Zagospodarowanie dwóch stawów w Chełmku oraz ich otoczenia w zakresie budowy miejsca pamięci, ścieżek rowerowych oraz oświetlenia

Baner przedstawiający z lewej strony flagę Polski, a z prawej strony godło Polski.

Zadanie pod nazwą: „Zagospodarowanie dwóch stawów w Chełmku oraz ich otoczenia w zakresie budowy miejsca pamięci, ścieżek rowerowych oraz oświetlenia” realizowane jest przez Gminę Chełmek przy udziale finansowym środków pochodzących z programu wieloletniego pod nazwą „Oświęcimski Strategiczny Program Rządowy – etap VI 2021–2025”.

Opis zadania.

Przedmiotowe zadanie stanowi jedno z trzech zadań realizowanych przez Gminę Chełmek współfinansowanych z programu wieloletniego pod nazwą „Oświęcimski Strategiczny Program Rządowy – etap VI 2021–2025”.

W 2022 roku zrealizowany został pierwszy etap robót budowlanych wyżej wymienionego zadania obejmujący między innymi następujące roboty budowlane:

 • prace rozbiórkowe,
 • rozpoczęcie budowy budynku tzw. „Rybakówki”, w szczególności prace przygotowawcze i konstrukcyjne budynku,
 • rozpoczęcie prac dotyczących budynku muzeum, odsłonięcie ścian, przygotowanie do wykonania pokrycia dachowego oraz do wykończenia ścian zewnętrznych i wewnętrznych,
 • wykonanie instalacji zewnętrznej oświetlenia,
 • rozpoczęcie prac w zakresie instalacji sanitarnych i deszczowych zewnętrznych,
 • rozpoczęcie prac związanych z budową ścieżek pieszo-rowerowych w zakresie podbudowy i obrzeży.

W 2023 roku zrealizowane zostaną następujące roboty budowlane:

 • zakończenie budowy budynku tzw. „Rybakówki”,
 • zakończenie budowy budynku muzeum,
 • wykonanie oświetlenia zewnętrznego,
 • wykonanie kanalizacji deszczowej,
 • zakończenie budowy ścieżek pieszo-rowerowych,
 • budowa parterowego budynku z zapleczem sanitarno-gastronomicznym,
 • budowa placu utwardzonego i parkingu o nawierzchni z betonowej kostki brukowej.

Wykonawcą powyższych robót budowlanych jest firma Bud – Tech System Sp. z o.o., z siedzibą: ul. Boruty 9, 32-593 Żarki.

 

Ponadto w 2023 r. zostanie wykonana ekspozycja upamiętniająca wydarzenia i historię z okresu II Wojny Światowej ze szczególnym uwzględnieniem miejsca „Kompleks Stawy” w kontekście istnienia podobozu „Aussenkommando Chelmek”, obejmująca między innymi wykonanie:

 • aranżacji wnętrza oraz instalacji artystycznej „Skała i woda”,
 • montażu projektorów wraz z instalacją oraz sterowaniem uruchomienia i wyłączenia,
 • oświetlenia,
 • pylonu wraz z zabudową, nadrukiem opisu w trzech językach oraz nagraniem głosowym,
 • montażu ławek.

Wykonawcą powyższych robót budowlanych jest firma Kopton sp. z o.o. sp. k., z siedzibą: ul. Marciniaka 2, 41-706 Ruda Śląska.

Informacje finansowe o zadaniu:

– koszt opracowania dokumentacji projektowej: 166 505,10 zł, w tym:

           kwota dofinansowania ze środków OSPR:   99 603,06 zł,

           wkład własny Gminy Chełmek:                      66 902,04 zł.

 

– wartość robót budowlanych:                                                7 242 818,84 zł, w tym:

                                                                                   w 2022 r.: 3 200 000,00 zł,

                                                                                  w 2023 r.: 4 042 818,84 zł,

– kwota dofinansowania ze środków OSPR:                         3 840 000,00 zł, w tym:

                                                                                 w 2022 r.: 1 920 000,00 zł,

                                                                                w 2023 r.: 1 920 000,00 zł,

– wkład własny Gminy Chełmek:                                          3 402 818,84 zł, w tym:

                                                                               w 2022 r.: 1 280 000,00 zł,

                                                                               w 2023 r.: 2 122 818,84 zł.

Okres realizacji zadania: 2021–2023

Celami realizacji zadania są:

 1. budowa oraz przebudowa infrastruktury drogowej oraz zagospodarowanie terenu kompleksu „Stawy” w Chełmku, który był powiązany z zagładą więźniów KL Auschwitz podczas II Wojny Światowej,
 2. zapewnienie dostępności komunikacyjnej oraz bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego, zarówno kołowego, jak też pieszego do kompleksu stawów,
 3. zachowanie oraz podtrzymanie pamięci o miejscach zagłady, związanych z okresem holokaustu oraz działaniem Obozu Zagłady KL Auschwitz,
 4. dbanie o historię gminy Chełmek, przekazywanie jej kolejnym pokoleniom oraz stworzenie warunków do ochrony lokalnych wartości historycznych.

Zdjęcia przedstawiające otoczenie stawów w Chełmku przed rozpoczęciem robót budowlanych.

Zdjęcia przedstawiające okres realizacji robót budowlanych.

Oświata

Oświata i Edukacja

Wykaz jednostek realizujących zadania oświatowo-edukacyjne w Gminie Chełmek.

Sport

Kultura, Sport i Rekreacja

MOKSiR organizatorem życia kulturalnego, sportowego i rekreacyjnego na terenie gminy.

Drogi

Komunikacja i oświetlenie ulic

Wykaz dróg w podziale na administratorów oraz organizacja transportu w gminie.

Nieruchomości

Nieruchomości na sprzedaż

Aktualne oferty sprzedaży nieruchomości, będące własnością Gminy Chełmek

Śmieci

Odpady komunalne

Najważniejsze informacje dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Chełmek

Zagrożenia

Informacje o zagrożeniach

Praktyczne porady na wypadek sytuacji kryzysowych w gminie.

Jak pracujemy

Godziny pracy Urzędu

Poniedziałek-Środa:
7.30 - 15.30

Czwartek:
7.30 - 16.00

Piątek:
7.30 - 15.00

.

Numer konta:
72 1020 2528 0000 0902 0475 8985

NIP: 549-21-97-441

Adresy

Urząd i spółki gminne:

 • fotka urzędu

  Urząd Miejski

  ul. Krakowska 11
 • fotka ADM

  A.D.M. sp. z o.o.

  ul. Piłsudskiego 8
 • fotka MZGK

  M.Z.G.K. sp. z o.o.

  ul. Piastowska 18

Mapa

obrazek-klawisz do mapy

Masz sprawę lub pytania?

. .
Dzisiaj jest: 24 Czerwiec 2024    |    Imieniny obchodzą: Danuta, Emilia, Jan