baner aktualnosci

baner ogloszenia

baner gison

baner zalatw sprawe

baner zagrozenia

baner sprzedaz nieruchomosci

baner rewitalizacja

baner wykup lokali mieszkalnych

baner cmentarz

baner dlugi pop

baner dlugi pop

Spotkanie on-line, dotyczące bieżącej edycji Programu Priorytetowego “Agroenergia”

Szanowni Państwo,

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego zaprasza do udziału w otwartym spotkaniu on-line, dotyczącym bieżącej edycji Programu Priorytetowego “Agroenergia”, organizowanego przy współpracy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej w Krakowie.

Celem Programu “Agroenergia” jest rozwój odnawialnych źródeł energii oraz ich zdolności wytwórczych w sektorze rolniczym.

Beneficjentami programu są osoby fizyczne lub osoby prawne, będące właścicielami lud dzierżawcami nieruchomości rolnych o powierzchni od 1 do 300 ha, prowadzące gospodarstwo rolne na okres minimum roku od złożenia wniosku w projekcie.

Czytaj dalej

Aplikacja sprawdzi mieszkańców

Rysunek przedstawiający osoby segregujące śmieci.

Algorytm, który ma za zadanie wyszukiwanie nieprawidłowości w deklaracjach śmieciowych, powstał w ramach rządowego programu GovTech i ma pomóc w odnalezieniu osób, które chociaż mieszkają na terenie Gminy Chełmek, nie zostały ujęte w deklaracjach śmieciowych.

System porównuje dane mieszkańców, które pochodzą z baz prowadzonych przez różne instytucje. Aplikacja zestawia ze sobą informacje otrzymane z jednostek podległych Urzędowi Miejskiemu w Chełmku, m.in. z Urzędu Stanu Cywilnego, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, szkół i przedszkoli.

Aktualnie spływają do Urzędu Miejskiego w Chełmku ostatnie aktualizacje baz danych i niebawem będą one porównywane z liczbą domowników zgłoszonych w deklaracjach śmieciowych.

Przypominamy zatem, że w złożonej deklaracji należy ująć wszystkie osoby faktycznie zamieszkujące daną nieruchomość – bez względu na miejsce ich zameldowania. Niedopuszczalne jest aby pomniejszać ilość osób w deklaracji z uwagi na okoliczność, że są one zameldowane w innej gminie i tam płacą za śmieci. Zasadą jest bowiem, że płacimy za śmieci w miejscu, gdzie zostały „wytworzone”.

Właściciele nieruchomości, którzy deklarują niezgodną ilość mieszkańców mogą być ukarani mandatem w wysokości 500 zł.

Dlatego apelujemy, aby niezwłocznie stawić się w Urzędzie Miejskim w Chełmku, w pokoju nr 113 (telefon kontaktowy: 33 844 90 00 wew. 57, 54), jeżeli nieruchomość zamieszkuje faktycznie większa ilość osób niż wykazana w złożonej deklaracji śmieciowej.

Prawidłowa gospodarka odpadami komunalnymi

Szanowni Państwo,

Prowadzenie prawidłowej gospodarki odpadami komunalnymi stawia wyzwania, nie tylko przed gminą czy firmą realizującą odbiór i transport odpadów, ale przede wszystkim przed mieszkańcami.

To w naszym domu czy mieszkaniu rozpoczyna się odpowiednia segregacja, która ma kluczowe znaczenie dla możliwości dalszego wykorzystania oraz kosztów zagospodarowania odpadów. Prawidłowo posegregowane śmieci, muszą być umieszczone w odpowiednich pojemnikach bądź przewiezione do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zlokalizowanego w naszej gminie w Chełmku przy ul. Piastowskiej 18.

Czytaj dalej

Darmowy bus na obszarze Chełmka

Szanowni Mieszkańcy,

Informujemy, że od dnia 27.10.2021 r. do dnia 30.10.2021 r. oraz od dnia 02.11.2021 do dnia 03.11.2021 r. zostanie uruchomiony darmowy bus (przewóz osób) po terenie Chełmka z dojazdem do cmentarza. Codziennie odbędą się 2 kursy – o godzinie 9:30 i 11:00.

Godziny odjazdów z poszczególnych przystanków przedstawiono poniżej na rozkładzie jazdy.

Rozklad jazdy bezpłatnego busa

Startuje wypłata zaliczek na poczet dopłat bezpośrednich oraz płatności obszarowych z PROW

Plakat informujący o wypłacie zaliczek na poczet dopłat bezpośrednich oraz płatności obszarowych z PROW.

18 października Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpoczyna wypłatę zaliczek na poczet dopłat bezpośrednich i płatności obszarowych z PROW za 2021 rok. Już w pierwszym dniu ARiMR planuje wypłacić blisko 500 mln zł, które trafią na konta bankowe ok. 74 tys. rolników.

Zaliczki będą wypłacane na najwyższym dopuszczonym w UE poziomie i w przypadku dopłat bezpośrednich wyniosą 70 proc., a w przypadku płatności obszarowych – 85 proc. należnych dopłat.

Agencja wszelkie środki przekazuje wyłącznie na konta, które zostały wskazane przez rolników we wnioskach o wpis do ewidencji producentów. Bardzo ważne jest zatem, by numery rachunków były aktualne. Zachęcamy rolników oczekujących na wypłatę zaliczek, aby sprawdzili, czy ARiMR posiada właściwe dane w tym zakresie. Jeżeli numer konta będzie nieaktywny, pieniądze wrócą do Agencji. Wszelkie zmiany dotyczące numeru rachunku należy zgłaszać do biur powiatowych ARiMR.

Wypłata zaliczek potrwa do końca listopada, natomiast od 1 grudnia br. rozpocznie się przekazywanie pozostałych kwot dopłat bezpośrednich oraz płatności obszarowych z PROW.

W tegorocznej kampanii wnioski o przyznanie dopłat bezpośrednich złożyło ok. 1,3 mln rolników, a koperta finansowa przeznaczona na ich realizację wynosi 15,63 mld złotych. Natomiast cały budżet na płatności obszarowe z PROW za 2021 r. wynosi nieco ponad 3 mld zł.

UWAGA KIEROWCY - zmiana organizacji ruchu w okolicy cmentarza

Tymczasowa zmiana organizacji ruchu na ulicy Słowackiego i Na Skałce w Chełmku.

Informujemy, że w dniach od 29 października do 2 listopada br. zostanie wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu na ulicy Słowackiego i Na Skałce w Chełmku. Na części tych ulic wprowadzony zostanie ruch jednokierunkowy. Zmiana spowodowana jest usprawnieniem dojazdu do cmentarza.

Kierowców zachęcamy do większej ostrożności podczas poruszania się po drogach przy okazji święta Wszystkich Świętych i Dnia Zadusznego, gdy ruch w okolicach cmentarzy jest największy.

Jubileusz Długoletniego Pożycia Małżeńskiego

Zdjęcie przedstawiające pary podczas Jubileuszu Długoletniego Pożycia Małżeńskiego w Chełmku.

Spostrzegłem dzisiaj pierwszy siwy włos na twojej skroni
I widzisz, miła, przed wzruszeniem trudno się obronić.
Mam przecież w oczach dzień, gdy pierwszy raz ujrzałem ciebie.
Pamiętam każde słowo, każdy uśmiech twój. /Mieczysław Fogg/

Uroczystość Jubileuszu Długoletniego Pożycia Małżeńskiego w gminie Chełmek stanowi wieloletnią tradycję.

Czytaj dalej

Andrzej Skrzypiński został nowym Starostą Oświęcimskim

Zdjęcie przedstawiające Andrzeja Skrzypińskiego.

Fotografia - źródło bip.powiat.oswiecim.pl

Szanowni Państwo z wielką przyjemnością pragnę przekazać dobrą wiadomość, że mieszkaniec naszej gminy Pan Andrzej Skrzypiński został wybrany przez Radnych Powiatu Oświęcimskiego na Starostę. Jak Państwo zapewne pamiętają w latach 2002 - 2010 pełnił on funkcję Zastępcy Burmistrza Chełmka. Między innymi nadzorował pracę oświaty oraz przygotowywał projekty rewitalizacyjne, na które otrzymaliśmy wsparcie ze środków unijnych.

Od 2010 r. pełni nieprzerwanie funkcję Radnego Powiatowego, jednocześnie pełniąc wiele odpowiedzialnych funkcji w strukturach powiatu.

Jestem przekonany, że jego 20 – letnie doświadczenie samorządowe pozwoli mu dobrze kierować powiatem, wykonać zadania inwestycyjne i zrealizować plany służące zrównoważonemu rozwojowi społeczno – gospodarczemu naszego Powiatu.

Andrzej Skrzypiński ukończył AGH w Krakowie. W latach 2001-2002 był prezesem zarządu Centrum Biznesu Małopolski Zachodniej w Oświęcimiu. W latach 2002-2010 był zastępcą Burmistrza Chełmka, a także w latach 2003-2004 członkiem rady nadzorczej MZGK Sp. z o.o. w Chełmku oraz od 2004 do 2006 był prezesem KS “Chełmek”. W Radzie Powiatu zasiada od 2010 r. W latach 2010-2014 był etatowym członkiem Zarządu Powiatu w Oświęcimiu. W obecnej kadencji stał na czele Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Oświęcimiu. Od 2018 roku pełnił funkcję Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Oświęcimiu.

Rada Powiatu dokonała również wyboru pozostałych członków nowego Zarządu. Wicestarostą ponownie został Paweł Kobielusz, etatowym Członkiem Zarządu Teresa Jankowska, a Członkami Grażyna Kopeć i Jerzy Mieszczak.

Andrzej Saternus
Burmistrz Chełmka

UWAGA!!! Zamknięcie przejazdu pod wiaduktem kolejowym w Gorzowie

Ilustracja przedstawiająca znaki uwaga roboty drogowe.

Wykonawca modernizacji linii kolejowej nr 93, przebiegającej między innymi przez Gorzów informuje, że od dnia 20.10.2021 r. od godziny 8:00 do dnia 23.12.2021 r. przejazd pod wiaduktem kolejowym leżącym w ciągu drogi powiatowej – ul. Oświęcimskiej w Gorzowie zostanie zamknięty dla ruchu.

 

Zebranie mieszkańców osiedla „Stare Miasto”

zebranie

Przewodniczący Zarządu Osiedla „Stare Miasto” zaprasza mieszkańców Dzielnicy „Stare Miasto” na ogólne zebranie, które odbędzie w budynku Domu Pamięci Tomasza Baty przy ul. Staicha 3 w Chełmku (Remiza OSP) w dniu 19.10.2021r. (wtorek) o godz. 16:00. W przypadku braku quorum zebranie odbędzie się w drugim terminie po upływie 15 minut od ustalonego powyżej terminu

Serdecznie zapraszamy

obrazek-klawisz do galerii zdjęć


Powierzchnia gminy: 2 732,1 ha
2732 ha

obrazek-klawisz do filmu prezentującego Gminę Chełmek


Liczba ludności (31 grudzień 2020 r.): 12428
12 428

zlota sakiewka


Inwestycje łącznie (plan na 2021 rok): 6.786.860,61 PLN
6.786.860,61 PLN

Oświata

Oświata i Edukacja

Wykaz jednostek realizujących zadania oświatowo-edukacyjne w Gminie Chełmek.

Sport

Kultura, Sport i Rekreacja

MOKSiR organizatorem życia kulturalnego, sportowego i rekreacyjnego na terenie gminy.

Drogi

Komunikacja i oświetlenie ulic

Wykaz dróg w podziale na administratorów oraz organizacja transportu w gminie.

Nieruchomości

Nieruchomości na sprzedaż

Aktualne oferty sprzedaży nieruchomości, będące własnością Gminy Chełmek

Śmieci

Odpady komunalne

Najważniejsze informacje dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Chełmek

Zagrożenia

Informacje o zagrożeniach

Praktyczne porady na wypadek sytuacji kryzysowych w gminie.

Jak pracujemy

Godziny pracy Urzędu

Poniedziałek-Środa:
7.30 - 15.30

Czwartek:
7.30 - 16.00

Piątek:
7.30 - 15.00

.

Numer konta:
72 1020 2528 0000 0902 0475 8985

NIP: 549-21-97-441

Adresy

Urząd i spółki gminne:

 • fotka urzędu

  Urząd Miejski

  ul. Krakowska 11
 • fotka ADM

  A.D.M. sp. z o.o.

  ul. Piłsudskiego 8
 • fotka MZGK

  M.Z.G.K. sp. z o.o.

  ul. Piastowska 18

Mapa

obrazek-klawisz do mapy

Masz sprawę lub pytania?

. .
Dzisiaj jest: 30 Listopad 2021    |    Imieniny obchodzą: Justyna, Andrzej, Konstanty