LI sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Chełmku

2018.11.22. rada

 

Zaproszenie na LI sesję VIII kadencji Rady Miejskiej w Chełmku na dzień 22 lutego 2024 roku (czwartek) o godz. 14.00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Chełmku przy ul. Krakowskiej 11.

 

 

 Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie jej prawomocności.
2. Informacja w sprawie uwag zgłoszonych do protokołu z obrad poprzedniej sesji.
3. Projekt uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Chełmek na 2024 r.
4. Projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Chełmek.
5. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu osłonowego „ Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2024 w Gminie Chełmek.
6. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zakup prawa własności działki ewidencyjnej nr 1653 obręb Bobrek.
7. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zakup prawa własności działki ewidencyjnej nr 1169/55 obręb Bobrek.
8. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zakup prawa własności działek ewidencyjnych nr 1169/57 oraz 1169/59 obręb Bobrek.
9. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny prawa własności działki ewidencyjnej nr 1161/51 obręb Chełmek od osób fizycznych.
10. Projekt uchwały w sprawie sprzedaży mienia komunalnego, nieruchomości oznaczonej jako działka 595/19 położonej w Bobrku przy skrzyżowaniu ul. Długiej i Ogrodowej.
11. Projekt uchwały w sprawie współdziałania z Powiatem Oświęcimskim w realizacji zadań z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi.
12. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z Powiatem Oświęcimskim porozumienia dotyczącego przejęcia w ograniczone zarządzanie drogę powiatową nr 1906K ul. Ofiar Faszyzmu w Chełmku w celu wykonania zadania inwestycyjnego pn. ,, Modernizacja ulicy Ofiar Faszyzmu w Chełmku stanowiącej bezpośredni dojazd do miejsca pamięci wraz z zagospodarowaniem terenu miejsca pamięci po byłym podobozie KL Auschwitz”.
13. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Oświęcimskiemu na termomodernizację budynku Fundacji im. Brata Alberta Warsztat Terapii Zajęciowej w Chełmku.
14. Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miejskiej w Chełmku.
15. Sprawozdanie z działalności Burmistrza i Urzędu Miejskiego w Chełmku.
16. Sprawozdania z działalności Komisji Rady Miejskiej w Chełmku.
17. Interpelacje i zapytania zgłoszone na piśmie Przewodniczącemu Rady Miejskiej.
18. Zakończenie obrad LI Sesji Rady Miejskiej w Chełmku.

 

Oświata

Oświata i Edukacja

Wykaz jednostek realizujących zadania oświatowo-edukacyjne w Gminie Chełmek.

Sport

Kultura, Sport i Rekreacja

MOKSiR organizatorem życia kulturalnego, sportowego i rekreacyjnego na terenie gminy.

Drogi

Komunikacja i oświetlenie ulic

Wykaz dróg w podziale na administratorów oraz organizacja transportu w gminie.

Nieruchomości

Nieruchomości na sprzedaż

Aktualne oferty sprzedaży nieruchomości, będące własnością Gminy Chełmek

Śmieci

Odpady komunalne

Najważniejsze informacje dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Chełmek

Zagrożenia

Informacje o zagrożeniach

Praktyczne porady na wypadek sytuacji kryzysowych w gminie.

Jak pracujemy

Godziny pracy Urzędu

Poniedziałek-Środa:
7.30 - 15.30

Czwartek:
7.30 - 16.00

Piątek:
7.30 - 15.00

.

Numer konta:
72 1020 2528 0000 0902 0475 8985

NIP: 549-21-97-441

Adresy

Urząd i spółki gminne:

 • fotka urzędu

  Urząd Miejski

  ul. Krakowska 11
 • fotka ADM

  A.D.M. sp. z o.o.

  ul. Piłsudskiego 8
 • fotka MZGK

  M.Z.G.K. sp. z o.o.

  ul. Piastowska 18

Mapa

obrazek-klawisz do mapy

Masz sprawę lub pytania?

. .
Dzisiaj jest: 24 Kwiecień 2024    |    Imieniny obchodzą: Aleks, Grzegorz, Aleksander