baner aktualnosci

baner ogloszenia

baner gison

baner zalatw sprawe

baner zagrozenia

baner sprzedaz nieruchomosci

baner rewitalizacja

baner wykup lokali mieszkalnych

baner cmentarz

baner dlugi pop

baner dlugi pop

KV logo Tablica Czyste Powietrze

baner dlugi pop

Jubileusz 30. lecia powstania Villa Lampe

W lipcu br. 30. rocznicę powstania obchodziła Villa Lampe – organizacja salezjańska, której jednym z najważniejszych zadań jest praca z młodzieżą, będąca także niemieckim partnerem Gminy Chełmek i Samorządowego Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 2 w Chełmku.

Czytaj dalej

Przebudowana ulica Nowowiejska w Gorzowie stała się faktem

Baner przedstawiający z lewej strony flagę Polski, a z prawej strony godło Polski.

Burmistrz Chełmka Andrzej Saternus wraz Wicestarostą Powiatu Oświęcimskiego Pawłem Kobieluszem dokonali uroczystego otwarcia przebudowanej drogi powiatowej ul. Nowowiejskiej w Gorzowie zrealizowanej w ramach zadania pn.: “Przebudowa drogi powiatowej nr 1900K ul. Nowowiejska w km od 0+000 do km 0+962 w miejscowości Gorzów, Powiat Oświęcimski”.

Czytaj dalej

Dowóz dzieci niepełnosprawnych

Piktogram przedstawiający osobę niepełnosprawną

Informujemy, że w dniu 30.08.2021 r. (najbliższy poniedziałek) o godz. 14:30 w Sali Sesyjnej Urzędu Miejskiego w Chełmku odbędzie się spotkanie z rodzicami w sprawie organizacji dowozu uczniów niepełnosprawnych do szkół specjalnych w roku szkolnym 2021/2022. Podczas spotkania będzie możliwość wypełnienia i złożenia wniosku o organizację dowozu – prosimy o zabranie niezbędnych dokumentów, wymienionych we wniosku.

Wniosek można pobrać ze strony internetowej lub osobiście w Urzędzie Miejskim w Chełmku, pokój 108.

 Referat Oświaty

Link do wniosku:
Wniosek o zorganizowanie dowozu do szkoły specjalnej

 

 

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

Szanowni Państwo,

Do 30 września br. na terenie całego kraju Główny Urząd Statystyczny prowadzi Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. Dane zebrane podczas spisu służą do opracowywania strategii i programów rozwojowych dla kraju, regionów i gmin.

Udział w spisie jest obowiązkowy, a wszystkie dane zebrane w spisie objęte są tajemnicą statystyczną. Dotychczas tego ustawowego obowiązku dopełnił już co trzeci mieszkaniec naszego kraju. Podstawą prawną przeprowadzenia spisu jest ustawa o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. Odmowa udziału w spisie może skutkować nałożeniem kary grzywny.

Obowiązkową, a jednocześnie najbezpieczniejszą i najwygodniejszą metodą udziału w spisie, jest samospis internetowy – na stronie internetowej spis.gov.pl należy zalogować się do aplikacji i wypełnić formularz spisowy. O pomoc w wypełnieniu elektronicznego formularza można poprosić kogoś z rodziny lub inną zaufaną osobę.

Osoby, które nie mają dostępu do Internetu, mogą spisać się samodzielnie korzystając z punktów spisowych przygotowanych w urzędzie statystycznym lub urzędzie gminy i miasta, albo dzwoniąc na infolinię spisową pod numer telefonu 22 279 99 99 od poniedziałku do piątku od 8.00 do 18.00.

Z osobami, które nie spiszą się samodzielnie, będą kontaktować się rachmistrzowie spisowi – telefonicznie (z numerów 22 828 88 88 lub 22 279 99 99) lub bezpośrednio.

Bieżące informacje na temat Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 są zamieszczane na stronie internetowej spis.gov.pl.

Prosimy wszystkich o zaangażowanie, nie odkładanie obowiązku spisowgo na ostatnią chwilę i zachęcamy do włączenia się w upowszechnianie informacji o spisie. Spiszmy się, bo Liczymy się dla Polski!

UWAGA!!! Zamknięcie ul. Żeromskiego w Chełmku

Baner przedstawiający znaki uwaga roboty drogowe.

Wykonawca robót budowlanych informuje, że od dnia 03.09.2021 r. od godziny 9:00 do dnia 17.09.2021 r. do godziny 23:59 nastąpi zamknięcie ruchu na ul. Żeromskiego, na odcinku od skrzyżowania z ul. Krakowską do skrzyżowania z ul. Broniewskiego.

Wykup lokalu mieszkalnego przez najemców z bonifikatą ciągle aktualny

Szanowni Państwo informuję, że wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom w dniu 3 sierpnia 2021 roku została podjęta uchwała Rady Miejskiej w Chełmku w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Chełmek. Przedmiotowa uchwała daje szansę najemcom (którzy z różnych przyczyn nie skorzystali z tej możliwości do tej pory) na wykupienie zajmowanego lokalu z zastosowaniem korzystnej bonifikaty.

W związku z powyższym najemcy, którzy złożą wnioski w terminie do dnia 23 grudnia 2021 roku i przystąpią do spisania aktu notarialnego w terminie do dnia 30 kwietnia 2022 roku skorzystają z bonifikaty 70 %.

Bonifikatą objęta jest cena lokalu mieszkalnego oraz cena ułamkowej części gruntu.

Po dniu 30 kwietnia 2022 roku sprzedaż lokali mieszkalnych będzie odbywać się po cenie wolnorynkowej ustalonej przez rzeczoznawcę majątkowego.

Wnioski o wykup lokalu mieszkalnego należy składać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Chełmku.

W związku z tym zapraszam Państwa do skorzystania z możliwości wykupu mieszkania komunalnego za 30 % jego wartości.

Dodatkowych informacji w przedmiotowej sprawie można uzyskać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wydziale Architektury, Geodezji i Zasobów Komunalnych w godzinach pracy Urzędu w biurze nr 5 lub telefonicznie pod nr 33 844 90 35.

Burmistrz Chełmka
Andrzej Saternus

Teleplatforma Pierwszego Kontaktu - pomoc medyczna wieczorami, w weekendy i święta

Plakat informacyjny Teleplatformy Pierwszego Kontaktu.

Narodowy Fundusz Zdrowia pod koniec maja uruchomił Teleplatformę Pierwszego Kontaktu (TPK). Jest ona uzupełnieniem nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej i miejscem pierwszego kontaktu dla pacjenta, w sytuacji nagłego zachorowania lub konieczności wystawienia np. e-recepty, w czasie, gdy poradnie POZ już zakończyły pracę oraz w weekendy i święta.

Z pomocy TPK można skorzystać dzwoniąc pod bezpłatny numer 800 137 200 – jeden dla całej Polski.

Czytaj dalej

Mobilny punkt ZUS dla wniosków o świadczenia 300+

We środę (15 września) w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Chełmku przy ul. Staicha 1 stanie mobilny punkt ZUS. Eksperci pomogą w założeniu profilu na PUE i poprawnym złożeniu wniosku o świadczenie 300+ w ramach programu „Dobry Start”.

Świadczenie 300+ na nowy rok szkolny będzie przyznawał i wypłacał Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Wnioski będzie można składać od 1 lipca do 30 listopada tylko drogą elektroniczną. Będzie to można zrobić za pomocą Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, za pośrednictwem portalu Emp@tia lub przez serwisy bankowości elektronicznej banków, które udostępnią taką możliwość. ZUS wypłaci świadczenie na konto bankowe wskazane we wniosku. Decyzje oraz zawiadomienia dotyczące świadczeń 300+ będą przekazywane w formie elektronicznej.
Do założenia PUE potrzebujesz:
• Dowód osobisty
• Adres email
• Telefon komórkowy
Mobilny punkt ZUS będzie działał 15 września w godz. 9.00 – 12.00 w MOPS w Chełmku przy ul. Staicha 1.

Czytaj dalej

Ankieta - diagnoza zapotrzebowania na mieszkania chronione i usługi społeczne

Grafika dotycząca ankiety, z napisem "Twoja opinia ma znaczenie"

Firma Ośrodek Psychoprofilaktyki „Nowa Perspektywa” z Krakowa realizuje na zlecenie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chełmku diagnozę zapotrzebowania na mieszkania chronione i usługi społeczne. W związku z tym zwracamy się z uprzejmą prośbą o wypełnienie anonimowej ankiety, której wyniki posłużą w przygotowaniu i opracowaniu dokumentu

Link do ankiety dla dorosłych mieszkańców: https://chelmek-mieszkancy.webankieta.pl/

Obwieszczenie Burmistrza Chełmka o planie polowań zbiorowych w sezonie 2021/2022

Obwieszczenia Burmistrza Chełmka o planie polowań zbiorowych w sezonie 2021/2022

Na podstawie art. 42ab ust. 2 Ustawy z dnia 13 października 1995 roku Prawo łowieckie (t.j. Dz. U. Z 2020 r. poz. 1683) Burmistrz Chełmka podaje do publicznej wiadomości Plan polowań zbiorowych na rok 2021/2022 zgłoszony przez Koło Łowieckie „Łoś”  w Libiąż - obwód łowiecki nr 75, obejmujący swoim zasięgiem Gminę Chełmek.

Jednocześnie informuje, że właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu, w terminie nie krótszym niż 3 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia polowania zbiorowego, może zgłosić sprzeciw wraz z uzasadnieniem do właściwego burmistrza. Sprzeciw może dotyczyć polowania organizowanego we wskazanym terminie. W sprzeciwie właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu powinien wskazać nieruchomość przez podanie dokładnego adresu, a w przypadku gdyby takiego adresu nie było - numeru działki ewidencyjnej i obrębu.

Obwieszczenie w formacie pdf dostepne jest tutaj.

Załącznik nr 1 do Obwieszczenia w formacie pdf:

obrazek-klawisz do galerii zdjęć


Powierzchnia gminy: 2 732 ha
2 732 ha

obrazek-klawisz do filmu prezentującego Gminę Chełmek


Liczba ludności (31 grudzień 2022 r.): 12 110
12 110 mieszkańców

zlota sakiewka


Inwestycje łącznie (plan na 2023 rok): 19.834.036,00 PLN
19.834.036,00 PLN

Oświata

Oświata i Edukacja

Wykaz jednostek realizujących zadania oświatowo-edukacyjne w Gminie Chełmek.

Sport

Kultura, Sport i Rekreacja

MOKSiR organizatorem życia kulturalnego, sportowego i rekreacyjnego na terenie gminy.

Drogi

Komunikacja i oświetlenie ulic

Wykaz dróg w podziale na administratorów oraz organizacja transportu w gminie.

Nieruchomości

Nieruchomości na sprzedaż

Aktualne oferty sprzedaży nieruchomości, będące własnością Gminy Chełmek

Śmieci

Odpady komunalne

Najważniejsze informacje dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Chełmek

Zagrożenia

Informacje o zagrożeniach

Praktyczne porady na wypadek sytuacji kryzysowych w gminie.

Jak pracujemy

Godziny pracy Urzędu

Poniedziałek-Środa:
7.30 - 15.30

Czwartek:
7.30 - 16.00

Piątek:
7.30 - 15.00

.

Numer konta:
72 1020 2528 0000 0902 0475 8985

NIP: 549-21-97-441

Adresy

Urząd i spółki gminne:

 • fotka urzędu

  Urząd Miejski

  ul. Krakowska 11
 • fotka ADM

  A.D.M. sp. z o.o.

  ul. Piłsudskiego 8
 • fotka MZGK

  M.Z.G.K. sp. z o.o.

  ul. Piastowska 18

Mapa

obrazek-klawisz do mapy

Masz sprawę lub pytania?

. .
Dzisiaj jest: 1 Grudzień 2023    |    Imieniny obchodzą: Natalia, Blanka, Eligiusz

Popup kontrola ścieki