XLVII sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Chełmku

2018.11.22. rada

 

Zaproszenie na XLVII sesję VIII kadencji Rady Miejskiej w Chełmku na dzień 29 sierpnia 2023 roku (wtorek) o godz. 1400 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Chełmku przy ul. Krakowskiej 11.

 

 

 Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie jej prawomocności.
2. Informacja w sprawie uwag zgłoszonych do protokołu z obrad poprzedniej sesji.
3. Projekt uchwały w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników.
4. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „ Planu zrównoważonej mobilności miejskiej dla oświęcimskiego obszaru funkcjonalnego 2030, z perspektywą 2040”.
5. Projekt uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Chełmek na 2023 r.
6. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chełmek.
7. Projekt uchwały w sprawie przekazania według właściwości skargi – odwołania.
8. Projekt uchwały w sprawie skargi na Dyrektora MOKSiR w Chełmku.
9. Informacja o wykonaniu planu finansowego rachunku środków Funduszu Pomocy za 2022 rok.
10. Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miejskiej w Chełmku.
11. Sprawozdanie z działalności Burmistrza i Urzędu Miejskiego w Chełmku.
12. Interpelacje i zapytania zgłoszone na piśmie Przewodniczącemu Rady Miejskiej.
13. Zakończenie obrad XLVII Sesji Rady Miejskiej w Chełmku. Interpelacje i zapytania zgłoszone na piśmie Przewodniczącemu Rady Miejskiej.

 

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Chełmku

 

/-/ Marek Palka

Oświata

Oświata i Edukacja

Wykaz jednostek realizujących zadania oświatowo-edukacyjne w Gminie Chełmek.

Sport

Kultura, Sport i Rekreacja

MOKSiR organizatorem życia kulturalnego, sportowego i rekreacyjnego na terenie gminy.

Drogi

Komunikacja i oświetlenie ulic

Wykaz dróg w podziale na administratorów oraz organizacja transportu w gminie.

Nieruchomości

Nieruchomości na sprzedaż

Aktualne oferty sprzedaży nieruchomości, będące własnością Gminy Chełmek

Śmieci

Odpady komunalne

Najważniejsze informacje dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Chełmek

Zagrożenia

Informacje o zagrożeniach

Praktyczne porady na wypadek sytuacji kryzysowych w gminie.

Jak pracujemy

Godziny pracy Urzędu

Poniedziałek-Środa:
7.30 - 15.30

Czwartek:
7.30 - 16.00

Piątek:
7.30 - 15.00

.

Numer konta:
72 1020 2528 0000 0902 0475 8985

NIP: 549-21-97-441

Adresy

Urząd i spółki gminne:

 • fotka urzędu

  Urząd Miejski

  ul. Krakowska 11
 • fotka ADM

  A.D.M. sp. z o.o.

  ul. Piłsudskiego 8
 • fotka MZGK

  M.Z.G.K. sp. z o.o.

  ul. Piastowska 18

Mapa

obrazek-klawisz do mapy

Masz sprawę lub pytania?

. .
Dzisiaj jest: 12 Kwiecień 2024    |    Imieniny obchodzą: Juliusz, Zenon, Wiktor