III spotkanie Komitetu Rewitalizacji Gminy Chełmek

2017.05.15.rewitalizacja
W poniedziałkowe listopadowe przedpołudnie w Sali Sesyjnej Urzędu Miejskiego w Chełmku ponownie spotkali się członkowie Komitetu Rewitalizacji Gminy Chełmek. Zgodnie z regulaminem posiedzenia muszą się odbywać nie rzadziej, niż raz na pół roku. Tym razem tematem przewodnim były dotychczasowe działania, związane z pozyskiwaniem środków zewnętrznych na zadania, wpisane do realizacji w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Chełmek na lata 2014-2020. Z prezentacji uczestnicy dowiedzieli się między innymi jakie wnioski zostały złożone, kiedy można spodziewać się wyników naborów oraz realizacji zamierzonych działań.

Protokół

Prezentacja

Wniosek o zaświadczenie dot. działek objętych rewitalizacją

dokument podanie
Urząd Miejski w Chełmku przekazuje wzór wniosku o wydanie zaświadczenia, informującego czy dana działka została objęta uchwałą o rewitalizacji. Wypełniony druk można składać w siedzibie urzędu przy ulicy Krakowskiej 11 w Chełmku w biurze nr 9 (parter). Koszt wydania zaświadczenia wynosi 17 złotych.

 

„Małopolska – innowacje na wsi” - zapraszamy do udziału w warsztatach

2017.10.20.konf
Szanowni Państwo,
Gmina Chełmek wraz z głównym organizatorem FRDL Małopolskim Instytutem Samorządu Terytorialnego i Administracji, zapraszają do udziału w lokalnych warsztatach realizowanych dla społeczności powiatu oświęcimskiego pod hasłem „Małopolska: Innowacje na wsi – Czy? Jak? Jakie?". Zajęcia odbędą się w czwartek 26 października w godzinach od 10 do 14 w budynku MOKSiR w Chełmku przy Placu Kilińskiego 3. Warsztat poświęcony będzie poszukiwaniu propozycji rozwiązań dla zwiększenia innowacyjności i liczby innowacji na terenach wiejskich małopolski.

Czytaj dalej

Program rewitalizacji Gminy Chełmek wpisany do wykazu Województwa Małopolskiego

podpisanie dokumentu
Zarząd Województwa Małopolskiego 1 czerwca podjął uchwałę w sprawie wpisania do wykazu programów rewitalizacji gmin województwa małopolskiego Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Chełmek na lata 2016-2020. Tym samym nasz dokument spełnił wszystkie wymogi formalne. Wpisanie do wykazu jest konieczne do ubiegania się o dofinansowanie projektów rewitalizacyjnych. Nabór wniosków w ramach działania 11.1 i 11.2 (Rewitalizacja) RPO WM 2014-2020 przewidziany jest w czerwcu 2017 roku.

Kolejne spotkanie Komitetu Rewitalizacji Gminy Chełmek

2017.05.15.rewitalizacja
W piątkowe przedpołudnie w Sali Sesyjnej Urzędu Miejskiego w Chełmku ponownie spotkali się członkowie Komitetu Rewitalizacji Gminy Chełmek. Zgodnie z regulaminem posiedzenia muszą się odbywać nie rzadziej, niż raz na pół roku. Tym razem tematem przewodnim były dotychczasowe działania, związane z pozyskiwaniem środków zewnętrznych na zadania, wpisane do realizacji w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Chełmek na lata 2014-2020. Z prezentacji uczestnicy dowiedzieli się między innymi jakie wnioski zostały złożone, kiedy można spodziewać się wyników naborów oraz realizacji zamierzonych działań.

Protokół

Prezentacja

Korekta Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Chełmek na lata 2016-2020

podpisanie dokumentu
24 kwietnia do Urzędu Miejskiego w Chełmku wpłynęło pismo w sprawie korekty Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Chełmek na lata 2016-2020, który podlega ocenie przez Departament Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego. Program Gminy Chełmek nie spełnia 2 spośród 33 kryteriów, które wymagane są, aby uzyskać wpis do wykazu programów rewitalizacji gmin województwa małopolskiego, co jest konieczne do ubiegania się o dofinansowanie projektów rewitalizacyjnych. Nabór wniosków w ramach działania 11.1 i 11.2 (Rewitalizacja) RPO WM 2014-2020 przewidziany jest w czerwcu 2017 roku. Wymagane jest zatem podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji. Korekty dotyczą doprecyzowania metodologii prac nad wyznaczeniem obszaru zdegradowanego i rewitalizacji.

UCHWAŁA NR XXVII/277/2017 RADY MIEJSKIEJ CHEŁMEK z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Chełmek na lata 2016-2020

Oświata

Oświata i Edukacja

Wykaz jednostek realizujących zadania oświatowo-edukacyjne w Gminie Chełmek.

Sport

Kultura, Sport i Rekreacja

MOKSiR organizatorem życia kulturalnego, sportowego i rekreacyjnego na terenie gminy.

Drogi

Komunikacja i oświetlenie ulic

Wykaz dróg w podziale na administratorów oraz organizacja transportu w gminie.

Nieruchomości

Nieruchomości na sprzedaż

Aktualne oferty sprzedaży nieruchomości, będące własnością Gminy Chełmek

Śmieci

Odpady komunalne

Najważniejsze informacje dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Chełmek

Zagrożenia

Informacje o zagrożeniach

Praktyczne porady na wypadek sytuacji kryzysowych w gminie.

Jak pracujemy

Godziny pracy Urzędu

Poniedziałek-Środa:
7.30 - 15.30

Czwartek:
7.30 - 16.00

Piątek:
7.30 - 15.00

.

Numer konta:
72 1020 2528 0000 0902 0475 8985

NIP: 549-21-97-441

Adresy

Urząd i spółki gminne:

 • fotka urzędu

  Urząd Miejski

  ul. Krakowska 11
 • fotka ADM

  A.D.M. sp. z o.o.

  ul. Piłsudskiego 8
 • fotka MZGK

  M.Z.G.K. sp. z o.o.

  ul. Piastowska 18

Mapa

obrazek-klawisz do mapy

Masz sprawę lub pytania?

. .
Dzisiaj jest: 30 Listopad 2023    |    Imieniny obchodzą: Justyna, Andrzej, Konstanty