Zagospodarowanie dwóch stawów w Chełmku oraz ich otoczenia w zakresie budowy miejsca pamięci, ścieżek rowerowych oraz oświetlenia

Baner przedstawiający z lewej strony flagę Polski, a z prawej strony godło Polski.

Zadanie pod nazwą: „Zagospodarowanie dwóch stawów w Chełmku oraz ich otoczenia w zakresie budowy miejsca pamięci, ścieżek rowerowych oraz oświetlenia” realizowane jest przez Gminę Chełmek przy udziale finansowym środków pochodzących z programu wieloletniego pod nazwą „Oświęcimski Strategiczny Program Rządowy – etap VI 2021–2025”.

Opis zadania.

Przedmiotowe zadanie stanowi jedno z trzech zadań realizowanych przez Gminę Chełmek współfinansowanych z programu wieloletniego pod nazwą „Oświęcimski Strategiczny Program Rządowy – etap VI 2021–2025”.

W 2022 roku realizowany jest pierwszy etap robót budowlanych wyżej wymienionego zadania obejmujący miedzy innymi następujące roboty budowlane:

 • prace rozbiórkowe,
 • rozpoczęcie budowy budynku tzw. „Rybakówki”, w szczególności prace przygotowawcze i konstrukcyjne budynku,
 • rozpoczęcie prac dotyczących budynku muzeum, odsłonięcie ścian, przygotowanie do wykonania pokrycia dachowego oraz do wykończenia ścian zewnętrznych i wewnętrznych,
 • wykonanie instalacji zewnętrznej oświetlenia,
 • rozpoczęcie prac w zakresie instalacji sanitarnych i deszczowych zewnętrznych,
 • rozpoczęcie prac związanych z budową ścieżek pieszo-rowerowych w zakresie podbudowy i obrzeży.

Wykonawcą robót budowlanych jest Bud – Tech System Sp. z o.o., ul. Boruty 9, 32-593 Żarki.

Informacje finansowe o zadaniu:

– wartość robót budowlanych realizowanych przez firmę Bud – Tech System Sp. z o.o.: 5 626 863,71 zł, w tym:

                                                                                                                                    w 2022 r.: 3 200 000,00 zł,

                                                                                                                                   w 2023 r.: 2 426 863,71 zł,

– kwota dofinansowania ze środków OSPR:                                                                          3 480 000,00 zł, w tym:

                                                                                                                                  w 2022 r.: 1 920 000,00 zł,

                                                                                                                                  w 2023 r.: 1 560 000,00 zł,

– wkład własny Gminy Chełmek:                                                                                            2 146 863,71 zł, w tym:

                                                                                                                                  w 2022 r.: 1 280 000,00 zł,

                                                                                                                                  w 2023 r.:    866 863,71 zł.

Okres realizacji zadania: 2021–2023

Celami realizacji zadania są:

 1. budowa oraz przebudowa infrastruktury drogowej oraz zagospodarowanie terenu kompleksu „Stawy” w Chełmku, który był powiązany z zagładą więźniów KL Auschwitz podczas II Wojny Światowej,
 2. zapewnienie dostępności komunikacyjnej oraz bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego, zarówno kołowego, jak też pieszego do kompleksu stawów,
 3. zachowanie oraz podtrzymanie pamięci o miejscach zagłady, związanych z okresem holokaustu oraz działaniem Obozu Zagłady KL Auschwitz,
 4. dbanie o historię gminy Chełmek, przekazywanie jej kolejnym pokoleniom oraz stworzenie warunków do ochrony lokalnych wartości historycznych.

Zdjęcia przedstawiające otoczenie stawów w Chełmku przed rozpoczęciem robót budowlanych.

Zdjęcia przedstawiające okres realizacji robót budowlanych.

Najodważniejszy z odważnych – budowa wieży widokowej imienia rotmistrza Witolda Pileckiego, jako miejsca pamięci wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą towarzyszącą na wzgórzu Skała – budowa wieży widokowej

Baner przedstawiający z lewej strony flagę Polski, a z prawej strony godło Polski.

 

Zadanie pod nazwą: „Najodważniejszy z odważnych" – budowa wieży widokowej imienia rotmistrza Witolda Pileckiego, jako miejsca pamięci wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą towarzyszącą na wzgórzu Skała realizowane jest przez Gminę Chełmek przy udziale finansowym środków pochodzących z programu wieloletniego pod nazwą „Oświęcimski Strategiczny Program Rządowy – etap VI 2021–2025”.

Opis zadania.

Przedmiotowe zadanie stanowi jedno z trzech zadań realizowanych przez Gminę Chełmek współfinansowanych z programu wieloletniego pod nazwą „Oświęcimski Strategiczny Program Rządowy – etap VI 2021–2025”.

W 2022 roku realizowany jest pierwszy etap zadania, w ramach którego zostanie wykonana dokumentacja projektowa wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i pozwoleń.

 

Informacje finansowe o zadaniu:

– wartość wykonania dokumentacji projektowej:                            370 200,48 zł,

– kwota dofinansowania ze środków OSPR:                                    150 000,00 zł.

Okres realizacji zadania: 2022–2024

Celami realizacji zadania są:

 1. budowa wieży widokowej wraz z zagospodarowaniem sąsiadującego terenu oraz przebudowa infrastruktury drogowej w obrębie wzgórza Skała, które było miejscem związanym z zagładą więźniów KL Auchwitz podczas II Wojny Światowej,
 2. zapewnienie dostępności komunikacyjnej oraz bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego, zarówno kołowego jak też pieszego w rejonie wzgórza Skała,
 3. zachowanie oraz podtrzymanie pamięci o miejscach zagłady, związanych z okresem Holocaustu oraz działaniem Obozu Zagłady KL Auschwitz,
 4. dbanie o historię Gminy Chełmek, przekazywanie jej kolejnym pokoleniom oraz stworzenie warunków do ochrony lokalnych wartości historycznych.

 

Dzięki zrealizowaniu tego zadania otoczenie wzgórza Skała stanie się miejscem pamięci poświęconym rotmistrzowi Witoldowi Pileckiemu, a także atrakcją zarówno dla Mieszkańców naszej gminy, jak i odwiedzających gminę turystów. Będzie ona uzupełniała projekt wykonany między innymi przy udziale Gminy Chełmek, dotyczący wytyczenia szlaku ucieczki z KL Auschwitz rotmistrza Witolda Pileckiego. Więcej informacji o tym projekcie znajduje się pod linkiem:
https://szlakpileckiego.up.krakow.pl/

Wizualizacja przedstawiająca wieżę widokową im. Rtm. Witolda Pileckiego wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego na wzgórzu Skała w Chełmku.

Wizualizacja przedstawiająca wieżę widokową im. Rtm. Witolda Pileckiego wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego na wzgórzu Skała w Chełmku.

Wizualizacje przedstawiające wieżę widokową im. Rtm. Witolda Pileckiego wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego na wzgórzu Skała w Chełmku.

Dokumentacja na zagospodarowanie terenu kompleksu STAWY w Chełmku opracowana

Baner przedstawiający z lewej strony flagę Polski, a z prawej strony godło Polski.

Od grudnia 2021 r. gmina Chełmek posiada gotową dokumentację  na zagospodarowanie terenu chełmeckich Stawów.

Wykonawcami były dwie firmy - Firma Draft Engineers sp. z o.o., która opracowała dokumentację projektowo – kosztorysową, natomiast firma Wzorro Design s.c. opracowała projekt ekspozycji upamiętniającej wydarzenia i historię z okresu II Wojny Światowej ze szczególnym uwzględnieniem kompleksu Stawy w kontekście istnienia podobozu „Aussenkommando Chelmek”.

Czytaj dalej

Gmina Chełmek rozpoczęła realizację wieloletniego programu pod nazwą: „Oświęcimski Strategiczny Program Rządowy – etap VI 2021-2025”

Baner przedstawiający z lewej strony flagę Polski, a z prawej strony godło Polski.

 

Burmistrz Chełmka Andrzej Saternus i Pan Rafał Dudek Prezes Zarządu Draft Engineers sp. z o.o. z podpisaną umową na opracowanie dokumentacji projektowej.

 

W dniu 14.04.2021 r. Burmistrz Chełmka Andrzej Saternus podpisał z Panem Rafałem Dudkiem Prezesem Zarządu Draft Engineers sp. z o.o. z siedzibą: ul. J. Piłsudskiego 23/10, 32-500 Chrzanów umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zagospodarowania terenu stawów w Chełmku, w zakresie budowy miejsca pamięci, ścieżek rowerowych oraz oświetlenia.

Czytaj dalej

Oświata

Oświata i Edukacja

Wykaz jednostek realizujących zadania oświatowo-edukacyjne w Gminie Chełmek.

Sport

Kultura, Sport i Rekreacja

MOKSiR organizatorem życia kulturalnego, sportowego i rekreacyjnego na terenie gminy.

Drogi

Komunikacja i oświetlenie ulic

Wykaz dróg w podziale na administratorów oraz organizacja transportu w gminie.

Nieruchomości

Nieruchomości na sprzedaż

Aktualne oferty sprzedaży nieruchomości, będące własnością Gminy Chełmek

Śmieci

Odpady komunalne

Najważniejsze informacje dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Chełmek

Zagrożenia

Informacje o zagrożeniach

Praktyczne porady na wypadek sytuacji kryzysowych w gminie.

Jak pracujemy

Godziny pracy Urzędu

Poniedziałek-Środa:
7.30 - 15.30

Czwartek:
7.30 - 16.00

Piątek:
7.30 - 15.00

.

Numer konta:
72 1020 2528 0000 0902 0475 8985

NIP: 549-21-97-441

Adresy

Urząd i spółki gminne:

 • fotka urzędu

  Urząd Miejski

  ul. Krakowska 11
 • fotka ADM

  A.D.M. sp. z o.o.

  ul. Piłsudskiego 8
 • fotka MZGK

  M.Z.G.K. sp. z o.o.

  ul. Piastowska 18

Mapa

obrazek-klawisz do mapy

Masz sprawę lub pytania?

. .
Dzisiaj jest: 31 Marzec 2023    |    Imieniny obchodzą: Balbina, Beniamin, Gwidon