Od marzeń do rzeczywistości

EFRR kolor 900

„Rewitalizacja Chełmka realizowana w dwóch etapach od 2009 do 2020 r. stała się faktem. Nasze miasto zyskało nowe oblicze na miarę XXI wieku” powiedział Burmistrz Chełmka podczas dzisiejszego uroczystego otwarcia budynku Domu Seniora i kortów tenisowych w Chełmku. Dokonał tego wraz z Radnymi Rady Miejskiej w Chełmku, przedstawicielem wykonawcy P.H.U. Siódemka Łukasz Rundzia – Panem Łukaszem Stokłosą i Dyrektorem MOKSiR w Chełmku Panem Waldemarem Rudykiem.

Dom Seniora w Chełmku oraz korty tenisowe w Chełmku zostały zrealizowane w ramach projektu rewitalizacji pod nazwą: „Chełmek - odNowa. Nowe przestrzenie aktywności i integracji społecznej w Chełmku, szczególnie dla seniorów, dzieci i rodzin z dziećmi” skutecznie realizowanego przez Gminę Chełmek od 2018 r.

Dom Seniora wykonano w ramach zadania pn.: „Dom Seniora w Chełmku”, natomiast korty tenisowe w ramach zadania pn.: „Przestrzeń przyjazna mieszkańcom – integracji, rekreacji i dostępu do usług: Kompleks Sportowy”.

Gmina Chełmek otrzymała na realizację projektu rewitalizacji dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej – z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, 11 osi priorytetowej: „Rewitalizacja przestrzeni regionalnej”, działania 11.1: „Rewitalizacja miast”, podziałania 11.1.2 „Rewitalizacja miast średnich i małych”.

Koszt całkowity wykonania projektu to kwota: 20 999 243,46 zł. Na jego realizację Gmina Chełmek otrzymała dofinansowanie w kwocie: 11 214 553,38 zł. Wkład Gminy Chełmek stanowi kwotę: 9 784 690,08 zł.

 

Informacje finansowe o Domu Seniora:
– wartość całkowita robót budowlanych:                 1 197 201,81 zł,
– kwota dofinansowania:                                               625 251,41 zł,
– wkład własny Gminy Chełmek:                                   571 950,40 zł.

 

Informacje finansowe o kortach tenisowych:

– wartość całkowita robót budowlanych:                 3 195 934,67 zł (wraz z wyposażeniem),
– kwota dofinansowania:                                           1 076 652,54 zł,
– wkład własny Gminy Chełmek:                               2 119 282,13 zł.

 

Poniżej przedstawiamy krótkie opisy zrealizowanych zadań.

Dom Seniora.

W ramach zadania został przebudowany Dom Seniora przy ul. Topolowej w Chełmku i przystosowany na potrzeby utworzenia w nim miejsca spotkań dla osób starszych. Jego bezpośrednie otoczenie zostało uporządkowane i odnowione, które w formie parku stworzyło przestrzeń sprzyjającą wypoczynkowi.

W budynku odnowiono i zachowano wiele jego pierwotnych, zabytkowych detali architektonicznych i oraz elementów jego wystroju i wyposażenia. Są to między innymi podłogi, schody, drzwi, obudowy kaloryferów, wykończenia okien, boazerie, meble, sztukaterie, czy kute elementy w pomieszczeniu piwnicznym przeznaczonym do przechowywania wina. Wszystko to możecie Państwo zobaczyć w materiale zamieszczonym na witrynie internetowej Gminy Chełmek pod linkiem opisującym to zadanie. Budynek jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych.

Efektem realizacji zadania jest wykonanie alejek spacerowych, montaż elementów małej architektury takich jak: ławki, kosze na śmieci. Wszystkie elementy zagospodarowania terenu wraz z zielenią harmonijnie wkomponowano w rosnące w otoczeniu Domu Seniora rododendrony zasadzone w latach 40 ubiegłego wieku.

Całe otoczenie budynku wraz z otaczającym parkiem stanowi ogólnodostępną przestrzeń publiczną służącą do wypoczynku oraz wzmacniania więzi międzypokoleniowej pomiędzy młodymi ludźmi, a seniorami. Przestrzeń ta została także dostosowana do wymagań osób niepełnosprawnych.

 Korty tenisowe.

W ramach zadania został przebudowany kompleks kortów tenisowych wraz z budową zaplecza szatniowo-socjalnego przy ulicy Brzozowej w Chełmku. Wybudowano nowe trybuny, ściankę treningową z kortem o nawierzchni poliuretanowej oraz zmodernizowano korty o nawierzchni z mączki ceglanej. Nowy budynek zaplecza szatniowo – socjalnego umożliwi zawodnikom na komfortowe przygotowanie się do meczów oraz skorzystanie z węzła sanitarnego po ich zakończeniu. Nowo wybudowana, zadaszona trybuna pozwoli kibicom tenisa ziemnego na komfortowe obserwowanie rozgrywek. Obiekt jest dostosowany dla osób niepełnosprawnych. Takie osoby będą mogły obserwować mecze, a także skorzystać z sanitariatu dostosowanego do ich potrzeb. W otoczeniu trybuny i kortów zostały wykonane ciągi komunikacyjne, elementy małej architektury i oświetlenie kompleksu.

Budynek zaplecza wraz z kortami zostały połączone ciągami komunikacyjnymi z sąsiadującymi ulicami: Brzozową i Głogową.

Od wielu lat dążeniem Burmistrza Chełmka i Radnych Rady Miejskiej w Chełmku było utworzenie nowoczesnej infrastruktury dla Mieszkańców gminy Chełmek, która służyłaby szeroko pojętym celom społecznym, a także była miejscami w których całe rodziny mogłyby spędzać swój wolny czas.

W tę wizję wpisują się oddane w dniu dzisiejszym dla Państwa – Mieszkańców Naszej Gminy kolejne dwa obiekty.

I tak Dom Seniora będzie służył wzbogaceniu gminnej oferty spędzania czasu wolnego oraz wypoczynku seniorom, a także tworzenia więzi międzypokoleniowych między nimi, a dziećmi i młodzieżą. Jego otoczenie tworzy teraz estetyczną przestrzeń publiczną, a sam budynek został harmonijne powiązany z przyległym parkiem, jednocześnie zachowując tożsamość tego miejsca byłej Willi Alojzego Gabesama – pierwszego dyrektora Zakładów Obuwia „Bata” w Chełmku.

Natomiast korty tenisowe to infrastruktura służąca aktywnemu spędzaniu czasu wolnego w Naszej Gminie. Umożliwi ona uprawianie tenisa ziemnego Mieszkańcom gminy, a także przybyłym gościom. Chełmek będący ikoną tenisa ziemnego w Polsce posiada teraz nowoczesne korty tenisowe wraz z trybuną i funkcjonalnym zapleczem wykonane na miarę XXI wieku.

Czytając powyższe możecie Państwo zauważyć, że zainicjowane i zrealizowane z powodzeniem przez Burmistrza Chełmka Andrzeja Saternusa i Radnych Rady Miejskiej w Chełmku działania związane z wykonaniem II etapu rewitalizacji Chełmka były trafione i w pełni uzasadnione.

Otwierane w dniu dzisiejszym kolejna dwa obiekty zostały wykonane, by służyć Państwu – Mieszkańcom Gminy Chełmek i naszym sąsiadom.

Wszystkie zrealizowane w ramach projektu obiekty wzbudzają zachwyt i uznanie wśród okolicznych gmin, a także przybyłych do Naszej gminy gości. Dlatego serdecznie zapraszamy Państwa do korzystania z możliwości jakie dają wszystkie obiekty zrealizowane w ramach projekty rewitalizacji, którymi oprócz wyżej wymienionych są: nowoczesna biblioteka oraz plac zabaw wraz ze skate parkiem przy ulicy Kolejowej w Chełmku, a także nowy układ komunikacyjny łączący te obiekty.

Zapraszamy także Państwa do śledzenia stron internetowych i polubienia profilów na portalu społecznościowym facebook: Gminy Chełmek, Biblioteki Publicznej MOKSiR w Chełmku oraz Świetlicy Środowiskowej w Chełmku, aby otrzymywać aktualne informacje o organizowanych przez te instytucje wydarzeniach z wykorzystaniem infrastruktury powstałej na skutek realizacji projektu rewitalizacji.

W skład projektu pod nazwą: „Chełmek - odNowa. Nowe przestrzenie aktywności i integracji społecznej w Chełmku, szczególnie dla seniorów, dzieci i rodzin z dziećmi” oprócz dwóch wyżej wymienionych zadań wchodzą następujące zadania:

 1. Przestrzeń słowa i spotkania – spotkania w przestrzeni słowa – Biblioteka i miejsce dla rodzin,
 2. Przestrzeń przyjazna mieszkańcom – integracji, rekreacji i dostępu do usług: Skwer Dzieci i Młodzieży,
 3. Przestrzeń przyjazna mieszkańcom – integracji, rekreacji i dostępu do usług: przebudowa dróg podobszaru rewitalizacji nr 2.

Szczegółowe informacje o kortach tenisowych znajdują się pod linkiem:

http://www.chelmek.pl/miasto-i-gmina/fundusze-europejskie/rewitalizacja/2772-przestrzen-przyjazna-mieszkancom-integracji-rekreacji-i-dostepu-do-uslug-kompleks-sportowy

Szczegółowe informacje o Domu Seniora znajdują się pod linkiem:

http://www.chelmek.pl/miasto-i-gmina/fundusze-europejskie/rewitalizacja/2771-dom-seniora-w-chelmku

Szczegółowe informacje o projekcie rewitalizacji znajdują się pod linkiem:

http://www.chelmek.pl/miasto-i-gmina/fundusze-europejskie/rewitalizacja

 

Poniżej zamieszczono zdjęcia z uroczystego otwarcia Domu Seniora i kortów tenisowych w Chełmku.

Otwarcie 1

 

Otwarcie 2

 

Otwarcie 3

 

Otwarcie 4

 

Otwarcie 5

 

Otwarcie 6

 

Otwarcie 7

 

Otwarcie 8

 

Otwarcie 9

 

Otwarcie 10

Oświata

Oświata i Edukacja

Wykaz jednostek realizujących zadania oświatowo-edukacyjne w Gminie Chełmek.

Sport

Kultura, Sport i Rekreacja

MOKSiR organizatorem życia kulturalnego, sportowego i rekreacyjnego na terenie gminy.

Drogi

Komunikacja i oświetlenie ulic

Wykaz dróg w podziale na administratorów oraz organizacja transportu w gminie.

Nieruchomości

Nieruchomości na sprzedaż

Aktualne oferty sprzedaży nieruchomości, będące własnością Gminy Chełmek

Śmieci

Odpady komunalne

Najważniejsze informacje dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Chełmek

Zagrożenia

Informacje o zagrożeniach

Praktyczne porady na wypadek sytuacji kryzysowych w gminie.

Jak pracujemy

Godziny pracy Urzędu

Poniedziałek-Środa:
7.30 - 15.30

Czwartek:
7.30 - 16.00

Piątek:
7.30 - 15.00

.

Numer konta:
72 1020 2528 0000 0902 0475 8985

NIP: 549-21-97-441

Adresy

Urząd i spółki gminne:

 • fotka urzędu

  Urząd Miejski

  ul. Krakowska 11
 • fotka ADM

  A.D.M. sp. z o.o.

  ul. Piłsudskiego 8
 • fotka MZGK

  M.Z.G.K. sp. z o.o.

  ul. Piastowska 18

Mapa

obrazek-klawisz do mapy

Masz sprawę lub pytania?

. .
Dzisiaj jest: 21 Kwiecień 2024    |    Imieniny obchodzą: Anzelm, Bartosz, Feliks