baner aktualnosci

baner ogloszenia

baner gison

baner zalatw sprawe

baner zagrozenia

baner sprzedaz nieruchomosci

baner rewitalizacja

baner wykup lokali mieszkalnych

baner cmentarz

baner dlugi pop

baner dlugi pop

KV logo Tablica Czyste Powietrze

baner dlugi pop

„TYGRYSKI” CHEŁMEK NAJLEPSZE W XXIV MAŁOPOLSKIM FINALE O PUCHAR TYMBARKU

Tygryski Chelmek 1

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 w Chełmku zwyciężyli w finale wojewódzkim o Puchar Tymbarku rozgrywanym w Wadowicach. To wspaniały sportowy wynik. Młodzi piłkarze pokonali swoich przeciwników w kategorii U – 10, a Konrad Guja został wybrany najlepszym piłkarzem (MVP).

Nasi zwycięzcy pojadą na Finał Ogólnopolski do Warszawy, który będzie rozgrywany w dniach 8 – 10 czerwca 2024 r. Tam powalczą o Wielki Finał na PGE Narodowym. Będą również kibicować naszej reprezentacji podczas meczu Polska – Turcja.

Czytaj dalej

Ogłoszenie IV przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w Gorzowie przy ul. Sosnowej.

Ogłoszenie IV przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w Gorzowie przy ul. Sosnowej.

 

BURMISTRZ   CHEŁMKA   OGŁASZA:

 

            IV przetarg ustny nieograniczony (licytację) na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu jako działki nr:

 

 1. 1.    2021 o pow. 0.2476 ha objęta Księgą Wieczystąnr KR1E/00067667/4 za cenę wywoławczą 99.830,00 złotych brutto.
 2. 2.    2032/4 o pow. 0.3034 ha objęta Księgą Wieczystąnr KR1E/0069496/8 za cenę wywoławczą 121.600,00 złotych brutto.
 3. 3.    2032/5 o pow. 0.3037 ha objęta Księgą Wieczystąnr KR1E/00069497/5 za cenę wywoławczą 147.180,00 złotych brutto.
 4. 4.    2032/6 o pow. 0.2962 ha objęta Księgą Wieczystąnr KR1E/00069498/2 za cenę wywoławczą 150.995,00 złotych brutto.
 5. 5.    2028/1 o pow. 0.0970 ha objęta Księgą Wieczystąnr KR1E/00069508/6 za cenę wywoławczą 60.350,00 złotych brutto.

Czytaj dalej

Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej w najem - lokal użytkowy zlokalizowany na parterze budynku przystanku osobowego PKP „Chełmek Fabryka” w Chełmku przy ul. Piastowskiej 1.

 

Znak sprawy:AGK.6845.21.2024

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI LOKALOWEJ PRZEZNACZONEJ W NAJEM

Burmistrz Chełmka działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 rok o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 344 z późń. zm.) oraz w wykonaniu uchwały Nr XIII/100/2007 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 29 listopada 2007 roku przeznacza w najem, w trybie przetargowym następującą nieruchomość lokalową, lokal użytkowy, stanowiący własność Gminy Chełmek, na wniosek strony:

Czytaj dalej

Informacja o projekcie "Lepsza perspektywa" skierowanym do osób mieszkających, pracujących lub uczących się na terenie Małopolski Zachodniej

Logotyp programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021 -2027.

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. jako Partner projektu zaprasza do udziału w realizowanym od 1 stycznia 2024 r.  projekcie ,,Lepsza perspektywa".

Z projektu mogą skorzystać osoby mieszkające lub pracujące lub uczące się na terenie Małopolski Zachodniej (powiat oświęcimski, chrzanowski, olkuski, wadowicki) należące do co najmniej jednej z grup:

 1. pracowników zagrożonych zwolnieniem, przewidzianych do zwolnienia lub osób zwolnionych z przyczyn niedotyczących pracownika z branż/sektorów podlegających transformacji i bezpośrednio z nimi powiązanych (branża górnicza i pokrewna),

 2. osób nieaktywnych zawodowo (tj. biernych zawodowo) zamieszkujących we wspólnym gosp. domowym z osobami o których mowa w pkt. 1),

 3. osób zainteresowanych założeniem własnej działalności gospodarczej na obszarze Małopolski Zachodniej (bez względu na status na rynku pracy),

 4. pracodawców z branż/sektorów podlegających transformacji i bezpośrednio z nimi powiązanych (branża górnicza i pokrewna).

Czytaj dalej

WYKAZ  NIERUCHOMOŚCI  PRZEZNACZONYCH  W  UŻYCZENIE

 

Burmistrz Chełmka działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 rok o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 344 z późn. zm.) art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2024 roku, poz. 609 z późn. zm.) oraz w wykonaniu uchwały Nr XIII/100/2007 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 29 listopada 2007 roku przeznacza w użyczenie następujące nieruchomości, będące własnością Gminy Chełmek:

Czytaj dalej

79. rocznica zakończenia II Wojny Światowej

79 rocznica 5

Dzisiaj przypada 79. rocznica zakończenia II Wojny Światowej – największego i najkrwawszego konfliktu zbrojnego w historii ludzkości. Z tej okazji Burmistrz Chełmka Andrzej Saternus wraz z druhem Markiem Firkiem, harcerzami ze Związku Drużyn Chełmek im. Bohaterów Westerplatte, Dyrektorem Markiem Idzikiem i uczniami z Samorządowego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Chełmku złożyli kwiaty pod pomnikiem „Ofiar Faszyzmu”.

Czytaj dalej

WYBORY SOŁTYSA I CZŁONKÓW RADY SOŁECKIEJ W BOBRKU I GORZOWIE

 

W dniu 16.06.2024 r. odbędą się wybory na Sołtysa i członków Rady Sołeckiej w sołectwie Bobrek i Gorzów.

 • Kandydatów na Sołtysa i członków Rady Sołeckiej zgłasza się do Sołeckiej Komisji Wyborczej w terminie ustalonym w kalendarzu wyborczym.
 • Kandydatów na Sołtysa i członków Rady Sołeckiej może zgłosić każdy mieszkaniec Sołectwa uprawniony do głosowania, dołączając pisemne oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na kandydowanie oraz listę z dziesięcioma podpisami popierających tego kandydata.
 • Zgłaszając kandydata na Sołtysa i członków Rady Sołeckiej należy podać jego imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz wskazać czy jest to kandydat na Sołtysa, czy członka Rady Sołeckiej.

Poniżej przedstawiamy kalendarz wyborczy:

Kalendarz Wyborczy

w wyborach Sołtysa Bobrka i Gorzowa oraz Członków Rady Sołeckiej w Bobrku i Gorzowie

 

 

 1.    do 10.V.2024 r.                      powołanie Sołeckiej Komisji Wyborczej

 2.    17.V.2024 r.                           zwołanie pierwszego posiedzenia Sołeckiej Komisji Wyborczej

 3.    20.V - 23. V. 2024 r.              przyjmowanie zgłoszeń kandydatów na sołtysa członków rady sołeckiej

Sołectwo Bobrek:

Przyjmowanie zgłoszeń w budynku Samorządowego Zespołu Szkół w Bobrku w godz. od 16 - 18.

Sołectwo Gorzów:

Przyjmowanie zgłoszeń w budynku Samorządowego Zespołu Szkół w Gorzowie  w godz. od 16-18

Kandydatów  może  zgłaszać  każdy  mieszkaniec  sołectwa uprawniony do głosowania.

Wymagane  pisemna  zgoda  kandydata  oraz  1O  podpisów popierających kandydata.

W zgłoszeniu należy podać pesel, imię, nazwisko i adres zamieszkania kandydata oraz wskazać czy jest to kandydat na sołtysa czy na członka rady sołeckiej

4.  do 03.VI. 2024 r.                   rozplakatowanie informacji o kandydatach

5.  do 12.VI. 2024 r.                   sporządzenie spisu wyborców

6.   14.VI.2024 r.                        przeliczenie kart do głosowania

7.   16.VI. 2024 r.                       odbiór kart do głosowania

8.   16.VI. 2024 r.                       wybory

głosowanie w godzinach od 8.00 do 18.00

 

Kalendarz wyborczy PDF

obrazek-klawisz do galerii zdjęć


Powierzchnia gminy: 2 732 ha
2 732 ha

obrazek-klawisz do filmu prezentującego Gminę Chełmek


Liczba ludności (stan na 31 grudnia 2023 r.): 12 011
12 011 mieszkańców

zlota sakiewka


Inwestycje łącznie (plan na 2024 rok): 13 465 446,00 zł
13.465.446,00 zł

Oświata

Oświata i Edukacja

Wykaz jednostek realizujących zadania oświatowo-edukacyjne w Gminie Chełmek.

Sport

Kultura, Sport i Rekreacja

MOKSiR organizatorem życia kulturalnego, sportowego i rekreacyjnego na terenie gminy.

Drogi

Komunikacja i oświetlenie ulic

Wykaz dróg w podziale na administratorów oraz organizacja transportu w gminie.

Nieruchomości

Nieruchomości na sprzedaż

Aktualne oferty sprzedaży nieruchomości, będące własnością Gminy Chełmek

Śmieci

Odpady komunalne

Najważniejsze informacje dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Chełmek

Zagrożenia

Informacje o zagrożeniach

Praktyczne porady na wypadek sytuacji kryzysowych w gminie.

Jak pracujemy

Godziny pracy Urzędu

Poniedziałek-Środa:
7.30 - 15.30

Czwartek:
7.30 - 16.00

Piątek:
7.30 - 15.00

.

Numer konta:
72 1020 2528 0000 0902 0475 8985

NIP: 549-21-97-441

Adresy

Urząd i spółki gminne:

 • fotka urzędu

  Urząd Miejski

  ul. Krakowska 11
 • fotka ADM

  A.D.M. sp. z o.o.

  ul. Piłsudskiego 8
 • fotka MZGK

  M.Z.G.K. sp. z o.o.

  ul. Piastowska 18

Mapa

obrazek-klawisz do mapy

Masz sprawę lub pytania?

. .
Dzisiaj jest: 22 Lipiec 2024    |    Imieniny obchodzą: Maria, Magdalena, Wawrzyniec

Popup kontrola ścieki