XLVI sesja nadzwyczajna VIII kadencji Rady Miejskiej w Chełmku

2018.11.22. rada

 

Zaproszenie na XLVI sesję nadzwyczajną VIII kadencji Rady Miejskiej w Chełmku na dzień 30 czerwca 2023 roku (piątek) o godz. 1400 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Chełmku przy ul. Krakowskiej 11.

 

 

 

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie jej prawomocności.
2. Informacja w sprawie uwag zgłoszonych do protokołu z obrad poprzedniej sesji.
3. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zakup prawa własności działki ewidencyjnej nr 1643 obręb Bobrek.
4. Projekt uchwały w sprawie sprzedaży mienia komunalnego, nieruchomości oznaczonej jako działka nr 2579/7 położonej w Chełmku przy ul. Mickiewicza.
5. Projekt uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego.
6. Projekt uchwały w sprawie powołania Zespołu opiniującego kandydatury na ławników sądów powszechnych.
7. Projekt uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Chełmek na 2023 r.
8. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chełmek.
9. Projekt uchwały w sprawie skargi na Burmistrza Chełmka dotyczącej funkcjonowania programu „ Czyste powietrze”.
10. Projekt uchwały w sprawie skargi na pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chełmku.
11. Projekt uchwały w sprawie skargi na Burmistrza Chełmka.
12. Projekt uchwały w sprawie skargi na działalność Miejskiego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Chełmku.
13. Interpelacje i zapytania zgłoszone na piśmie Przewodniczącemu Rady Miejskiej.
14. Zakończenie obrad XLVI Sesji Rady Miejskiej w Chełmku.


 

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Chełmku

 

/-/ Marek Palka

Oświata

Oświata i Edukacja

Wykaz jednostek realizujących zadania oświatowo-edukacyjne w Gminie Chełmek.

Sport

Kultura, Sport i Rekreacja

MOKSiR organizatorem życia kulturalnego, sportowego i rekreacyjnego na terenie gminy.

Drogi

Komunikacja i oświetlenie ulic

Wykaz dróg w podziale na administratorów oraz organizacja transportu w gminie.

Nieruchomości

Nieruchomości na sprzedaż

Aktualne oferty sprzedaży nieruchomości, będące własnością Gminy Chełmek

Śmieci

Odpady komunalne

Najważniejsze informacje dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Chełmek

Zagrożenia

Informacje o zagrożeniach

Praktyczne porady na wypadek sytuacji kryzysowych w gminie.

Jak pracujemy

Godziny pracy Urzędu

Poniedziałek-Środa:
7.30 - 15.30

Czwartek:
7.30 - 16.00

Piątek:
7.30 - 15.00

.

Numer konta:
72 1020 2528 0000 0902 0475 8985

NIP: 549-21-97-441

Adresy

Urząd i spółki gminne:

 • fotka urzędu

  Urząd Miejski

  ul. Krakowska 11
 • fotka ADM

  A.D.M. sp. z o.o.

  ul. Piłsudskiego 8
 • fotka MZGK

  M.Z.G.K. sp. z o.o.

  ul. Piastowska 18

Mapa

obrazek-klawisz do mapy

Masz sprawę lub pytania?

. .
Dzisiaj jest: 21 Lipiec 2024    |    Imieniny obchodzą: Andrzej, Wiktor, Daniel