baner aktualnosci

baner ogloszenia

baner gison

baner zalatw sprawe

baner zagrozenia

baner sprzedaz nieruchomosci

baner rewitalizacja

baner wykup lokali mieszkalnych

baner cmentarz

baner dlugi pop

baner dlugi pop

Wsparcie psychologiczne i gimnastyka korekcyjna w szkołach – zajęcia dodatkowe dla uczniów

Od 1 marca 2022 r. w szkołach podstawowych w Gminie Chełmek realizowane są dodatkowe, bezpłatne zajęcia specjalistyczne w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Wsparcie uczniów obejmuje realizację zajęć korekcyjno – kompensacyjnych, logopedycznych, rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym. Zajęcia są prowadzone przez psychologów, pedagogów, logopedów i nauczycieli specjalistów.

W gminnych szkołach zrealizowanych zostanie łącznie 470 godzin zajęć specjalistycznych, w tym:
• w Samorządowym Zespole Szkół nr 1 im. A. Mickiewicza w Chełmku – 144 godziny, przeznaczone na zajęcia korekcyjno – kompensacyjne, rozwijające kompetencje emocjonalno – społeczne, zajęcia logopedyczne oraz zajęcia z psychologiem,
• w Samorządowym Zespole Szkolno- Przedszkolnym nr 2 w Chełmku – 190 godzin, odbędą się: zajęcia korekcyjno – kompensacyjne, logopedyczne oraz zajęcia z psychologiem
• w Samorządowym Zespole Szkół im . M. Konopnickiej w Gorzowie – 68 godzin: zajęcia korekcyjno – kompensacyjne, logopedyczne i zajęcia z psychologiem,
• w Samorządowym Zespole Szkół im. Kard. A. S. Sapiehy w Bobrku – 68 godzin : zajęcia korekcyjno – kompensacyjne, zajęcia z integracji sensorycznej oraz zajęcia z psychologiem.

Zajęcia będą realizowane do 20 grudnia 2022 r.

Poza pomocą psychologiczną, w szkołach zorganizowane zostały dodatkowe zajęcia z gimnastyki korekcyjnej, dla uczniów z wadami postawy. Zajęcia będą realizowane w okresie od marca do czerwca br. na salach gimnastycznych szkół podstawowych.

Raport o stanie Gminy Chełmek

Urząd Miejski w Chełmku informuje, że na stronie internetowej Gminy Chełmek www.chelmek.pl w zakładce: "Samorząd / Raporty o stanie Gminy Chełmek" znajduje się nowy dokument: "Raport o stanie Gminy Chełmek za 2021 r." który będzie przedmiotem debaty w myśl art. 28aa. ust. 4, ust.6 oraz ust. 7 pkt 1. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559).

Zapraszamy na solowy koncert Doroty „Sowy” Kuzieli

Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Chełmku zaprasza na solowy koncert Doroty „Sowy” Kuzieli, który odbędzie się 27 maja 2022 r. o godz. 19:00, w siedzibie MOKSiR Chełmek, Plac Kilińskiego 3.

Występowi towarzyszył będzie uroczysty finisaż wystawy XXIII Wiosennego Przeglądu Sztuki. Wstęp wolny!

Czytaj dalej

Posprzątaj z nami Małopolskę!

Nagłówek akcji Posprzątaj z nami Małopolskę.

Urząd Miejski w Chełmku wspólnie z Miejskim Ośrodkiem Kultury Sportu i Rekreacji w Chełmku zaprasza do udziału w akcji „Posprzątaj z nami Małopolskę”.

Już w poniedziałek 9 maja – rusza jej kolejna odsłona. Tym razem sprzątać będziemy las za szkołą Chełmek-osiedle. Zaczynamy o godzinie 10:00. Zbiórka na ul. Marszałka Piłsudskiego, przy Orliku.

Czytaj dalej

Bezpłatne indywidualne konsultacje dla osób zainteresowanych pozyskaniem wsparcia z Funduszy Europejskich

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich zaprasza na bezpłatne indywidualne konsultacje dla osób zainteresowanych pozyskaniem dofinansowania ze środków Unii Europejskiej między innymi na:

– otwarcie i rozwój działalności gospodarczej,

– kursy, szkolenia, studia podyplomowe,

– pozostałe możliwości wsparcia z Funduszy Europejskich,

– JST mogą uzyskać informacje nt. Partnerstwa Publiczno - Prywatnego (PPP).

Odbędą się one w dniu 20 maja 2022 r. w godzinach od 12:00 do 14:30, w budynku Biblioteki Publicznej MOKSiR w Chełmku, Aleja Parkowa 16, 32-660 Chełmek.

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu: 12 616 03 92.

Plakat dotyczący bezpłatnych indywidualnych konsultacji dla osób zainteresowanych pozyskaniem wsparcia z Funduszy Europejskich.

Życzenia Burmistrza Chełmka z okazji Dnia Strażaka

Rysunek przedstawiający Świętego Floriana.

W dniu Świętego Floriana składam wszystkim Druhnom i Druhom służącym w szeregach Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczej Straży Pożarnej najserdeczniejsze życzenia oraz wyrazy podziękowania i uznania za Waszą codzienną odpowiedzialną i niebezpieczną służbę, za poświęcenie, w celu ochrony życia, zdrowia i mienia mieszkańców Naszego powiatu.

Życzę Wam zawsze szczęśliwych powrotów z akcji, a także zdrowia, szczęścia oraz wszelkiej pomyślności. Osobne podziękowania kieruję również do Waszych rodzin, które poprzez wyrozumiałość i wsparcie przyczyniają się do wzorowego wypełniania Waszej służby.

Niech patron strażaków Święty Florian otacza Was swoją opieką, a służba dla ludzi niech będzie dla Was powodem do dumy oraz źródłem osobistej satysfakcji i społecznego uznania.

 

Andrzej Saternus
Burmistrz Chełmka

Uczniowie nauczą się pływać - Małopolski Projekt ,, Już pływam’’

1 21109 g

W trosce o rozwój fizyczny dzieci i poprawę bezpieczeństwa w czasie przebywania nad wodą Gmina Chełmek przystąpiła do programu „Już Pływam”. W programie weźmie udział 86 uczniów klas II szkół podstawowych, to jest: SZS-P nr 2 w Chełmku, SZS nr 1 w Chełmku, SZS w Bobrku i SZS w Gorzowie. Każdy uczeń będzie uczestniczył w 20 godzinach szkolenia na basenie, pod okiem wykwalifikowanego instruktora, w 15 osobowych grupach. Uczniowie mają zagwarantowaną opiekę nauczyciela w czasie drogi i pobytu na basenie, przejazd, instruktora i wstęp na basen.
Termin realizacji zadania od 4 kwietnia do 31 sierpnia 2022 r. Całkowity koszt projektu wyniesie 40 750 zł, w tym: ze wsparcia finansowego otrzymanego z Województwa Małopolskiego 14 300 zł, środki gminy 26 450 zł.
Projekt ma na celu mądre i aktywne zagospodarowanie czasu wolnego młodych Małopolan, po zajęciach lekcyjnych i daje każdemu uczniowi szkoły podstawowej szansę zdobycia umiejętności pływackich.
Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.

Poznajemy Małopolskę Zachodnią – Powiat Oświęcimski!

Baner cyklu promocyjnego: "Poznajemy Małopolskę Zachodnią".

Powiat oświęcimski położony na granicy Śląska i Małopolski, graniczy on z powiatami: chrzanowskim, wadowickim, bielskim ziemskim, pszczyńskim i bieruńsko-lędzińskim. W skład powiatu wchodzi 9 jednostek administracyjnych: miasto Oświęcim, gmina wiejska Oświęcim oraz gminy: Chełmek, Brzeszcze, Kęty, Polanka Wielka, Przeciszów, Osiek i Zator.

Czytaj dalej

77. rocznica zakończenia II Wojny Światowej

W dniu dzisiejszym przypada 77. rocznica zakończenia II Wojny Światowej – największego i najkrwawszego konfliktu zbrojnego w historii ludzkości. Z tej okazji Burmistrz Chełmka Andrzej Saternus złożył kwiaty pod pomnikiem "Ofiar Faszyzmu" oraz uczcił minutą ciszy wszystkich, którzy zginęli w II Wojnie Światowej, w tym w podobozie KL Auschwitz-Birkenau - Aussenkommando Chelmek.

Czytaj dalej

Informacja dla mieszkańców Gminy Chełmek dotycząca świadczenia za przyjęcie uchodźców - aktualizacja

Flaga Ukrainy z napisem: Mieszkańcy Chełmka, Gorzowa i Bobrka pomagają Ukrainie

Na podstawie § 2 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 marca 2022 r. w sprawie określenia maksymalnej wysokości świadczenia przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy oraz warunków przyznawania tego świadczenia i przedłużania jego wypłaty (Dz. U. z 2022 r., poz. 605) wysokość świadczenia za zakwaterowanie i wyżywienie obywatela Ukrainy została określona w wysokości 40 zł za osobę dziennie.

Czytaj dalej

231. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja

W dniu dzisiejszym przypada 231. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Był to jeden z najważniejszych w polskiej historii dokumentów. Konstytucja była pierwszą w Europie i drugą na świecie spisaną ustawą zasadniczą. Dokument ten do dziś pozostaje jednym z najbardziej wzniosłych symboli dążeń Polaków do życia w wolnym, suwerennym i sprawiedliwym kraju. Szczególnie dzisiaj te słowa nabierają znaczenia w odniesieniu do tego co dzieje się obecnie za naszą wschodnią granicą na Ukrainie.

Andrzej Saternus
Burmistrz Chełmka

Ustawa Rządowa z dnia 3 maja 1791 roku.

Ustawa Rządowa z dnia 3 maja 1791 r. zwana potocznie Konstytucją 3 Maja.

Źródło: wikipedia https://pl.wikipedia.org/wiki/Konstytucja_3_maja

obrazek-klawisz do galerii zdjęć


Powierzchnia gminy: 2 732 ha
2 732 ha

obrazek-klawisz do filmu prezentującego Gminę Chełmek


Liczba ludności (31 grudzień 2021 r.): 12 234
12 234

zlota sakiewka


Inwestycje łącznie (plan na 2022 rok): 17.475.505,00 PLN
17.475.505,00 PLN

Oświata

Oświata i Edukacja

Wykaz jednostek realizujących zadania oświatowo-edukacyjne w Gminie Chełmek.

Sport

Kultura, Sport i Rekreacja

MOKSiR organizatorem życia kulturalnego, sportowego i rekreacyjnego na terenie gminy.

Drogi

Komunikacja i oświetlenie ulic

Wykaz dróg w podziale na administratorów oraz organizacja transportu w gminie.

Nieruchomości

Nieruchomości na sprzedaż

Aktualne oferty sprzedaży nieruchomości, będące własnością Gminy Chełmek

Śmieci

Odpady komunalne

Najważniejsze informacje dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Chełmek

Zagrożenia

Informacje o zagrożeniach

Praktyczne porady na wypadek sytuacji kryzysowych w gminie.

Jak pracujemy

Godziny pracy Urzędu

Poniedziałek-Środa:
7.30 - 15.30

Czwartek:
7.30 - 16.00

Piątek:
7.30 - 15.00

.

Numer konta:
72 1020 2528 0000 0902 0475 8985

NIP: 549-21-97-441

Adresy

Urząd i spółki gminne:

 • fotka urzędu

  Urząd Miejski

  ul. Krakowska 11
 • fotka ADM

  A.D.M. sp. z o.o.

  ul. Piłsudskiego 8
 • fotka MZGK

  M.Z.G.K. sp. z o.o.

  ul. Piastowska 18

Mapa

obrazek-klawisz do mapy

Masz sprawę lub pytania?

. .
Dzisiaj jest: 9 Sierpień 2022    |    Imieniny obchodzą: Klara, Roman, Romuald