Podjęto uchwałę o przystąpieniu do opracowania Programu Rewitalizacji dla Gminy Chełmek

logo rewitalizacji

W dniu 13 października 2016 r. Rada Miejska w Chełmku przyjęła uchwałę nr XX/206/2016 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Chełmek na lata 2016 – 2020. Program powstaje przy pomocy Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej - Małopolskiego Instytutu Samorządu Terytorialnego i Administracji w Krakowie.
W październiku Gmina podpisała również z Województwem Małopolskim umowę o dofinansowanie pomocy technicznej przy opracowaniu GPR. Dotacja w wysokości 90% kosztów kwalifikowanych zadania pochodzi w 85% z Unii Europejskiej - Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz w 15% z budżetu państwa.

Program, który jest w trakcie opracowania, stanowić będzie podstawę przy ubieganiu się o dofinansowanie realizacji projektów rewitalizacyjnych z funduszy UE, głównie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO), 11 Osi Priorytetowej - Rewitalizacja przestrzeni regionalnej.
W dniach od 5 do 30 stycznia 2017 roku będą trwały konsultacje społeczne Gminnego Programu Rewitalizacji. Uwagi można będzie składać przy pomocy elektronicznego formularza uwag (do pobrania na stronie www.chelmek.pl), formularza w wersji papierowej (dostępnego w Referacie Rozwoju UM w Chełmku), jak również podczas spotkań konsultacyjnych w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Chełmku w dniach 10 i 17 stycznia 2017 roku.

 

Oświata

Oświata i Edukacja

Wykaz jednostek realizujących zadania oświatowo-edukacyjne w Gminie Chełmek.

Sport

Kultura, Sport i Rekreacja

MOKSiR organizatorem życia kulturalnego, sportowego i rekreacyjnego na terenie gminy.

Drogi

Komunikacja i oświetlenie ulic

Wykaz dróg w podziale na administratorów oraz organizacja transportu w gminie.

Nieruchomości

Nieruchomości na sprzedaż

Aktualne oferty sprzedaży nieruchomości, będące własnością Gminy Chełmek

Śmieci

Odpady komunalne

Najważniejsze informacje dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Chełmek

Zagrożenia

Informacje o zagrożeniach

Praktyczne porady na wypadek sytuacji kryzysowych w gminie.

Jak pracujemy

Godziny pracy Urzędu

Poniedziałek-Środa:
7.30 - 15.30

Czwartek:
7.30 - 16.00

Piątek:
7.30 - 15.00

.

Numer konta:
72 1020 2528 0000 0902 0475 8985

NIP: 549-21-97-441

Adresy

Urząd i spółki gminne:

 • fotka urzędu

  Urząd Miejski

  ul. Krakowska 11
 • fotka ADM

  A.D.M. sp. z o.o.

  ul. Piłsudskiego 8
 • fotka MZGK

  M.Z.G.K. sp. z o.o.

  ul. Piastowska 18

Mapa

obrazek-klawisz do mapy

Masz sprawę lub pytania?

. .
Dzisiaj jest: 21 Lipiec 2024    |    Imieniny obchodzą: Andrzej, Wiktor, Daniel