Protokół z VI posiedzenia Komitetu Rewitalizacji Gminy Chełmek 

Protokół z VI posiedzenia Komitetu Rewitalizacji Gminy Chełmek 

W dniu 24 kwietnia 2019 roku w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Chełmku odbyło się VI posiedzenie Komitetu Rewitalizacji Gminy Chełmek. W spotkaniu uczestniczyło 10 z 15 członków Komitetu oraz Katarzyna Strumińska - kierownik Referatu Rozwoju Urzędu Miejskiego w Chełmku i Joanna Wolf – inspektor w Referacie Rozwoju.

Głównym przedmiotem spotkania był wybór nowego przewodniczącego, po rezygnacji Pana Kamila Szyjki z tego stanowiska. Głosowanie odbyło się zgodnie §4 ust. 4 Regulaminu Komitetu Rewitalizacji dla Gminy Chełmek, który stanowi załącznik nr 1 do Uchwały Nr XIX/201/2016 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 20 września 2016 r. w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji dla Gminy Chełmek, tj. „Wybór Prezydium Komitetu następuje w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów spośród członków Komitetu, przy wymaganej obecności przynajmniej połowy członków Komitetu”. Jednogłośnie podjęto decyzję, że funkcje tę będzie pełnił Pan Paweł Waligóra.

W drugiej części spotkania omówiono kwestie związane z realizacją zadań zaplanowanych w Gminnym Programie Rewitalizacji dla Gminy Chełmek na lata 2016 - 2022, które zostały omówione przez Kierownika Referatu Rozwoju – Panią Katarzynę Strumińską. Uczestnicy spotkania dowiedzieli się między innymi na jakim etapie są aktualnie inwestycje realizowane przez gminę, które z projektów czekają nadal na ocenę.

Paweł Waligóra
Przewodniczący Komitetu Rewitalizacji

Bez tytułu

Oświata

Oświata i Edukacja

Wykaz jednostek realizujących zadania oświatowo-edukacyjne w Gminie Chełmek.

Sport

Kultura, Sport i Rekreacja

MOKSiR organizatorem życia kulturalnego, sportowego i rekreacyjnego na terenie gminy.

Drogi

Komunikacja i oświetlenie ulic

Wykaz dróg w podziale na administratorów oraz organizacja transportu w gminie.

Nieruchomości

Nieruchomości na sprzedaż

Aktualne oferty sprzedaży nieruchomości, będące własnością Gminy Chełmek

Śmieci

Odpady komunalne

Najważniejsze informacje dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Chełmek

Zagrożenia

Informacje o zagrożeniach

Praktyczne porady na wypadek sytuacji kryzysowych w gminie.

Jak pracujemy

Godziny pracy Urzędu

Poniedziałek-Środa:
7.30 - 15.30

Czwartek:
7.30 - 16.00

Piątek:
7.30 - 15.00

.

Numer konta:
72 1020 2528 0000 0902 0475 8985

NIP: 549-21-97-441

Adresy

Urząd i spółki gminne:

 • fotka urzędu

  Urząd Miejski

  ul. Krakowska 11
 • fotka ADM

  A.D.M. sp. z o.o.

  ul. Piłsudskiego 8
 • fotka MZGK

  M.Z.G.K. sp. z o.o.

  ul. Piastowska 18

Mapa

obrazek-klawisz do mapy

Masz sprawę lub pytania?

. .
Dzisiaj jest: 21 Kwiecień 2024    |    Imieniny obchodzą: Anzelm, Bartosz, Feliks