baner aktualnosci

baner ogloszenia

baner gison

baner zalatw sprawe

baner zagrozenia

baner sprzedaz nieruchomosci

baner rewitalizacja

baner wykup lokali mieszkalnych

baner cmentarz

baner dlugi pop

baner dlugi pop

Zmiany w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi - przypomnienie

bioodpady

Szanowni mieszkańcy, Burmistrz Chełmka przypomina o konieczności indywidualnego zaopatrzenia każdej nieruchomości w pojemnik brązowy na odpady ulegające biodegradacji z napisem „BIO” lub worków brązowych na odpady zielone stanowiące części roślin pochodzących z pielęgnacji terenów zielonych, ogrodów, parków i cmentarzy. Pojemniki powinny być wykonane zgodnie z aktualnie obowiązującymi normami europejskimi lub równoważnymi normami kraju producenta oraz powinny posiadać atest higieniczny wystawiony przez Państwowy Zakład Higieny. Pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów ulegających biodegradacji, o pojemności 120l muszą posiadać pokrywę, dwukołowy system jezdny i być wykonane z polietylenu niskociśnieniowego o wysokiej gęstości (PE-HD), wysokiej odporności na działanie promieni UV, uszkodzenia mechaniczne i niskie temperatury.
Zwolnieni są z tego obowiązku właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, którzy kompostują bioodpady w przydomowym kompostowniku i chcąc uzyskać zwolnienie w części z opłaty za gospodarowanie odpadami, złożą po 1 stycznia 2020 r. nową deklarację w tut. Urzędzie.
Wywóz odpadów, w tym odpadów bio, będzie realizowany zgodnie z harmonogramem dostarczonym przez MZGK Sp. z o. o. w Chełmku.

Pierwszy rok działalności Żłobka Samorządowego "Świetliki" - już za nami

zlobek styczen 2020 06

W dniu 08.01.2020 r. Burmistrz Chełmka Andrzej Saternus uczestniczył w uroczystych obchodach 1 rocznicy funkcjonowania Żłobka Samorządowego "Świetliki" w Chełmku. Wręczył dzieciom zabawkę – pluszowego misia, a także brał udział w symbolicznym zdmuchnięciu przez dzieci świecy na torcie. Zdmuchnięcie jej sprawiło dzieciom wiele radości i uśmiechów. Gronu nauczycielskiemu złożył podziękowania za oddanie, zaangażowanie i trud włożony w wykonywanie swojej pracy.

Na kolejne lata działalności złożył życzenia Pani Dyrektor oraz całemu personelowi wszystkiego najlepszego i zadowolenia z pełnienia ważnej misji, jaką jest wychowanie i opieka nad dziećmi, a dzieciom uczęszczającym do niego wiele radości i uśmiechów, mówiąc, że: „wszystko zaczyna się od żłobka”.

Obecnie do żłobka uczęszcza 48 dzieci, co stanowi jego pełne, możliwe obłożenie. Potwierdza to, że decyzja gminy o jego budowie była właściwa, a jego powstanie trafiło w potrzeby i oczekiwania naszych Mieszkańców. Z uwagi na takie atuty żłobka jak: dobra dostępność komunikacyjna, nowoczesne wyposażenie, wysokie standardy świadczonych w nim usług oraz renoma, o przyjęcie swoich dzieci do tej jednostki starają się także mieszkańcy sąsiednich gmin.

Jego budowa została zrealizowana z budżetu Gminy Chełmek oraz dofinansowana z programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Maluch+” 2018.

Czytaj dalej

Budżet na 2020 rok uchwalony

19 grudnia Radni Rady Miejskiej w Chełmku debatowali podczas ostatniej w 2019 roku sesji. Najważniejszym punktem obrad było przyjęcie Uchwały Budżetowej Gminy Chełmek na 2020 rok, którą przedstawił Burmistrz Andrzej Saternus. Po raz kolejny Radni poparli plan dochodów i wydatków gminy w nadchodzącym roku. Przyszłoroczny budżet zakłada dochody w łącznej kwocie 61 472 382,45  zł (w tym dochody majątkowe 8 752 094,45 zł) oraz wydatki w łącznej kwocie aż 64 147 667,76 zł (w tym wydatki majątkowe 11 569 179,16 zł). Zgodnie z planem w nadchodzącym roku budżet gminy ponownie zasilą liczne środki zewnętrzne.

Na inwestycje zabezpieczono 11,5 mln zł. Ruszyła budowa drogi w strefie przemysłowej – 5,8 mln zł, dalszy etap modernizacji Domu Seniora – 664 tys. zł, biblioteka – 477 tys. zł, dworzec PKP – 700 tys. zł, korty tenisowe – 2,3 mln zł. Program dopłat do wymiany pieców – 200 tys. zł.

W budżecie na 2020 rok zabezpieczono także środki na bieżące funkcjonowanie naszej gminy, zaczynając od największych wydatków w dziedzinie oświaty, poprzez pomoc społeczną, kulturę, sport, komunikację, oświetlenie uliczne i inne obszary, które są z budżetu finansowane. Te wszystkie działania mają zapewnione środki, które pozwolą bezpiecznie funkcjonować przez cały 2020 rok.

Nowa inicjatywa lokalnych samorządowców

Oświęcim Forum Małopolski Zachodniej 11 2048x1367

Przedstawiciele samorządów z czterech powiatów: oświęcimskiego, chrzanowskiego, wadowickiego i olkuskiego podpisali list intencyjny w sprawie powołania Forum Małopolski Zachodniej – Stowarzyszenia Miast i Gmin.

Czytaj dalej

UWAGA - obszar zapowietrzony zgnilcem amerykańskim pszczół

pszczoly

Informujemy, że zgodnie z Rozporządzeniem Nr 2/2019 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Oświęcimiu z dnia 21 listopada 2019 r. zmieniającym rozporządzenie w spawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół na terenie powiatu oświęcimskiego, teren gminy Chełmek uznaje się obszarem zapowietrzonym zgnilcem amerykańskim pszczół.
Na obszarze zapowietrzonym zakazuje się:
1. Przemieszczania rodzin pszczelich, matek pszczelich, czerwiu, pni pszczelich, produktów pszczelich oraz sprzętu i narzędzi używanych do pracy w pasiece bez zgody Powiatowego Lekarza Weterynarii w Oświęcimiu;
2. Organizowania targów i wystaw z udziałem pszczół.

Wyznaczony obszar zapowietrzony zostanie oznakowany tablicami ostrzegawczymi umieszczonymi na drogach wjazdowych do gminy Chełmek.

Kontynuacja zajęć ZUMBY

sport bieganie

Rozkład zajęć ZUMBY w okresie od 13 stycznia do 31 marca 2020 r.

Bobrek – poniedziałek, godz. 18.00
Gorzów – wtorek, godz. 18.30
Chełmek – piątek, godz. 18.30

Nowa linia Komunikacji Miejskiej

bus chelmek

Burmistrz Chełmka informuje, że od 7 stycznia 2020 roku po terenie Gminy Chełmek będzie uruchomiona na okres próbny dodatkowa linia komunikacji miejskiej. Z komunikacji tej będzie można korzystać od poniedziałku do piątku w dni robocze bez ponoszenia opłaty za przejazd. Bus będzie kursował pomiędzy Chełmkiem a Bobrkiem przez Gorzów.
Z rozkładem jazdy można się zapoznać poniżej oraz na przystankach.

Rozkład jazdy (obowiązuje od 07.01.2020 r.)

Dzielenia się opłatkiem czas ...

DSC 3079

19 grudnia, w czwartkowy wieczór, mieszkańcy naszej gminy spotkali się na Placu Reprezentacyjnym w Chełmku, aby wspólnie przełamać się opłatkiem i cieszyć się nadchodzącymi świętami Bożego Narodzenia. Burmistrz Andrzej Saternus złożył zebranym życzenia wszelkiej pomyślności oraz zdrowia na nadchodzący świąteczny czas i cały przyszły rok. Spotkanie było także okazją do wspólnego kolędowania i wymiany wzajemnych życzliwości.

Czytaj dalej

Rejestracja w Bazie Danych o Odpadach - przypomnienie

biblioteka czytelnia egzamin

Szanowni przedsiębiorcy Gminy Chełmek

Przypominamy o obowiązku złożenia wniosku celem rejestracji w Bazie Danych o Odpadach. Wniosek należy składać do właściwego miejscowo marszałka województwa.
Na stronie https://bdo.mos.gov.pl/ znajdą Państwo niezbędne informacje potrzebne do zarejestrowania się.
Wszelkich informacji można uzyskać w Urzędzie Marszałkowskim pod nr tel.:

(12) 630 – 35 - 92 lub (12) 630 – 34 – 92

W dniu 20.12.2019 r. poinformowano, iż w związku z dużą ilością wniosków o wpis do Rejestru Bazy Danych o Odpadach spływających do Urzędów Marszałkowskich, Ministerstwo Klimatu wraz z Instytutem Ochrony Środowiska – Państwowym Instytutem Badawczym zaleca aby podmioty, które są obowiązane rejestracją w BDO utworzyły roboczy wniosek rejestrowy w systemie i wysłały go w 2020 r.
Jak to zrobić?

 1. Zaloguj się do systemu BDO poprzez Krajowy Węzeł Identyfikacji Elektronicznej (film instruktażowy)
 2. Utwórz roboczy wniosek rejestrowy (instrukcja)
 3. Wysłanie wniosku przez BDO będzie możliwe w 2020 roku.

Kto nie musi dokonywać wpisu do rejestru BDO?

Na stronie MF znajduje się dodatkowa wskazówka, którzy przedsiębiorcy nie muszą dokonywać wpisu do rejestru BDO. Pomijając firmy, które na mocy ustawy o odpadach i przywołanego rozporządzenia nie muszą prowadzić ewidencji odpadów, są to także osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą lub przedsiębiorcy, którzy w ramach prowadzonej działalności wytwarzają jedynie odpady o składzie i charakterze odpadów komunalnych i objęci są systemem odbioru odpadów komunalnych (np. drobne usługi, działalność administracyjno-biurowa, kancelarie prawne, biura rachunkowe, zakłady fryzjerskie, kosmetyczne, o ile nie wytwarzają np. odpadów niebezpiecznych).
Ponadto MF przypomina również, że odpady, które powstają w części socjalnej dla pracowników nie podlegają ewidencji. Są traktowane tak samo jak odpady komunalne w gospodarstwach domowych. Nie trzeba się zatem obawiać, że sam fakt zatrudniania pracowników i „generowania przez nich odpadów” zmusza do wpisu do rejestru BDO.
Z obowiązku dokonywania wpisu do BDO zwolnione są również firmy, które podpiszą umowę na świadczenie usług w zakresie budowy, rozbiórki, remontu obiektów, czyszczenia zbiorników lub urządzeń oraz sprzątania, konserwacji i napraw. W takim przypadku wytwórcą odpadów będzie podmiot, który świadczy usługę. Jeśli zatem coś się zepsuje i trzeba będzie to wymienić, a naprawy i wymiany dokona zewnętrzna firma, to właśnie ona będzie wytwórcą odpadów.
Szczegółowe informacje dostępne są pod adresem:
https://bdo.mos.gov.pl/news/wniosek-rejestrowy-wypelnij-przez-system-bdo-i-wyslij-go-w-2020-roku/

Zmiany w systemie gospodarowania odpadami

prawo paragrafy

Drodzy mieszkańcy Gminy Chełmek

W lipcu bieżącego roku weszła w życie nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która w swej treści wprowadza istotne zmiany w gospodarce odpadami przez gminy. Przede wszystkim nakłada na każdą gminę obowiązek segregowania odpadów przez jej mieszkańców. Jednocześnie ustawodawca nakazuje gminie „karać” każdego, kto nie wykonuje tego obowiązku, poprzez wprowadzenie podwyższonej stawki w wysokości nie niższej niż dwukrotna wysokość i nie wyższej niż czterokrotna wysokość stawki ustalonej za selektywne zbieranie i odbieranie odpadów (zgodnie z art. 6k ust. 3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku). W dniu 19 listopada 2019 r. Rada Miejska w Chełmku podjęła uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami w 2020 roku w kwocie 20,00 zł miesięcznie za osobę oraz stawki podwyższonej, o której mowa powyżej, w wysokości 40,00 zł miesięcznie za osobę. Ponadto w treści uchwały Radni ustalili zwolnienie w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym w wysokości 3,00 zł miesięcznie na nieruchomość. Ulga ta, to również nowość wprowadzona w obowiązującej ustawie, której założeniem było zmniejszenie ilości odpadów biodegradowalnych przekazywanych do instalacji przetwarzania odpadów komunalnych. Ulgę można jednak będzie utracić w przypadku, gdy bioodpady zostaną odebrane przez przedsiębiorcę odbierającego odpady od właścicieli domów jednorodzinnych, posiadających przydomowy kompostownik lub gdy zostaną przez tych właścicieli przekazane do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.

Czytaj dalej

Jubileusz Długoletniego Pożycia Małżeńskiego

DSC 2553

Spostrzegłem dzisiaj pierwszy siwy włos na twojej skroni
I widzisz, miła, przed wzruszeniem trudno się obronić.
Mam przecież w oczach dzień, gdy pierwszy raz ujrzałem ciebie.
Pamiętam każde słowo, każdy uśmiech twój. /Mieczysław Fogg/

Uroczystość Jubileuszu Długoletniego Pożycia Małżeńskiego to w naszej gminie już tradycja. Również w tym roku pary spotkały się w siedzibie Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Chełmku, aby wspólnie z najbliższymi świętować wtjątkowe rocznice. Nasi jubilacji w dniu 7 grudnia celebrowali: Złote, Diamentowe, Żelazne, a nawet Kamienne Gody. 

Czytaj dalej

obrazek-klawisz do galerii zdjęć


Powierzchnia gminy: 2 732 ha
2 732 ha

obrazek-klawisz do filmu prezentującego Gminę Chełmek


Liczba ludności (31 grudzień 2021 r.): 12 234
12 234

zlota sakiewka


Inwestycje łącznie (plan na 2022 rok): 17.475.505,00 PLN
17.475.505,00 PLN

Oświata

Oświata i Edukacja

Wykaz jednostek realizujących zadania oświatowo-edukacyjne w Gminie Chełmek.

Sport

Kultura, Sport i Rekreacja

MOKSiR organizatorem życia kulturalnego, sportowego i rekreacyjnego na terenie gminy.

Drogi

Komunikacja i oświetlenie ulic

Wykaz dróg w podziale na administratorów oraz organizacja transportu w gminie.

Nieruchomości

Nieruchomości na sprzedaż

Aktualne oferty sprzedaży nieruchomości, będące własnością Gminy Chełmek

Śmieci

Odpady komunalne

Najważniejsze informacje dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Chełmek

Zagrożenia

Informacje o zagrożeniach

Praktyczne porady na wypadek sytuacji kryzysowych w gminie.

Jak pracujemy

Godziny pracy Urzędu

Poniedziałek-Środa:
7.30 - 15.30

Czwartek:
7.30 - 16.00

Piątek:
7.30 - 15.00

.

Numer konta:
72 1020 2528 0000 0902 0475 8985

NIP: 549-21-97-441

Adresy

Urząd i spółki gminne:

 • fotka urzędu

  Urząd Miejski

  ul. Krakowska 11
 • fotka ADM

  A.D.M. sp. z o.o.

  ul. Piłsudskiego 8
 • fotka MZGK

  M.Z.G.K. sp. z o.o.

  ul. Piastowska 18

Mapa

obrazek-klawisz do mapy

Masz sprawę lub pytania?

. .
Dzisiaj jest: 24 Wrzesień 2022    |    Imieniny obchodzą: Dora, Gerard, Teodor

BP Popup