Kolejny projekt rewitalizacji w Gminie Chełmek dobiega końca

EFRR kolor 900

Burmistrz Chełmka Andrzej Saternus wraz z Radnymi i Mieszkańcami przygotował bardzo ambitny program rewitalizacji miasta.
Właśnie dobiega końca realizacja II etapu rewitalizacji – projektu pod nazwą: „Chełmek - odNowa. Nowe przestrzenie aktywności i integracji społecznej w Chełmku, szczególnie dla seniorów, dzieci i rodzin z dziećmi”. Jest on kontynuacją sukcesywnie prowadzonego przez Gminę Chełmek procesu rewitalizacji, który rozpoczęto w 2004 r.

Realizacja projektu jest odpowiedzią na zdiagnozowane problemy społeczne na obszarze rewitalizacji w mieście Chełmek, które zostały opisane w „Gminnym Programie Rewitalizacji Gminy Chełmek na lata 2016-2022”. Dokument ten był konsultowany ze wszystkimi interesariuszami procesu rewitalizacji, a w szczególności z Mieszkańcami gminy, organizacjami pozarządowymi, stowarzyszeniami i przedsiębiorcami działającymi na obszarze gminy Chełmek. Dlatego z pewnością można powiedzieć, że jest to wspólny projekt Mieszkańców i samorządu, a jego realizacja przyczyni się do poprawy jakości życia, rozszerzenia oferty spędzania czasu wolnego i rekreacji dla wszystkich grup wiekowych Mieszkańców gminy Chełmek, a także przybyłych gości i turystów.
Ponadto dokument ten otrzymał wysoką ocenę Zarządu Województwa Małopolskiego, jako Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.

Realizacja tego projektu jest II etapem procesu rewitalizacji przestrzeni miejskiej w Chełmku.

Gmina Chełmek otrzymała na jego realizację dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej – z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, 11 osi priorytetowej: „Rewitalizacja przestrzeni regionalnej”, działania 11.1: „Rewitalizacja miast”, podziałania 11.1.2 „Rewitalizacja miast średnich i małych”.

Informacje finansowe o projekcie:

– wartość całkowita projektu:                                                                                          20 999 243,46 zł,

– kwota dofinansowania:                                                                                                  11 214 553,38 zł,

– wkład własny Gminy Chełmek:                                                                                        9 784 690,08 zł.

Cel realizacji projektu.

Celem realizacji projektu jest kształtowanie tożsamości lokalnej oraz wzmacnianie integracji społecznej, zwiększenie włączenia społecznego oraz poczucia tożsamości i integracji społecznej, poprzez podniesienie jakości edukacji i wzmocnienie systemu wsparcia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz utworzenie przestrzeni i oferty aktywizującej mieszkańców obszaru rewitalizacji.

Wyżej wymieniony projekt rewitalizacji składa się z pięciu następujących zadań:

 1. Przestrzeń słowa i spotkania – spotkania w przestrzeni słowa – Biblioteka i miejsce dla rodzin,
 2. Dom Seniora w Chełmku,
 3. Przestrzeń przyjazna mieszkańcom – integracji, rekreacji i dostępu do usług: Kompleks Sportowy,
 4. Przestrzeń przyjazna mieszkańcom – integracji, rekreacji i dostępu do usług: Skwer Dzieci i Młodzieży,
 5. Przestrzeń przyjazna mieszkańcom – integracji, rekreacji i dostępu do usług: przebudowa dróg podobszaru rewitalizacji nr 2.

 

Poniżej znajdują się panoramiczne zdjęcia przedstawiające efekty zrealizowanego projektu rewitalizacji.

 Biblioteka i obszar przylegly panorama

Biblioteka, ulica Brzozowa i korty tenisowe w Chełmku.

 

Skwer Dzieci i Mlodziezy panorama

Skwer Dzieci i Młodzieży w Chełmku.

 

Drogi na obszarze rewitalizacji

Ulice położone na obszarze rewitalizacji: Brzozowa i Klonowa w Chełmku.

 

Oświata

Oświata i Edukacja

Wykaz jednostek realizujących zadania oświatowo-edukacyjne w Gminie Chełmek.

Sport

Kultura, Sport i Rekreacja

MOKSiR organizatorem życia kulturalnego, sportowego i rekreacyjnego na terenie gminy.

Drogi

Komunikacja i oświetlenie ulic

Wykaz dróg w podziale na administratorów oraz organizacja transportu w gminie.

Nieruchomości

Nieruchomości na sprzedaż

Aktualne oferty sprzedaży nieruchomości, będące własnością Gminy Chełmek

Śmieci

Odpady komunalne

Najważniejsze informacje dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Chełmek

Zagrożenia

Informacje o zagrożeniach

Praktyczne porady na wypadek sytuacji kryzysowych w gminie.

Jak pracujemy

Godziny pracy Urzędu

Poniedziałek-Środa:
7.30 - 15.30

Czwartek:
7.30 - 16.00

Piątek:
7.30 - 15.00

.

Numer konta:
72 1020 2528 0000 0902 0475 8985

NIP: 549-21-97-441

Adresy

Urząd i spółki gminne:

 • fotka urzędu

  Urząd Miejski

  ul. Krakowska 11
 • fotka ADM

  A.D.M. sp. z o.o.

  ul. Piłsudskiego 8
 • fotka MZGK

  M.Z.G.K. sp. z o.o.

  ul. Piastowska 18

Mapa

obrazek-klawisz do mapy

Masz sprawę lub pytania?

. .
Dzisiaj jest: 24 Kwiecień 2024    |    Imieniny obchodzą: Aleks, Grzegorz, Aleksander