Korekta Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Chełmek na lata 2016-2020

podpisanie dokumentu
24 kwietnia do Urzędu Miejskiego w Chełmku wpłynęło pismo w sprawie korekty Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Chełmek na lata 2016-2020, który podlega ocenie przez Departament Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego. Program Gminy Chełmek nie spełnia 2 spośród 33 kryteriów, które wymagane są, aby uzyskać wpis do wykazu programów rewitalizacji gmin województwa małopolskiego, co jest konieczne do ubiegania się o dofinansowanie projektów rewitalizacyjnych. Nabór wniosków w ramach działania 11.1 i 11.2 (Rewitalizacja) RPO WM 2014-2020 przewidziany jest w czerwcu 2017 roku. Wymagane jest zatem podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji. Korekty dotyczą doprecyzowania metodologii prac nad wyznaczeniem obszaru zdegradowanego i rewitalizacji.

UCHWAŁA NR XXVII/277/2017 RADY MIEJSKIEJ CHEŁMEK z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Chełmek na lata 2016-2020

Oświata

Oświata i Edukacja

Wykaz jednostek realizujących zadania oświatowo-edukacyjne w Gminie Chełmek.

Sport

Kultura, Sport i Rekreacja

MOKSiR organizatorem życia kulturalnego, sportowego i rekreacyjnego na terenie gminy.

Drogi

Komunikacja i oświetlenie ulic

Wykaz dróg w podziale na administratorów oraz organizacja transportu w gminie.

Nieruchomości

Nieruchomości na sprzedaż

Aktualne oferty sprzedaży nieruchomości, będące własnością Gminy Chełmek

Śmieci

Odpady komunalne

Najważniejsze informacje dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Chełmek

Zagrożenia

Informacje o zagrożeniach

Praktyczne porady na wypadek sytuacji kryzysowych w gminie.

Jak pracujemy

Godziny pracy Urzędu

Poniedziałek-Środa:
7.30 - 15.30

Czwartek:
7.30 - 16.00

Piątek:
7.30 - 15.00

.

Numer konta:
72 1020 2528 0000 0902 0475 8985

NIP: 549-21-97-441

Adresy

Urząd i spółki gminne:

 • fotka urzędu

  Urząd Miejski

  ul. Krakowska 11
 • fotka ADM

  A.D.M. sp. z o.o.

  ul. Piłsudskiego 8
 • fotka MZGK

  M.Z.G.K. sp. z o.o.

  ul. Piastowska 18

Mapa

obrazek-klawisz do mapy

Masz sprawę lub pytania?

. .
Dzisiaj jest: 25 Maj 2024    |    Imieniny obchodzą: Grzegorz, Urban, Magda