baner aktualnosci

baner ogloszenia

baner gison

baner zalatw sprawe

baner zagrozenia

baner sprzedaz nieruchomosci

baner rewitalizacja

baner wykup lokali mieszkalnych

baner cmentarz

baner dlugi pop

baner dlugi pop

Pierwsze warsztaty strategiczne w gminie Chełmek

Burmistrz Chełmka Andrzej Saternus inaugurujący pierwsze warsztaty dotyczące opracowania strategii rozwoju gminy Chełmek na lata 2021-2030

W dniu 17 czerwca 2021 r. odbyły się warsztaty diagnostyczne, adresowane do wszystkich mieszkańców, przedsiębiorców oraz organizacji z terenu gminy Chełmek. Spotkania miały miejsce w Chełmku, Bobrku i Gorzowie i dotyczyły prac nad powstaniem Strategii Rozwoju Gminy Chełmek na lata 2021 – 2030.

Czytaj dalej

Bezpłatne szkolenie z zabiegów wapnowania gleby

Zapraszamy do udziału w bezpłatnym szkoleniu on-line pod tytułem: „Wapnowanie – gleba i plony naturalnie lepsze”, które odbędzie się w dniu 22 czerwca 2021 r., w godzinach od 9:00 do 11:00.

Więcej informacji znajdą Państwo tutaj.

Plakat dotyczący bezpłatnego szkolenia z zabiegów wapnowania gleby.

Zapraszamy na warsztaty związane z opracowywaniem Strategii Rozwoju Gminy Chełmek na lata 2021-2030

Zapraszamy wszystkich Mieszkańców Chełmka, Bobrka i Gorzowa, a także przedsiębiorców i organizacje działające na obszarze naszej gminy do udziału w pierwszych warsztatach związanych z opracowywaniem Strategii Rozwoju Gminy Chełmek na lata 2021-2030.

Warsztaty odbędą się w dniu 17 czerwca 2021 r. (czwartek) w następujących miejscach:

– o godzinie 9:00 w siedzibie Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Chełmku, Plac Kilińskiego 3, 32-660 Chełmek

– o godzinie 12:00 w Domu Ludowym w Bobrku, ul. Nadwiślańska 150, 32-661 Bobrek,

– o godzinie 15:00 w siedzibie OSP Gorzów, ul. Kwiatowa 1, 32-660 Gorzów.

 Plakat z zaproszeniem do udziału w warsztatach związanych z opracowywaniem Strategii Rozwoju Gminy Chełmek na lata 2021-2030.

Odkomarzanie

komar

Urząd Miejski informuje, że w dniach 15-17.06.2021 r. planowane jest przeprowadzenie zabiegu zadymiania środkiem zwalczającym dorosłe osobniki komarów. Zabieg będzie obejmował miejsca użyteczności publicznej oraz rejony wałów, cieków wodnych i rowów w gminie Chełmek.

Ogłoszenie I przetargu ustnego nieograniczonego (licytacji) na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w Bobrku przy ul. Ustronnej

Zapraszamy do udziału w przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowych  niezabudowanej położonych w Bobrku przy ul. Ustronnej.

BURMISTRZ CHEŁMKA OGŁASZA:

I przetarg ustny nieograniczony (licytację) na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych składających się z działek geodezyjnych oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu nr:

 1. 172/87 o pow. 0.1479 haobjęta Księgą Wieczystąnr KR1E/00066790/8 za cenę wywoławczą 86.000,00 złotych brutto,

 2. 172/88 o pow. 0.1319 haobjęta Księgą Wieczystąnr KR1E/00066791/5 za cenę wywoławczą 77.000,00 złotych brutto,

W cenie wywoławczej mieści się podatek VAT w wysokości 23 %.

Przedmiotowe nieruchomości położone są w obrębie Bobrek, w Bobrku przy ulicy Ustronnej.

Czytaj dalej

Nie spisałeś się internetowo w ramach Spisu Powszechnego? Spodziewaj się telefonu od rachmistrza

 

Nie spisałeś się samodzielnie przez Internet lub telefonicznie na infolinii spisowej? Spodziewaj się telefonu od rachmistrza, ponieważ udział w spisie jest obowiązkowy.

Rachmistrz może zadzwonić do Ciebie z numeru 22 828 88 88 lub z numeru infolinii spisowej tj. 22 279 99 99. Zgodnie z ustawą nie możesz odmówić mu przekazania danych. Za odmowę udziału w spisie grozi kara grzywny.

Abyś miał pewność, że rozmawiasz z rachmistrzem, koniecznie zweryfikuj jego tożsamość, można to zrobić na dwa sposoby:

wpisując imię i nazwisko rachmistrza oraz 3 wskazane znaki z identyfikatora na stronie https://rachmistrz.stat.gov.pl/formularz/
kontaktując się z infolinią spisową 22 279 99 99 , wybierz 1 – Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań, a następnie 2 – weryfikacja tożsamości rachmistrza.

Zapraszamy młodzież na warsztaty!

Zapraszamy młodzież z Chełmka, Bobrka i Gorzowa do uczestnictwa w warsztatach związanych z opracowywaniem Strategii Rozwoju Gminy Chełmek na lata 2021-2030.

Rozpoczną się one dniu 24 czerwca 2021 r. (czwartek) od godziny 18:30 w siedzibie Biblioteki Publicznej w Chełmku przy Alei Parkowej 16.

Młodzi mieszkańcy Naszej Gminy – prosimy Was o rozpropagowanie informacji o tym spotkaniu wśród swoich rówieśników.

Plakat z zaproszeniem do udziału młodzieży w warsztatach związanych z opracowywaniem Strategii Rozwoju Gminy Chełmek na lata 2021-2030.

Informacja Burmistrza Chełmka do Mieszkańców

Szanowni Państwo,

W uzupełnieniu informacji na temat map zagrożenia i ryzyka powodziowego, w związku z pojawiającymi się w przestrzeni publicznej nieprawdziwymi informacjami o rzekomym braku reakcji ze strony Urzędu Miejskiego w Chełmku, w sprawie tych map sporządzonych przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie w II cyklu planistycznym (2016-2021), zwróciłem się do Wojewody Śląskiego i Wojewody Małopolskiego o udzielenie informacji, czy przed zaopiniowaniem projektów w/w map były prowadzone przez te organy konsultacje z jednostkami samorządu terytorialnego, a w szczególności, czy projekty w/w map zostały przedstawione do zaopiniowania przez Gminę Chełmek.

Wojewoda Śląski poinformował, iż projekty tych map wysłano wyłącznie do jednostek samorządu terytorialnego województwa śląskiego, natomiast Wojewoda Małopolski potwierdził, że uzgodnił przedmiotowe mapy bez zaopiniowania i bez konsultacji w tym zakresie z Gminą Chełmek.

Z informacji od Wojewodów jednoznacznie wynika, że Gmina Chełmek nie uczestniczyła w żadnych konsultacjach, czy uzgodnieniach dotyczących projektów map zagrożenia powodziowego i map ryzka powodziowego.

Nie zmienia to faktu, że całą odpowiedzialność z tytułu przygotowania i wprowadzenia w życie tych map ponosi Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.

Burmistrz Chełmka
Andrzej Saternus

Sukces nauczyciela i wychowanka Przedszkola Samorządowego nr 2 w Chełmku w projekcie pod nazwą: „Czysta Małopolska”

W roku szkolnym 2020/2021 Kuratorium Oświaty w Krakowie zorganizowało VIII edycję projektu „Czysta Małopolska”. Partnerem wspierającym projekt był Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych.

Projekt miał  na celu:

 • upowszechnienie wiedzy o przestrzeganiu zasad higieny wśród dzieci przedszkolnych i uczniów,
 • kształtowanie nawyków higienicznych,
 • wdrożenie zasad świadomości i odpowiedzialności za własne zdrowie,
 • poszerzenie zainteresowań problematyką przestrzegania zasad higieny,
 • upowszechnienie dobrych praktyk w zakresie tej problematyki.

Czytaj dalej

Ogłoszenie I przetargu ustnego nieograniczonego (licytacji) na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Chełmku przy ul. Brzechwy

Zapraszamy do udziału w przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Chełmku przy ul. Brzechwy.

B U R M I S T R Z  C H E Ł M K A  O G Ł A S Z A:

 I przetarg ustny nieograniczony (licytację) na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu jako działka nr 999/7 o pow. 0.1628 ha za cenę wywoławczą 86.000,00 złotych brutto objęta KsięgąWieczystąnr KR1E/00068575/9.

 W cenie wywoławczej mieści się podatek VAT w wysokości 23 %.

 Przedmiotowa nieruchomość położona jest w obrębie Chełmek, w Chełmku przy ul. Brzechwy. Przedmiotowa działka usytuowana jest bezpośrednio przy drodze gminnej publicznej ul. Brzechwy.

Czytaj dalej

obrazek-klawisz do galerii zdjęć


Powierzchnia gminy: 2 732,1 ha
2732 ha

obrazek-klawisz do filmu prezentującego Gminę Chełmek


Liczba ludności (31 grudzień 2020 r.): 12428
12 428

zlota sakiewka


Inwestycje łącznie (plan na 2021 rok): 6.786.860,61 PLN
6.786.860,61 PLN

Oświata

Oświata i Edukacja

Wykaz jednostek realizujących zadania oświatowo-edukacyjne w Gminie Chełmek.

Sport

Kultura, Sport i Rekreacja

MOKSiR organizatorem życia kulturalnego, sportowego i rekreacyjnego na terenie gminy.

Drogi

Komunikacja i oświetlenie ulic

Wykaz dróg w podziale na administratorów oraz organizacja transportu w gminie.

Nieruchomości

Nieruchomości na sprzedaż

Aktualne oferty sprzedaży nieruchomości, będące własnością Gminy Chełmek

Śmieci

Odpady komunalne

Najważniejsze informacje dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Chełmek

Zagrożenia

Informacje o zagrożeniach

Praktyczne porady na wypadek sytuacji kryzysowych w gminie.

Jak pracujemy

Godziny pracy Urzędu

Poniedziałek-Środa:
7.30 - 15.30

Czwartek:
7.30 - 16.00

Piątek:
7.30 - 15.00

.

Numer konta:
72 1020 2528 0000 0902 0475 8985

NIP: 549-21-97-441

Adresy

Urząd i spółki gminne:

 • fotka urzędu

  Urząd Miejski

  ul. Krakowska 11
 • fotka ADM

  A.D.M. sp. z o.o.

  ul. Piłsudskiego 8
 • fotka MZGK

  M.Z.G.K. sp. z o.o.

  ul. Piastowska 18

Mapa

obrazek-klawisz do mapy

Masz sprawę lub pytania?

. .
Dzisiaj jest: 23 Październik 2021    |    Imieniny obchodzą: Marleny, Edwarda, Seweryna