Rozpoczęły się konsultacje społeczne w ramach Rewitalizacji Gminy Chełmek 2016-2022

2016.04.26.rewitalizacja
Dziś rozpoczynają się konsultacje społeczne w Gminie Chełmek nad:
1) projektem uchwały Rady Miejskiej w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na obszarze Gminy Chełmek,
2) projektem uchwały Rady Miejskiej w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji dla Gminy Chełmek.
Projekty w/w uchwał dostępne będą na stronie www.chelmek.pl zakładka „Dla mieszkańców”, podzakładka „Konsultacje społeczne”, na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Chełmku oraz w formie papierowej w Referacie Rozwoju UM w Chełmku, ul. Krakowska 11.

 Przewidziano następujące formy konsultacji:

 • forma pisemna poprzez specjalny formularz zgłoszeniowy (który będzie do pobrania na stronie internetowej Gminy, www.chelmek.pl, zakładka „Dla mieszkańców”, podzakładka „Konsultacje społeczne”), który należy przesłać na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • w formie pisemnej poprzez specjalny formularz zgłoszeniowy papierowy, który będzie do odebrania w Referacie Rozwoju, ul. Krakowska 11; wypełniony formularz należy złożyć na Dzienniku Podawczym UM w Chełmku, ul. Krakowska 11;
 • warsztat konsultacyjny adresowany do mieszkańców Gminy Chełmek (miasta i sołectw) oraz interesariuszy projektowanych obszarów rewitalizacji w dniu 25 maja 2016 r. w godzinach od 10:00 do 13:00 w Miejskim Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji, plac Kilińskiego 3, 32-660 Chełmek.

Warsztat będzie podzielony na dwie części:

 1. Część I w godzinach od 10:00 do 12:00, będzie poświęcona projektowi uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Chełmek;
 2. Część II w godzinach od 12:00 do 13:00, będzie poświęcona projektowi uchwały w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji dla Gminy Chełmek.
 • debata społeczna mieszkańców Gminy Chełmek i interesariuszy projektowanych obszarów rewitalizacji w dniu 9 czerwca 2016 r. w godzinach od 9:00 do 12:00 w Miejskim Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji, plac Kilińskiego 3, 32-660 Chełmek.

Debata będzie podzielona na dwie części:

 1. Część I w godzinach od 9:00 do 11:00, będzie poświęcona projektowi uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Chełmek;
 2. Część II w godzinach od 11:00 do 12:00, będzie poświęcona projektowi uchwały w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji dla Gminy Chełmek.

Kluczowym elementem prac nad Programem Rewitalizacji dla Gminy Chełmek na lata 2016-2020 jest wyznaczenie na terenie Gminy obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji, czyli miejsc o szczególnej koncentracji problemów społecznych oraz gospodarczych lub środowiskowych lub przestrzenno-funkcjonalnych lub technicznych. Na potrzeby konsultacji społecznych opracowana została wstępna diagnoza przestrzenna, obrazująca nagromadzenie negatywnych zjawisk na obszarze gminy, która stanowić będzie materiał służący jako inspiracja do dyskusji oraz prac mieszkańcom i interesariuszom procesu rewitalizacji.
Dla prawidłowego opracowania i wdrażania Programu Rewitalizacji, niezbędne jest ponadto powołanie Komitetu Rewitalizacji dla Gminy Chełmek. Stanowić on będzie forum współpracy i dialogu interesariuszy rewitalizacji z organami Gminy, a także pełnić funkcję opiniodawczo–doradczą dla Burmistrza w zakresie prowadzenia procesu rewitalizacji.
Działania rewitalizacyjne, zaplanowane na obszarach zdegradowanych wskazanych w Programie Rewitalizacji, mają szansę na uzyskanie zewnętrznego finansowania, m.in. z funduszy UE.
Zapraszamy przedstawicieli Rady Miejskiej, Zarządów Osiedli, Rad Sołeckich, organizacje pozarządowe, instytucje i podmioty gospodarcze, przedstawicieli oświaty, a także wszystkich zainteresowanych mieszkańców i interesariuszy z obszarów Gminy Chełmek do udziału w konsultacjach.

Załączniki:

Oświata

Oświata i Edukacja

Wykaz jednostek realizujących zadania oświatowo-edukacyjne w Gminie Chełmek.

Sport

Kultura, Sport i Rekreacja

MOKSiR organizatorem życia kulturalnego, sportowego i rekreacyjnego na terenie gminy.

Drogi

Komunikacja i oświetlenie ulic

Wykaz dróg w podziale na administratorów oraz organizacja transportu w gminie.

Nieruchomości

Nieruchomości na sprzedaż

Aktualne oferty sprzedaży nieruchomości, będące własnością Gminy Chełmek

Śmieci

Odpady komunalne

Najważniejsze informacje dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Chełmek

Zagrożenia

Informacje o zagrożeniach

Praktyczne porady na wypadek sytuacji kryzysowych w gminie.

Jak pracujemy

Godziny pracy Urzędu

Poniedziałek-Środa:
7.30 - 15.30

Czwartek:
7.30 - 16.00

Piątek:
7.30 - 15.00

.

Numer konta:
72 1020 2528 0000 0902 0475 8985

NIP: 549-21-97-441

Adresy

Urząd i spółki gminne:

 • fotka urzędu

  Urząd Miejski

  ul. Krakowska 11
 • fotka ADM

  A.D.M. sp. z o.o.

  ul. Piłsudskiego 8
 • fotka MZGK

  M.Z.G.K. sp. z o.o.

  ul. Piastowska 18

Mapa

obrazek-klawisz do mapy

Masz sprawę lub pytania?

. .
Dzisiaj jest: 30 Listopad 2021    |    Imieniny obchodzą: Justyna, Andrzej, Konstanty