III sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Chełmku

2018.11.22. rada

Zaproszenie na III sesję VIII kadencji Rady Miejskiej w Chełmku na dzień 20 grudnia 2018 roku (czwartek) o godz. 1330 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Chełmku przy ul. Krakowskiej 11

 

 1. Projekt uchwały budżetowej Gminy Chełmek na 2019 r.
 2. Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chełmek
 3. Projekt uchwały w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018.
 4. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Chełmek na 2018 r.
 5. Projekt uchwały w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej.
 6. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Związku Komunalnego „Komunikacja Międzygminna w Chrzanowie”.
 7. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/258/2017 z dnia 23 marca 2017 roku zmienionej uchwałą Nr XXXVIII/358/18 z dnia 27 marca 2018 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Małopolskiemu na zadanie pn. „Opracowanie wielowariantowej koncepcji budowy obwodnicy Chełmka wraz z pozyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach”.
 8. Projekt uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom tego pozbawionym, w tym osobom bezdomnym, tj. w ośrodku wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w dziennym domu pomocy, w domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, klubie samopomocy, w schronisku dla osób bezdomnych oraz w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi
 9. Projekt uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 oraz określenia zasad zwrotu wydatków w tym zakresie
 10. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
 11. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji dla Gminy Chełmek.
 12. Projekt uchwały w sprawie aktualizacji Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Chełmek na lata 2016-2022
 13. Projekt uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Chełmek na 2019 r.
 14. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny, praw własności zabudowanej nieruchomości, na rzecz Gminy Chełmek, położonej w Chełmku przy ul. Krakowskiej 18.

Oświata

Oświata i Edukacja

Wykaz jednostek realizujących zadania oświatowo-edukacyjne w Gminie Chełmek.

Sport

Kultura, Sport i Rekreacja

MOKSiR organizatorem życia kulturalnego, sportowego i rekreacyjnego na terenie gminy.

Drogi

Komunikacja i oświetlenie ulic

Wykaz dróg w podziale na administratorów oraz organizacja transportu w gminie.

Nieruchomości

Nieruchomości na sprzedaż

Aktualne oferty sprzedaży nieruchomości, będące własnością Gminy Chełmek

Śmieci

Odpady komunalne

Najważniejsze informacje dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Chełmek

Zagrożenia

Informacje o zagrożeniach

Praktyczne porady na wypadek sytuacji kryzysowych w gminie.

Jak pracujemy

Godziny pracy Urzędu

Poniedziałek-Środa:
7.30 - 15.30

Czwartek:
7.30 - 16.00

Piątek:
7.30 - 15.00

.

Numer konta:
72 1020 2528 0000 0902 0475 8985

NIP: 549-21-97-441

Adresy

Urząd i spółki gminne:

 • fotka urzędu

  Urząd Miejski

  ul. Krakowska 11
 • fotka ADM

  A.D.M. sp. z o.o.

  ul. Piłsudskiego 8
 • fotka MZGK

  M.Z.G.K. sp. z o.o.

  ul. Piastowska 18

Mapa

obrazek-klawisz do mapy

Masz sprawę lub pytania?

. .
Dzisiaj jest: 18 Kwiecień 2024    |    Imieniny obchodzą: Apoloniusz, Bogusława, Bogusław