Konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na obszarze Gminy Chełmek

Zgodnie z art. 6 ust. 2-9, art. 7 ust. 3 i art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U. 2015 poz. 1777) oraz art. 5a ust. 1 i art. 30 ust. 2 pkt. 1a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.) Burmistrz Chełmka zawiadamia, że w dniach od 19 lipca 2016 r. do 17 sierpnia 2016 r. przeprowadzone zostaną konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na obszarze Gminy Chełmek.
Projekt w/w uchwały dostępny będzie na stronie www.chelmek.pl zakładka „Dla mieszkańców”, podzakładka „Konsultacje społeczne”, na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Chełmku oraz w formie papierowej w Referacie Rozwoju UM w Chełmku,
ul. Krakowska 11.

  zarządzenie

  Obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji - część północna Gminy Chełmek (12 MB)

  Obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji - część południowa Gminy Chełmek (16 MB)

  Diagnozy służące wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji program rewitalizacji Gminy Chełmek

Czytaj dalej

Zapraszamy na kolejne spotkanie, dotyczące rewitalizacji gminy

2016.04.07. spotkanie
Burmistrz Chełmka Andrzej Saternus zaprasza wszystkich mieszkańców gminy Chełmek na kolejne spotkanie konsultacyjne, poświęcone rewitalizacji. Warsztaty zaplanowano na wtorek 19 lipca o godzinie 10 w sali kinowej Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Chełmku przy Placu Kilińskiego 3. Jest to kolejne spotkanie, zmierzające do opracowania Programu Rewitalizacji Gminy Chełmek na lata 2016-2020. Dokument ten jest niezbędny do pozyskiwania funduszy unijnych koniecznych do realizacji przedsięwzięć gminnych. Warsztat poświęcony będzie projektowi uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie gminy Chełmek. Swoją obecność można potwierdzić do 15 lipca: telefonicznie 33 844 90 43 lub mailowo Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Trwają konsultacje społeczne, dotyczące rewitalizacji Chełmka

2016.06.14.rewitalizacja 1
9 czerwca w Miejskim OŚrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Chełmku zorganizowano kolejną debatę społeczną, w której uczestniczyli mieszkańcy gminy Chełmek. Spotkanie dotyczyło przygotowania projektu rewitalizacji i podzielone było na dwie części. W pierwszej z nich uczestnicy dyskutowali na temat wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Chełmka. Druga część poświęcona była zasadom wyznaczania składu i działania Komitetu Rewitalizacji dla Gminy Chełmek. Wszystkie zagadnienia, związane z tym bardzo ważnym dokumentem, można znaleźć tutaj.

2016.06.14.rewitalizacja

Rozpoczęły się konsultacje społeczne w ramach Rewitalizacji Gminy Chełmek 2016-2022

2016.04.26.rewitalizacja
Dziś rozpoczynają się konsultacje społeczne w Gminie Chełmek nad:
1) projektem uchwały Rady Miejskiej w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na obszarze Gminy Chełmek,
2) projektem uchwały Rady Miejskiej w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji dla Gminy Chełmek.
Projekty w/w uchwał dostępne będą na stronie www.chelmek.pl zakładka „Dla mieszkańców”, podzakładka „Konsultacje społeczne”, na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Chełmku oraz w formie papierowej w Referacie Rozwoju UM w Chełmku, ul. Krakowska 11.

 Przewidziano następujące formy konsultacji:

 • forma pisemna poprzez specjalny formularz zgłoszeniowy (który będzie do pobrania na stronie internetowej Gminy, www.chelmek.pl, zakładka „Dla mieszkańców”, podzakładka „Konsultacje społeczne”), który należy przesłać na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • w formie pisemnej poprzez specjalny formularz zgłoszeniowy papierowy, który będzie do odebrania w Referacie Rozwoju, ul. Krakowska 11; wypełniony formularz należy złożyć na Dzienniku Podawczym UM w Chełmku, ul. Krakowska 11;
 • warsztat konsultacyjny adresowany do mieszkańców Gminy Chełmek (miasta i sołectw) oraz interesariuszy projektowanych obszarów rewitalizacji w dniu 25 maja 2016 r. w godzinach od 10:00 do 13:00 w Miejskim Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji, plac Kilińskiego 3, 32-660 Chełmek.

Warsztat będzie podzielony na dwie części:

 1. Część I w godzinach od 10:00 do 12:00, będzie poświęcona projektowi uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Chełmek;
 2. Część II w godzinach od 12:00 do 13:00, będzie poświęcona projektowi uchwały w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji dla Gminy Chełmek.
 • debata społeczna mieszkańców Gminy Chełmek i interesariuszy projektowanych obszarów rewitalizacji w dniu 9 czerwca 2016 r. w godzinach od 9:00 do 12:00 w Miejskim Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji, plac Kilińskiego 3, 32-660 Chełmek.

Debata będzie podzielona na dwie części:

 1. Część I w godzinach od 9:00 do 11:00, będzie poświęcona projektowi uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Chełmek;
 2. Część II w godzinach od 11:00 do 12:00, będzie poświęcona projektowi uchwały w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji dla Gminy Chełmek.

Kluczowym elementem prac nad Programem Rewitalizacji dla Gminy Chełmek na lata 2016-2020 jest wyznaczenie na terenie Gminy obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji, czyli miejsc o szczególnej koncentracji problemów społecznych oraz gospodarczych lub środowiskowych lub przestrzenno-funkcjonalnych lub technicznych. Na potrzeby konsultacji społecznych opracowana została wstępna diagnoza przestrzenna, obrazująca nagromadzenie negatywnych zjawisk na obszarze gminy, która stanowić będzie materiał służący jako inspiracja do dyskusji oraz prac mieszkańcom i interesariuszom procesu rewitalizacji.
Dla prawidłowego opracowania i wdrażania Programu Rewitalizacji, niezbędne jest ponadto powołanie Komitetu Rewitalizacji dla Gminy Chełmek. Stanowić on będzie forum współpracy i dialogu interesariuszy rewitalizacji z organami Gminy, a także pełnić funkcję opiniodawczo–doradczą dla Burmistrza w zakresie prowadzenia procesu rewitalizacji.
Działania rewitalizacyjne, zaplanowane na obszarach zdegradowanych wskazanych w Programie Rewitalizacji, mają szansę na uzyskanie zewnętrznego finansowania, m.in. z funduszy UE.
Zapraszamy przedstawicieli Rady Miejskiej, Zarządów Osiedli, Rad Sołeckich, organizacje pozarządowe, instytucje i podmioty gospodarcze, przedstawicieli oświaty, a także wszystkich zainteresowanych mieszkańców i interesariuszy z obszarów Gminy Chełmek do udziału w konsultacjach.

Załączniki:

Debata społeczna - rewitalizacja

rewitalizacja

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszam na debatę społeczną adresowaną do mieszkańców Gminy Chełmek i interesariuszy projektowanych obszarów rewitalizacji, która odbędzie się w dniu 9 czerwca 2016 r. (tj. w czwartek) o godz. 9:00 w sali głównej Miejskiego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Chełmku, przy pl. Kilińskiego 3.

Jest to kolejne spotkanie, zmierzające do opracowania Programu Rewitalizacji Gminy Chełmek na lata 2016-2020. Dokument ten jest niezbędny do pozyskiwania funduszy unijnych koniecznych do realizacji przedsięwzięć gminnych.

Warsztat będzie podzielony na dwie części:

 1. Część I w godzinach od 9:00 do 11:00, będzie poświęcona projektowi uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Chełmek;
 2. Część II w godzinach od 11:00 do 12:00, będzie poświęcona projektowi uchwały w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji dla Gminy Chełmek.

 Więcej na temat konsultacji społecznych w sprawie Rewitalizacji Gminy Chełmek na lata 2016-2020 - link

Licząc na Państwa obecność pozostaję z wyrazami szacunku

 
 

Andrzej Saternus

Burmistrz Chełmka

Zaproszenie na kolejne spotkanie, poświęcone rewitalizacji

2016.04.07. spotkanie
Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszam na warsztaty konsultacyjne adresowane do mieszkańców Gminy Chełmek oraz interesariuszy projektowanych obszarów rewitalizacji, który odbędzie się w dniu 25 maja 2016 r. (tj. w środę) o godz. 10:00 w sali głównej Miejskiego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Chełmku, przy pl. Kilińskiego 3. Jest to kolejne spotkanie, zmierzające do opracowania Programu Rewitalizacji Gminy Chełmek na lata 2016-2020. Dokument ten jest niezbędny do pozyskiwania funduszy unijnych koniecznych do realizacji przedsięwzięć gminnych.

Warsztat będzie podzielony na dwie części:
1. Część I w godzinach od 10:00 do 12:00, będzie poświęcona projektowi uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Chełmek;
2. Część II w godzinach od 12:00 do 13:00, dotyczyć będzie projektu uchwały w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji dla Gminy Chełmek.Proszę o potwierdzenie swojego udziału telefonicznie - 33 844 90 43 lub mailowo: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 24 maja br.(tj. do wtorku).

Licząc na Państwa obecność pozostaję z wyrazami szacunku,

Andrzej Saternus
Burmistrz Chełmka

Ankieta poświęcona rewitalizacji Gminy Chełmek

2016.04.26.rewitalizacja
Zachęcamy wszystkich mieszkańców Chełmka, Gorzowa i Bobrka do wypełnienia ankiety, dzięki której możliwe będzie stworzenie Gminnego Programu Rewitalizacji. Dokument zwiększy szanse na pozyskanie zewnętrznych źródeł finansowania wybranych zadań. Poniższe ankiety można wypełniać do piątku 6 maja. Prosimy o włączenie się w tę inicjatywę i udzielenie szczerych odpowiedzi.

Ankieta dla miasta Chełmek
Ankieta dla sołectwa Gorzów
Ankieta dla sołectwa Bobrek

Oświata

Oświata i Edukacja

Wykaz jednostek realizujących zadania oświatowo-edukacyjne w Gminie Chełmek.

Sport

Kultura, Sport i Rekreacja

MOKSiR organizatorem życia kulturalnego, sportowego i rekreacyjnego na terenie gminy.

Drogi

Komunikacja i oświetlenie ulic

Wykaz dróg w podziale na administratorów oraz organizacja transportu w gminie.

Nieruchomości

Nieruchomości na sprzedaż

Aktualne oferty sprzedaży nieruchomości, będące własnością Gminy Chełmek

Śmieci

Odpady komunalne

Najważniejsze informacje dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Chełmek

Zagrożenia

Informacje o zagrożeniach

Praktyczne porady na wypadek sytuacji kryzysowych w gminie.

Jak pracujemy

Godziny pracy Urzędu

Poniedziałek-Środa:
7.30 - 15.30

Czwartek:
7.30 - 16.00

Piątek:
7.30 - 15.00

.

Numer konta:
72 1020 2528 0000 0902 0475 8985

NIP: 549-21-97-441

Adresy

Urząd i spółki gminne:

 • fotka urzędu

  Urząd Miejski

  ul. Krakowska 11
 • fotka ADM

  A.D.M. sp. z o.o.

  ul. Piłsudskiego 8
 • fotka MZGK

  M.Z.G.K. sp. z o.o.

  ul. Piastowska 18

Mapa

obrazek-klawisz do mapy

Masz sprawę lub pytania?

. .
Dzisiaj jest: 31 Marzec 2023    |    Imieniny obchodzą: Balbina, Beniamin, Gwidon