Gorzów.
4. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zakup prawa własności działki ewidencyjnej nr 116/1 obręb Gorzów.
5. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zakup prawa własności działki ewidencyjnej nr 1611/3 obręb Bobrek.
6. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zakup prawa własności działki ewidencyjnej nr 88/3 obręb Bobrek.
7. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zakup prawa własności działki ewidencyjnej nr 1396/1 obręb Bobrek.
8. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zakup prawa własności działki ewidencyjnej nr 12/5 obręb Bobrek.
9. Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
10. Projektu uchwały w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych.
11. Projekt uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Chełmek na 2023 rok.
12. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chełmek.
13. Projekt uchwały w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023.
14. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLIII/421/2023 z dnia 21 marca 2023 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Oświęcimskiemu.
15. Projekt uchwały w sprawie szczegółowych warunków sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych.
16. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Chełmek na lata 2024-2028.
17. Projekt uchwały w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia tej opłaty.
18. Projekt uchwały w sprawie Programu współpracy Gminy Chełmek z organizacjami pozarządowymi na rok 2024.
19. Projekt uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Chełmek na 2024 r.
20. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie utworzenia Żłobka Samorządowego „Świetliki”.
21. Projekt uchwały w sprawie przekazania według właściwości skargi – odwołania.
22. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Chełmek za rok szkolny 2022/2023.
23. Interpelacje i zapytania zgłoszone na piśmie Przewodniczącemu RM.
24. Zakończenie obrad XLIX Sesji Rady Miejskiej w Chełmku.

 

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Chełmku

 

/-/ Marek Palka

Oświata

Oświata i Edukacja

Wykaz jednostek realizujących zadania oświatowo-edukacyjne w Gminie Chełmek.

Sport

Kultura, Sport i Rekreacja

MOKSiR organizatorem życia kulturalnego, sportowego i rekreacyjnego na terenie gminy.

Drogi

Komunikacja i oświetlenie ulic

Wykaz dróg w podziale na administratorów oraz organizacja transportu w gminie.

Nieruchomości

Nieruchomości na sprzedaż

Aktualne oferty sprzedaży nieruchomości, będące własnością Gminy Chełmek

Śmieci

Odpady komunalne

Najważniejsze informacje dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Chełmek

Zagrożenia

Informacje o zagrożeniach

Praktyczne porady na wypadek sytuacji kryzysowych w gminie.

Jak pracujemy

Godziny pracy Urzędu

Poniedziałek-Środa:
7.30 - 15.30

Czwartek:
7.30 - 16.00

Piątek:
7.30 - 15.00

.

Numer konta:
72 1020 2528 0000 0902 0475 8985

NIP: 549-21-97-441

Adresy

Urząd i spółki gminne:

 • fotka urzędu

  Urząd Miejski

  ul. Krakowska 11
 • fotka ADM

  A.D.M. sp. z o.o.

  ul. Piłsudskiego 8
 • fotka MZGK

  M.Z.G.K. sp. z o.o.

  ul. Piastowska 18

Mapa

obrazek-klawisz do mapy

Masz sprawę lub pytania?

. .
Dzisiaj jest: 28 Luty 2024    |    Imieniny obchodzą: Makary, Prokop, Hilary