Miejsce rekreacji w sołectwie Gorzów - budowa obiektów małej architektury w ramach strefy sportowo-rekreacyjnej przy ul. Rzecznej w Gorzowie.

PROW logotypy

 

Opis projektu
Projekt otrzymał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”.


Na skutek realizacji projektu rozbudowano istniejący plac zabaw w zakresie infrastruktury rekreacyjnej w sołectwie Gorzów, na obszarze gminy Chełmek. Projekt przyczynia się do rozwoju infrastruktury turystycznej na obszarze Lokalnej Grupy Działania „Dolina Soły”.

Zakres projektu obejmuje między innymi:
– wykonanie utwardzenia terenu z betonowej kostki brukowej pod siłownię na świeżym powietrzu,
– montaż 3 urządzeń siłowni na świeżym powietrzu,
– montaż 2 urządzeń do gier edukacyjnych,
– wykonanie utwardzenia terenu z betonowej kostki brukowej w rejonie istniejącego kosza do gry w koszykówkę,
– montaż 4 ławek,
– montaż tablicy z informacyjnej/regulaminowej.

Zrealizowany projekt pełni funkcję bezpłatnej, ogólnodostępnej przestrzeni publicznej w sołectwie Gorzów.


Cel projektu
Celem projektu jest rozwój infrastruktury rekreacyjnej i turystycznej dla mieszkańców sołectwa Gorzów poprzez rozbudowę przestrzeni publicznej w rejonie ul. Rzecznej w Gorzowie, z przeznaczeniem jej na cele rekreacyjno-turystyczne, do dnia złożenia wniosku o płatność końcową.


Informacje finansowe o projekcie:

– koszty kwalifikowane:  34 503,53 zł,
– kwota dofinansowania z PROW 2014-2020:  21 954,59 zł,
– wkład własny Gminy Chełmek:  12 548,94 zł.

 

Oświata

Oświata i Edukacja

Wykaz jednostek realizujących zadania oświatowo-edukacyjne w Gminie Chełmek.

Sport

Kultura, Sport i Rekreacja

MOKSiR organizatorem życia kulturalnego, sportowego i rekreacyjnego na terenie gminy.

Drogi

Komunikacja i oświetlenie ulic

Wykaz dróg w podziale na administratorów oraz organizacja transportu w gminie.

Nieruchomości

Nieruchomości na sprzedaż

Aktualne oferty sprzedaży nieruchomości, będące własnością Gminy Chełmek

Śmieci

Odpady komunalne

Najważniejsze informacje dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Chełmek

Zagrożenia

Informacje o zagrożeniach

Praktyczne porady na wypadek sytuacji kryzysowych w gminie.

Jak pracujemy

Godziny pracy Urzędu

Poniedziałek-Środa:
7.30 - 15.30

Czwartek:
7.30 - 16.00

Piątek:
7.30 - 15.00

.

Numer konta:
72 1020 2528 0000 0902 0475 8985

NIP: 549-21-97-441

Adresy

Urząd i spółki gminne:

 • fotka urzędu

  Urząd Miejski

  ul. Krakowska 11
 • fotka ADM

  A.D.M. sp. z o.o.

  ul. Piłsudskiego 8
 • fotka MZGK

  M.Z.G.K. sp. z o.o.

  ul. Piastowska 18

Mapa

obrazek-klawisz do mapy

Masz sprawę lub pytania?

. .
Dzisiaj jest: 21 Lipiec 2024    |    Imieniny obchodzą: Andrzej, Wiktor, Daniel