Budowa toru rowerowego typu pumptrack wraz z budową oświetlenia i zagospodarowaniem terenu rekreacyjnego w rejonie ul. Gorzowskiej i ul. Sportowej w Gorzowie

PROW logotypy

Opis projektu

Projekt otrzymał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”.

Na skutek realizacji projektu rozbudowano istniejący plac zabaw w zakresie infrastruktury rekreacyjnej w sołectwie Gorzów, na obszarze gminy Chełmek. Projekt przyczynia się do rozwoju infrastruktury turystycznej na obszarze Lokalnej Grupy Działania „Dolina Soły”.

Zakres projektu obejmuje między innymi:

- wykonanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej,
- wykonanie i montaż toru rowerowego typu pumptrack,
- budowę miejsc postojowych,
- budowę oświetlenia,
- montaż elementów małej architektury takich jak ławki, stojaki na rowery, kosze na śmieci, tablice: regulaminowa i informacyjna,
- nasadzenia zieleni.

Projekt pełni funkcję bezpłatnej, ogólnodostępnej przestrzeni publicznej w sołectwie Gorzów.

 

Cel projektu

Celem operacji jest rozwój infrastruktury rekreacyjno-sportowej dla mieszkańców sołectwa Gorzów poprzez budowę toru rowerowego typu pumptrack wraz z budową oświetlenia i zagospodarowaniem terenu w rejonie ulic: Gorzowskiej i Sportowej, do dnia złożenia wniosku o płatność końcową.

 

Informacje finansowe o projekcie:

– koszty całkowite: 797 500,00 zł
– koszty kwalifikowane: 770 500,00 zł,
– kwota dofinansowania z PROW 2014-2020: 471 436,00 zł,
– wkład własny Gminy Chełmek: 326 064,00 zł.

 

 

 

Oświata

Oświata i Edukacja

Wykaz jednostek realizujących zadania oświatowo-edukacyjne w Gminie Chełmek.

Sport

Kultura, Sport i Rekreacja

MOKSiR organizatorem życia kulturalnego, sportowego i rekreacyjnego na terenie gminy.

Drogi

Komunikacja i oświetlenie ulic

Wykaz dróg w podziale na administratorów oraz organizacja transportu w gminie.

Nieruchomości

Nieruchomości na sprzedaż

Aktualne oferty sprzedaży nieruchomości, będące własnością Gminy Chełmek

Śmieci

Odpady komunalne

Najważniejsze informacje dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Chełmek

Zagrożenia

Informacje o zagrożeniach

Praktyczne porady na wypadek sytuacji kryzysowych w gminie.

Jak pracujemy

Godziny pracy Urzędu

Poniedziałek-Środa:
7.30 - 15.30

Czwartek:
7.30 - 16.00

Piątek:
7.30 - 15.00

.

Numer konta:
72 1020 2528 0000 0902 0475 8985

NIP: 549-21-97-441

Adresy

Urząd i spółki gminne:

 • fotka urzędu

  Urząd Miejski

  ul. Krakowska 11
 • fotka ADM

  A.D.M. sp. z o.o.

  ul. Piłsudskiego 8
 • fotka MZGK

  M.Z.G.K. sp. z o.o.

  ul. Piastowska 18

Mapa

obrazek-klawisz do mapy

Masz sprawę lub pytania?

. .
Dzisiaj jest: 21 Lipiec 2024    |    Imieniny obchodzą: Andrzej, Wiktor, Daniel