baner aktualnosci

baner ogloszenia

baner gison

baner zalatw sprawe

baner zagrozenia

baner sprzedaz nieruchomosci

baner rewitalizacja

baner wykup lokali mieszkalnych

baner cmentarz

baner dlugi pop

baner dlugi pop

KV logo Tablica Czyste Powietrze

baner dlugi pop

Ogłoszenie przetargu na najem pomieszczeń w budynku Urzędu Miejskiego w Chełmku przy ul. Krakowskiej 11

B U R M I S T R Z     C H E Ł M K A

Ogłasza I przetarg ustny nieograniczony (licytację)

w sprawie oddania w najem na okres 10-ciu lat nieruchomości lokalowej. 

Lokal użytkowy składa się z pomieszczeń o łącznej pow. użytkowej ok. 100,50 m2.  Zlokalizowany jest na parterze, od strony północnej, budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Krakowskiej 11 z wejściem bezpośrednio z ulicy Brzozowej.

Ogłoszenie o przetargu

 

Urząd Miejski w Chełmku zamknięty dla bezpośredniej obsługi klienta

Szanowni Państwo,
w związku z pogarszającą się sytuacją epidemiczną wprowadzamy ograniczenia w funkcjonowaniu Urzędu Miejskiego od 10 stycznia. Przyjęte rozwiązania pozwolą na zachowanie ciągłości pracy urzędu i zapewnią jak największą ochronę zdrowia pracowników oraz mieszkańców. Z pracownikami można kontaktować się online, telefonicznie oraz za pośrednictwem usługi ePUAP. Pisma, wnioski, dokumenty czy informacje z prośbą o kontakt w prowadzonej sprawie można składać do skrzynki podawczej, która znajduje się w przedsionku Urzędu Miejskiego. Celem ułatwienia kontaktu z pracownikami został uruchomiony telefon przy wejściu do urzędu wraz z wykazem numerów do pracowników. Jednocześnie informuję, że nie ulegają zmianie godziny pracy Urzędu Miejskiego.

Praca dla psychologa

szkola egzaminy klasa

Urząd Miejski w Chełmku zatrudni psychologa dziecięcego, w celu prowadzenia zajęć z uczniami szkół podstawowych, na terenie gminy Chełmek.
Planowany okres zatrudnienia: od 01.02.2022 r. do 17.06.2022 r.
Wymagania:
- wykształcenie na kierunku psychologii z przygotowaniem pedagogicznym,
- umiejętność pracy z dziećmi,
- mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku pracy,
- dobra organizacja pracy.
Obowiązki:
- prowadzenie zajęć z dziećmi,
- wypełnianie dokumentacji.
Oferty należy składać w terminie do 21.01.2022 r. na dzienniku podawczym Urzędu Miejskiego w Chełmku, ul. Krakowska 11.
Więcej informacji o naborze na powyższe stanowisko można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Chełmku - Referat Oświaty, w pokoju 108, tel: 33 844 90 38.

Program Ochrony Powietrza dla Województwa Małopolskiego

home 588461 960 720

Nowy Program Ochrony Powietrza dla Województwa Małopolskiego nakłada na gminy obowiązek informowania przedsiębiorców o zapisach uchwały antysmogowej dla Małopolski oraz dostępnych formach dofinansowania do wymiany źródeł ciepła.
W związku z powyższym informuję, że zgodnie z uchwałą antysmogową dla województwa małopolskiego:
- do końca 2022 roku konieczna jest wymiana kotłów na węgiel lub drewno, które nie spełniają żadnych norm emisyjnych (nie posiadają co najmniej 3 klasy według normy PN-EN 303-5:2012).
- do końca 2026 roku trzeba wymienić kotły, które spełniają chociaż podstawowe wymagania emisyjne, czyli posiadają klasę 3 lub klasę 4 według normy PN-EN 303-5:2012.
- kotły spełniające wymagania klasy 5 według normy PN-EN 303-5:2012, które były eksploatowane przed 1 lipca 2017 roku, mogą być użytkowane do końca swojej żywotności.
Powyższe wytyczne dotyczą kotłów o mocy poniżej 1 MW.
Ponadto, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego informuje, że "Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości (MCP) co miesiąc udostępnia na swojej stronie internetowej Biuletyn informacyjny ekodoradców dla biznesu w zakresie możliwości ekofinansowania wybranych przedsięwzięć małopolskich przedsiębiorców". Dodatkowo w ramach MCP działają Ekodoradcy dla biznesu, udzielający przedsiębiorcom bieżących informacji i porad w zakresie finansowania proekologicznych działań.
Ich dane kontaktowe dostępne są pod linkiem: https://www.mcp.malopolska.pl/ekodoradcy-dla-biznesu/lista
Ponadto dzięki uprzejmości Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości, w ramach współpracy z Urzędem Marszałkowskim, już od lutego br., w ramach informacji zawartych we wspomnianym wyżej newsletterze, wyróżniane są aktualne możliwości dotacyjne do wymiany źródeł ciepła. Biuletyn dostępny jest na stronie: https://www.mcp.malopolska.pl/ekodoradcy-dla-biznesu/aktualnosci, kategoria „Ekofinansowanie”.
Szczegółowe informacje na temat wymagań uchwały antysmogowej dostępne są na stronie internetowej: https://powietrze.malopolska.pl w zakładce przepisy.

Badania ankietowe Urzędu Statystycznego w Krakowie

US w Krakowie

W 2022 roku Urząd Statystyczny w Krakowie będzie przeprowadzał na terenie województwa małopolskiego liczne badania ankietowe. Podstawę prawną realizacji badań statystycznych stanowi ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (t.j.: Dz. U. z 2021 r. poz. 955 z późn. zm.) oraz coroczne rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na dany rok.

Wszystkie badania realizowane są głównie metodą wywiadu telefonicznego przez pracowników Urzędu Statystycznego (ankieterów i teleankieterów statystycznych) w gospodarstwach domowych, gospodarstwach rolnych, punktach usługowych, targowiskach oraz na przejściach granicznych na terenie województwa małopolskiego. Każdy z ankieterów posiada legitymację wydaną przez Dyrektora Urzędu Statystycznego w Krakowie. W załączeniu przesyłam wykaz badań ankietowych realizowanych w 2022 r. przez statystykę publiczną oraz wzór legitymacji ankietera.

Czytaj dalej

Szkolenia organizowane przez Krajową Administrację Skarbową

Krajowa Administracja Skarbowa

Zapraszamy na bezpłatne szkolenie

10 stycznia (poniedziałek)

od godz. 10:00

Ogranicz straty ciepła w domu i skorzystaj z ulgi termomodernizacyjnej w podatku dochodowym

Kliknij tutaj, aby dołączyć do spotkania

w ramach pakietu szkoleń Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) z województwa małopolskiego

Jak wziąć udział?

Spotkanie ma formę webinarium na MS Teams. Uczestnicy będą mieć możliwość zadawania pytań na czacie oraz bezpośrednio, po zakończeniu szkolenia.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Aby dołączyć do spotkania, wystarczy kliknąć w link przy temacie szkolenia.

Zapraszamy na kolejne szkolenia w 2022 roku

Zapraszamy do zapoznania się z aktualną listą szkoleń na stronie www.

Czytaj dalej

Dodatek osłonowy – nowe świadczenie!

baner - z napisem dodatek osłonowy

Szanowni Państwo,
informujemy, że od stycznia 2022 r. można składać wnioski o nowe świadczenie – dodatek osłonowy.
Dodatek osłonowy stanowi kluczowy element rządowej tarczy antyinflacyjnej, który ma zniwelować rosnące ceny energii, gazu i żywności. Zgodnie z zaproponowanymi przepisami będzie on przysługiwał gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają 2100 zł* w gospodarstwie jednoosobowym albo 1500 zł* na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.
*dochód w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111 oraz z 2021 r. poz. 1162, 1981, 2105 i 2270).

Kliknij, aby dowiedzieć się wiecej ...

Budżet na 2022 rok został uchwalony!

 Sesja Rady Miejskiej w Chełmku podczas której uchwalono między innymi budżet Gminy Chełmek na 2022 rok

W dniu 28 grudnia odbyła się sesja Rady Miejskiej podczas której Radni przyjęli szereg uchwał głównie związanych z korektą budżetu Gminy Chełmek na 2021 rok, uchwałą w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021, a przede wszystkim jednogłośnie przyjęli uchwałę budżetową Gminy Chełmek na 2022 rok.

Przyszłoroczny budżet zakłada dochody w łącznej kwocie 64 086 053,33 zł oraz wydatki w łącznej kwocie 71 188 785,00 zł.

Wydatki majątkowe na inwestycje zaplanowano w kwocie 17 475 505,00 zł, która stanowi 25% wszystkich wydatków.

Czytaj dalej

Nabór wniosków o dofinansowanie do budowy i modernizacji zbiorników służących małej retencji

Zarząd Województwa Małopolskiego zaprasza w terminie do 15 stycznia 2022 roku do składania wniosków o dofinansowanie zadań m.in. na budowę i renowację zbiorników wodnych służących małej retencji do kwoty 50 000 zł.

Szczegółowy regulamin składania wniosków o dofinansowanie określa Uchwała Nr 1768/21 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 7 grudnia 2021 roku w sprawie zasad i trybu postępowania w zakresie dysponowania środkami budżetu województwa związanymi z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych.

Wnioski należy przesłać na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich
ul. Racławicka 56
30-017 Kraków

lub drogą elektroniczną przez skrzynkę podawczą ePUAP: /947ts6aydy/SkrytkaESP

obrazek-klawisz do galerii zdjęć


Powierzchnia gminy: 2 732 ha
2 732 ha

obrazek-klawisz do filmu prezentującego Gminę Chełmek


Liczba ludności (stan na 31 grudnia 2023 r.): 12 011
12 011 mieszkańców

zlota sakiewka


Inwestycje łącznie (plan na 2024 rok): 13 465 446,00 zł
13.465.446,00 zł

Oświata

Oświata i Edukacja

Wykaz jednostek realizujących zadania oświatowo-edukacyjne w Gminie Chełmek.

Sport

Kultura, Sport i Rekreacja

MOKSiR organizatorem życia kulturalnego, sportowego i rekreacyjnego na terenie gminy.

Drogi

Komunikacja i oświetlenie ulic

Wykaz dróg w podziale na administratorów oraz organizacja transportu w gminie.

Nieruchomości

Nieruchomości na sprzedaż

Aktualne oferty sprzedaży nieruchomości, będące własnością Gminy Chełmek

Śmieci

Odpady komunalne

Najważniejsze informacje dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Chełmek

Zagrożenia

Informacje o zagrożeniach

Praktyczne porady na wypadek sytuacji kryzysowych w gminie.

Jak pracujemy

Godziny pracy Urzędu

Poniedziałek-Środa:
7.30 - 15.30

Czwartek:
7.30 - 16.00

Piątek:
7.30 - 15.00

.

Numer konta:
72 1020 2528 0000 0902 0475 8985

NIP: 549-21-97-441

Adresy

Urząd i spółki gminne:

 • fotka urzędu

  Urząd Miejski

  ul. Krakowska 11
 • fotka ADM

  A.D.M. sp. z o.o.

  ul. Piłsudskiego 8
 • fotka MZGK

  M.Z.G.K. sp. z o.o.

  ul. Piastowska 18

Mapa

obrazek-klawisz do mapy

Masz sprawę lub pytania?

. .
Dzisiaj jest: 17 Kwiecień 2024    |    Imieniny obchodzą: Klara, Robert, Rudolf

Popup kontrola ścieki