Podsumowanie warsztatu konsultacyjnego 20.11.2018 - aktualizacja Gminnego Programu Rewitalizacji

2018.03.30. rew

W dniu 20 listopada w siedzibie Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Chełmku odbyło się spotkanie w formie warsztatu konsultacyjnego adresowanego do mieszkańców Gminy Chełmek i interesariuszy obszarów rewitalizacji. Poniżej przedstawiamy podsumowanie z pierwszego spotkania dotyczącego aktualizacji Gminnego Programu Rewitalizacji. 

  Kliknij aby zobaczyć prezentację

  Kliknij aby zobaczyć treść raportu

Obwieszczenie - konsultacje społeczne dot. Gminnego Programu Rewitalizacji

2018.03.30. rewBurmistrz Chełmka informuje o przedłożeniu do konsultacji społecznych projektu Uchwały Rady Miejskiej w Chełmku w sprawie aktualizacji Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Chełmek na lata 2016-2022

Uwagi do dokumentu należy składać do dnia 12 grudnia 2018 r. w formie:
- elektronicznej poprzez specjalny formularz zgłoszeniowy (pobierz formularz), który należy przesłać na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
- pisemnej poprzez specjalny formularz zgłoszeniowy papierowy, który będzie dostępny w siedzibie Urzędu Miasta Chełmek, pok. Nr 9.
- ustnej podczas warsztatu konsultacyjnego adresowanego do mieszkańców Gminy Chełmek i interesariuszy obszarów rewitalizacji, który odbędzie się w dniu 20 listopada 2018 r. o godz. 11.00 w sali Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Chełmku, przy Placu Kilińskiego 3, 32-660 Chełmek.
- ustnej podczas debaty społecznej mieszkańców Gminy Chełmek i interesariuszy obszarów rewitalizacji, która odbędzie się w dniu 27 listopada 2018 r. o godz. 17.00 w sali Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Chełmku, przy Placu Kilińskiego 3, 32-660Chełmek.

Serdecznie zachęcam do aktywnego uczestnictwa w konsultacjach poprzez obecność na spotkaniach konsultacyjnych oraz zgłaszanie uwag do dokumentu w Urzędzie Miejskim w Chełmku.

Dlatego też, do konsultacji zapraszamy przedstawicieli Rady Miejskiej, organizacje pozarządowe, instytucje i podmioty gospodarcze, przedstawicieli oświaty, a także wszystkich zainteresowanych mieszkańców i interesariuszy procesu rewitalizacji w Gminie Chełmek.

Czytaj dalej

Konsultacje w ramach Rewitalizacji Gminy Chełmek 2016-2022

2018.03.30. rew

Burmistrz Chełmka informuje, że w dniach od 20 listopada do 12 grudnia 2018 r. prowadzone będą konsultacje społeczne projektu Uchwały Rady Miejskiej w Chełmku w sprawie aktualizacji „Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Chełmek na lata 2016- 2020”.

Uwagi do dokumentu należy składać do dnia 12 grudnia 2018 r. w formie:

• elektronicznej poprzez specjalny formularz zgłoszeniowy (będzie dostępny do pobrania na stronie internetowej http://www.chelmek.pl/, zakładka „Rewitalizacja”, który należy przesłać na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
• pisemnej poprzez specjalny formularz zgłoszeniowy papierowy, który będzie dostępny w siedzibie Urzędu Miasta Chełmek, pok. Nr 9.
• ustnej podczas warsztatu konsultacyjnego adresowanego do mieszkańców Gminy Chełmek i interesariuszy obszarów rewitalizacji, który odbędzie się w dniu 20 listopada 2018 r. o godz. 11.00 w sali Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Chełmku, przy Placu Kilińskiego 3, 32-660Chełmek.
• ustnej podczas debaty społecznej mieszkańców Gminy Chełmek i interesariuszy obszarów rewitalizacji, która odbędzie się w dniu 27 listopada 2018 r. o godz. 17.00 w sali Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Chełmku, przy Placu Kilińskiego 3, 32-660 Chełmek.

Serdecznie zachęcamy do aktywnego uczestnictwa w konsultacjach poprzez obecność na spotkaniach konsultacyjnych oraz zgłaszanie uwag do dokumentu w Urzędzie Miejskim w Chełmku.

  Kliknij aby zobaczyć treść obwieszczenia

  Kliknij aby zobaczyć treść zarządzenia

 

Protokół z V posiedzenia Komitetu Rewitalizacji Gminy Chełmek

komitet

W dniu 29 października 2018 roku w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Chełmku odbyło się V posiedzenie Komitetu Rewitalizacji Gminy Chełmek. W spotkaniu uczestniczyło 10 z 15 członków Komitetu oraz Katarzyna Strumińska - kierownik Referatu Rozwoju Urzędu Miejskiego w Chełmku i Joanna Wolf – inspektor w Referacie Rozwoju. Spotkanie poprowadził Kamil Szyjka – Przewodniczący Komitetu Rewitalizacji Gminy Chełmek.

Przedmiotem spotkania były kwestie związane z realizacją zadań zaplanowanych w Gminnym Programie Rewitalizacji dla Gminy Chełmek na lata 2016 - 2022, które zostały omówione przez przewodniczącego. Uczestnicy spotkania dowiedzieli się między innymi na jakim etapie są aktualnie inwestycje realizowane przez gminę, które z projektów czekają nadal na ocenę.

W drugiej części spotkania omówiono kwestię zmiany Regulaminu Gminnego Komitetu Rewitalizacji. Tryb powoływania i odwoływania członków Komitetu reguluje Uchwała Nr XIX/201/2016 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 20 września 2016 r. w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji dla Gminy Chełmek.
Zgodnie z jej zapisem §3 ust. 2 pkt. 2 Rozdziału 2 w skład Komitetu może wchodzić nie więcej niż 3 radnych. Ponieważ po ukonstytuowaniu się Rady Miejskiej w Chełmku na nową kadencję w Komitecie znajdzie się 5 radnych, tę kwestię poddano głosowaniu. Zgodnie z § 6 ust. 3 Rozdziału 2 Załącznika Nr 1 do Uchwały – członkowie Komitetu przystąpili do głosowania w przedmiocie zmiany zapisu Regulaminu i wprowadzenia treści: „nie więcej niż 5 radnych”. W rezultacie zmiana została przyjęta jednogłośnie.

Spotkanie zakończyła dyskusja uczestników, dotycząca trwających inwestycji w ramach GPR na terenie gminy Chełmek oraz planowanej aktualizacji GPR-u.

Bez tytułu

 

Przestrzeń spotkania i rekreacji w Gorzowie

logotypy2018

Przestrzeń Gorzów 2

W Gorzowie zakończono prace przy inwestycji realizowanej w ramach projektu pn. "Przestrzeń spotkania i rekreacji w Gorzowie". Na ten cel Gmina pozyskała dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020 Działanie 11.2 Odnowa obszarów wiejskich w wysokości 1 081 277,15 zł (EFRR -  937 106,88 zł; budżet państwa - 144 170,29 zł).

Całkowita wartość Projektu wynosi: 1 441 702,94 zł 

Czytaj dalej

W Chełmku powstanie „Przestrzeń słowa i spotkania”

logotypy20182018.05.08. W Chełmku powstanie Przestrzeń słowa i spotkania 5

Budynek po dawnym przedszkolu w Chełmku przy ul. Brzozowej wkrótce całkowicie zmieni nie tylko swój wygląd, ale także zyska nowe funkcje. Dzięki otrzymanemu dofinansowaniu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Poddziałanie 11.1.2 Rewitalizacja miast średnich i małych w wysokości 3 184 218,50 zł powstanie w nim „Przestrzeń słowa i spotkania”, w której znajdzie się między innymi biblioteka, sale do zajęć warsztatowych, pozalekcyjnych, sale zabaw, sale multimedialne z pełnym wyposażeniem, czytelnia dla dzieci i klubokawiarnia. Całkowita wartość projektu szacowana jest na kwotę ponad 5,2 miliona złotych. Inwestycja związana jest z realizacją programu rewitalizacji.

Czytaj dalej

Ulice Brzozowa, Kolejowa, Klonowa, Topolowa i Głogowa zostaną przebudowane

2018.05.08. Ulice Brzozowa Kolejowa Klonowa Topolowa i Głogowa zostaną przebudowane

logotypy2018

Rewitalizacja gminy obejmuje nie tylko budynki, ale także drogi. Do Gminnego Programu Rewitalizacji zostało wpisane zadanie, polegające na przebudowie ulic Brzozowej, Kolejowej, Klonowej, Topolowej i Głogowej w Chełmku, stanowiących jeden układ komunikacyjny. To zadanie uzyskało dofinansowanie w wysokości aż 5 499 102,17 zł. Pieniądze pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś 11: Rewitalizacja przestrzeni regionalnej, Działanie 11.1: Rewitalizacja miast, Poddziałanie 11.1.2: Rewitalizacja miast średnich i małych. Całkowity, szacunkowy koszt przebudowy pięciu wymienionych ulic sięga kwoty 7 332 136,25 zł.

Czytaj dalej

Oświata

Oświata i Edukacja

Wykaz jednostek realizujących zadania oświatowo-edukacyjne w Gminie Chełmek.

Sport

Kultura, Sport i Rekreacja

MOKSiR organizatorem życia kulturalnego, sportowego i rekreacyjnego na terenie gminy.

Drogi

Komunikacja i oświetlenie ulic

Wykaz dróg w podziale na administratorów oraz organizacja transportu w gminie.

Nieruchomości

Nieruchomości na sprzedaż

Aktualne oferty sprzedaży nieruchomości, będące własnością Gminy Chełmek

Śmieci

Odpady komunalne

Najważniejsze informacje dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Chełmek

Zagrożenia

Informacje o zagrożeniach

Praktyczne porady na wypadek sytuacji kryzysowych w gminie.

Jak pracujemy

Godziny pracy Urzędu

Poniedziałek-Środa:
7.30 - 15.30

Czwartek:
7.30 - 16.00

Piątek:
7.30 - 15.00

.

Numer konta:
72 1020 2528 0000 0902 0475 8985

NIP: 549-21-97-441

Adresy

Urząd i spółki gminne:

 • fotka urzędu

  Urząd Miejski

  ul. Krakowska 11
 • fotka ADM

  A.D.M. sp. z o.o.

  ul. Piłsudskiego 8
 • fotka MZGK

  M.Z.G.K. sp. z o.o.

  ul. Piastowska 18

Mapa

obrazek-klawisz do mapy

Masz sprawę lub pytania?

. .
Dzisiaj jest: 25 Luty 2024    |    Imieniny obchodzą: Wiktor, Cezary, Zygfryd