baner aktualnosci

baner ogloszenia

baner gison

baner zalatw sprawe

baner zagrozenia

baner sprzedaz nieruchomosci

baner rewitalizacja

baner program oddluzeniowy

baner cmentarz

baner dlugi popraporty stan

Zapraszamy do udziału w projekcie PRACA Z POWERem

Logotypy promujące dofinansowanie projektu ze środków Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020

Zapraszamy osoby w wieku 15 – 29 lat, które zamieszkują lub uczą się na terenie jednego z powiatów: wadowickiego, oświęcimskiego, olkuskiego, chrzanowskiego,

 • bezrobotne niezarejestrowane w Powiatowych Urzędach Pracy lub
 • bierne zawodowo

do udziału w projekcie

PRACA Z POWERem

Czytaj dalej

Trwa kampania dopłat bezpośrednich i obszarowych z PROW w 2021 r.

Plakat dotyczący kampanii dopłat bezpośrednich i obszarowych z PROW w 2021 roku

15 marca ruszył nabór wniosków o przyznanie dopłat bezpośrednich i obszarowych z PROW za 2021 r. Od tego roku rolnicy mogą składać je jedynie za pośrednictwem aplikacji eWniosekPlus.

Przypominamy, że od tego roku wnioski o przyznanie dopłat bezpośrednich i obszarowych z PROW można złożyć tylko w formie elektronicznej. Nie ma już możliwości składania oświadczeń o braku zmian w stosunku do roku ubiegłego.

Czytaj dalej

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 - komunikat

logo NSP 1

Od 1 kwietnia do 30 czerwca 2021 r. Główny Urząd Statystyczny przeprowadza Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

Udział w spisie jest obowiązkowy.

Obowiązkową metodą jest samospis internetowy.

Wejdź na stronę GUS spis.gov.pl i wypełnij formularz spisowy.

Nie możesz wykonać samospisu internetowego? Zadzwoń na infolinię: 22 279 99 99 – zostaniesz spisany przez rachmistrza telefonicznego.

Możesz również spisać się samodzielnie korzystając ze specjalnie przygotowanego w Urzędzie Miejskim w Chełmku przy ul. Krakowska 11, pok. 109 stanowiska komputerowego, aby skorzystać z tej formy samospisu konieczne jest wcześniejsze ustalenie terminu wizyty w Urzędzie pod numerem 33 844 90 00.
Po przybyciu do Urzędu Miejskiego w Chełmku na telefonie znajdującym się w budynku Urzędu należy wybrać jeden z poniższych nr. wewnętrznych 11, 20, 24.
Jeśli nie spiszesz się przez internet czy przez telefon, skontaktuje się z Tobą rachmistrz spisowy telefonicznie lub bezpośrednio, aby przeprowadzić spis. Zgodnie z ustawą o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. nie możesz odmówić mu przekazania danych. Pamiętaj, że udział w spisie jest obowiązkowy – tak stanowi ustawa spisowa. Odmowa udziału w spisie powszechnym grozi karą grzywny na podstawie art. 57 ustawy o statystyce publicznej. Nie obawiaj się o swoje dane, są bezpieczne, ponieważ chroni je tajemnica statystyczna. Dane jednostkowe zbierane i gromadzone w badaniach przeprowadzanych w ramach statystyki publicznej są poufne i podlegają szczególnej ochronie. Pracownicy statystyki publicznej są zobowiązani do przestrzegania tajemnicy statystycznej. Chcesz sprawdzić, o co zapytamy w spisie? Zapoznać się z ustawą spisową? Zweryfikować rachmistrza? Wejdź na spis.gov.pl i bądź na bieżąco.
Na stronie internetowej spis.gov.pl opublikowane zostały pytania z formularza spisowego do Narodowego Spisu Powszechnego 2021 oraz wersja demo formularza spisowego.

Ogłoszenie Burmistrza Chełmka dotyczące I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego

Burmistrz Chełmka zaprasza do udziału w I przetargu ustnym nieograniczonym (licytacji) na sprzedaż nieruchomości lokalowej, lokalu mieszkalnego nr 18 położonego w Chełmku przy ul. Bocznej 1 na II piętrze, składającego się z 2 pokoi, kuchni, łazienki z WC, przedpokoju o łącznej powierzchni użytkowej 50,01 m2 za cenę wywoławczą 165.000,00 złotych.

PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 17 MAJA 2021 ROKU W SIEDZIBIE URZĘDU MIEJSKIEGO W CHEŁMKU UL. KRAKOWSKA 11 O GODZ. 10:00. 

Szczegółowe informacje związane z przetargiem uzyskać można pod nr tel. 0-33 844-90-00 wewn. 35 - Wydział Architektury Geodezji i Zasobów Komunalnych Urzędu Miejskiego w Chełmku, a także dostępne są pod linkiem:

https://bip.malopolska.pl/umchelmek,a,1915577,ogloszenie-i-przetargu-ustnego-nieograniczonego-na-sprzedaz-lokalu-mieszkalnego-nr-18-przy-ul-boczne.html

 

Gmina Chełmek rozpoczęła realizację wieloletniego programu pod nazwą: „Oświęcimski Strategiczny Program Rządowy – etap VI 2021-2025”

Burmistrz Chełmka Andrzej Saternus i Pan Rafał Dudek Prezes Zarządu Draft Engineers sp. z o.o. z podpisaną umową na opracowanie dokumentacji projektowej.

W dniu dzisiejszym Burmistrz Chełmka Andrzej Saternus podpisał z Panem Rafałem Dudkiem Prezesem Zarządu Draft Engineers sp. z o.o. z siedzibą: ul. J. Piłsudskiego 23/10, 32-500 Chrzanów umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zagospodarowania terenu stawów w Chełmku, w zakresie budowy miejsca pamięci, ścieżek rowerowych oraz oświetlenia.

Czytaj dalej

Tomasz Bata i jego fabryka obuwia w Chełmku

Fotografia przedstawiająca osiedle Stara Kolonia w Chełmku wybudowane przez Tomasza Batę.

Przed kilkoma tygodniami gościem chełmeckiego MOKSiRu była redaktorka Aleksandra Suława. Dziennikarka, historyczka sztuki, pracująca dla serwisu Interii - STYL.PL, zajmująca się dziedzictwem kulturowym, a w szczególności architekturą. Jak sama przyznała, do Chełmka przywiodła ją potrzeba zobaczenia miejsca, w którym materializowała się batowska wizja przemian i modernizacji.

W dniu 12 kwietnia 2021 roku ukazał się na łamach STYLE.PL jej artykuł zatytułowany "Chełmek - miasto króla butów". Zapraszamy do zapoznania się z ciekawą i inspirującą lekturą znajdującą się pod tym linkiem.

Jubileusz 100-lecia urodzin Pani Emilii Szczerbowskiej

W dniu dzisiejszym mieszkanka Gorzowa Pani Emilia Szczerbowska obchodziła wyjątkowy Jubileusz 100-lecia urodzin. Z tej okazji Burmistrz Chełmka Andrzej Saternus złożył jej osobiście życzenia zdrowia, wszelkiej pomyślności, radości i pogody ducha.

Jubilatka 1

  Jubilatka 2

Zasady ochrony drobiu przed wysoce zjadliwą grypą ptaków

Zalecenia dla drobnotowarowych hodowców drobiu - chów przyzagrodowy

 • karmienie i pojenie drobiu w pomieszczeniach zamkniętych, do których nie mają dostępu ptaki dzikie;
 • przetrzymywanie drobiu na ogrodzonej przestrzeni, pod warunkiem uniemożliwienia kontaktów z dzikim ptactwem;
 • odizolowanie od innego drobiu, kaczek i gęsi;
 • przechowywanie paszy, w tym zielonki, w pomieszczeniach zamkniętych lub pod szczelnym przykryciem, uniemożliwiającym kontakt z dzikim ptactwem;
 • unikanie pojenia ptaków i czyszczenia kurników wodą pochodzącą spoza gospodarstwa (głównie ze zbiorników wodnych i rzek);
 • zgłaszanie lekarzowi weterynarii, wójtowi, burmistrzowi, i innym organom władzy lokalnej zaobserwowanego spadku nieśności lub nagłych, zwiększonych padnięć drobiu;
 • po każdym kontakcie z drobiem lub ptakami dzikimi umycie rąk wodą z mydłem;
 • używanie odzieży ochronnej oraz obuwia ochronnego przy czynnościach związanych z obsługą drobiu;
 • osobom utrzymującym drób w chowie przyzagrodowym, aby nie były zatrudniane w przemysłowych fermach drobiu.

 

Zalecenia dla hodowców gołębi

 • karmienie i pojenie gołębi w sposób wykluczający dostęp ptaków dzikich;
 • przechowywanie paszy w pomieszczeniach zamkniętych lub pod szczelnym przykryciem uniemożliwiającym kontakt z dzikim ptactwem.

 

Dodatkowe zalecenia głównego lekarza weterynarii

 • słomę, która będzie wykorzystywana w chowie ściółkowym należy zabezpieczyć przed dostępem dzikiego ptactwa (przetrzymywać w zamkniętych pomieszczeniach, zadaszyć itp.);
 • należy regularnie przeglądać wszelkie połączenia i rury (silosy paszowe) pod kątem obecności zanieczyszczeń np. odchodami dzikich ptaków;
 • należy eliminować wszelkie możliwe do usunięcia nieszczelności budynków inwentarskich (umieścić siatki w oknach i otworach, zabezpieczyć kominy wentylacyjne);
 • nie należy tworzyć sztucznych zbiorników wodnych na terenie gospodarstwa (np. oczka wodne), a istniejące należy zabezpieczyć przed dostępem dzikiego ptactwa;
 • nie należy dokarmiać dzikiego ptactwa na terenie gospodarstwa (usunąć karmniki);
 • jeżeli na terenie gospodarstwa znajdują się drzewa owocowe należy jak najczęściej usuwać opadłe owoce.

 

Plakat opisujący zasady, których należy przestrzegać w celu ochrony gospodarstwa przed wirusem wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI)

obrazek-klawisz do galerii zdjęć


Powierzchnia gminy: 2 732,1 ha
2732 ha

 

obrazek-klawisz do filmu prezentującego Gminę Chełmek


Liczba ludności (31 grudzień 2020 r.): 12428
12 428

obrazek-klawisz do wirtualnego spaceru


Inwestycje łącznie (plan na 2021 rok): 6.786.860,61 PLN
6.786.860,61 PLN

Oświata

Oświata i Edukacja

Wykaz jednostek realizujących zadania oświatowo-edukacyjne w Gminie Chełmek.

Sport

Kultura, Sport i Rekreacja

MOKSiR organizatorem życia kulturalnego, sportowego i rekreacyjnego na terenie gminy.

Drogi

Komunikacja i oświetlenie ulic

Wykaz dróg w podziale na administratorów oraz organizacja transportu w gminie.

Nieruchomości

Nieruchomości na sprzedaż

Aktualne oferty sprzedaży nieruchomości, będące własnością Gminy Chełmek

Śmieci

Odpady komunalne

Najważniejsze informacje dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Chełmek

Zagrożenia

Informacje o zagrożeniach

Praktyczne porady na wypadek sytuacji kryzysowych w gminie.

Jak pracujemy

Godziny pracy Urzędu

Poniedziałek-Środa:
7.30 - 15.30

Czwartek:
7.30 - 16.00

Piątek:
7.30 - 15.00

.

Numer konta:
72 1020 2528 0000 0902 0475 8985

NIP: 549-21-97-441

Adresy

Urząd i Spółki Gminne

 • fotka urzędu

  Urząd Miejski

  ul. Krakowska 11
 • fotka ADM

  A.D.M.

  ul. Piłsudskiego 8
 • fotka MZGK

  M.Z.G.K.

  ul. Piastowska 18

Mapa

obrazek-klawisz do mapy

Masz sprawę lub pytania?

. .
Dzisiaj jest: 12 Czerwiec 2021    |    Imieniny obchodzą: Janina, Jan, Onufry