II sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Chełmku

rada_2018_2023

Zaproszenie na II sesję VIII kadencji Rady Miejskiej w Chełmku na dzień 27 listopada 2018 roku (wtorek) o godz. 1400 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Chełmku przy ul. Krakowskiej 11

1. Projekty uchwał w sprawie powołania składów osobowych stałych Komisji Rady Miejskiej w Chełmku:
• Komisja Rewizyjna,
• Komisja Skarg, Wniosków i Petycji,
• Komisja Budżetu, Rozwoju Gospodarczego, Budownictwa, Przemysłu, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska,
• Komisja Zdrowia, Pomocy Społecznej, Ładu i Porządku Publicznego,
• Komisja Edukacji, Kultury, Sportu i Rekreacji,
• Komisja Inwentaryzacyjna.
2. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Chełmek na 2018 r.
3. Projekt uchwały w sprawie zmiany WPF.
4. Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie dziecka w żłobku utworzonym przez Gminę Chełmek.
5. Projekt uchwały w sprawie zmiany regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania za pracę oraz przyznawania nauczycielom zatrudnionym w szkołach prowadzonych przez Gminę Chełmek dodatków do wynagrodzeń i nagród
6. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Chełmek
7. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów sołectwa Bobrek.
8. Projekt uchwały w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia tej opłaty.
9. Projekt uchwały w sprawie Programu współpracy Gminy Chełmek z organizacjami pozarządowymi na rok 2019.

Oświata

Oświata i Edukacja

Wykaz jednostek realizujących zadania oświatowo-edukacyjne w Gminie Chełmek.

Sport

Kultura, Sport i Rekreacja

MOKSiR organizatorem życia kulturalnego, sportowego i rekreacyjnego na terenie gminy.

Drogi

Komunikacja i oświetlenie ulic

Wykaz dróg w podziale na administratorów oraz organizacja transportu w gminie.

Nieruchomości

Nieruchomości na sprzedaż

Aktualne oferty sprzedaży nieruchomości, będące własnością Gminy Chełmek

Śmieci

Odpady komunalne

Najważniejsze informacje dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Chełmek

Zagrożenia

Informacje o zagrożeniach

Praktyczne porady na wypadek sytuacji kryzysowych w gminie.

Jak pracujemy

Godziny pracy Urzędu

Poniedziałek-Środa:
7.30 - 15.30

Czwartek:
7.30 - 16.00

Piątek:
7.30 - 15.00

.

Numer konta:
72 1020 2528 0000 0902 0475 8985

NIP: 549-21-97-441

Adresy

Urząd i spółki gminne:

 • fotka urzędu

  Urząd Miejski

  ul. Krakowska 11
 • fotka ADM

  A.D.M. sp. z o.o.

  ul. Piłsudskiego 8
 • fotka MZGK

  M.Z.G.K. sp. z o.o.

  ul. Piastowska 18

Mapa

obrazek-klawisz do mapy

Masz sprawę lub pytania?

. .
Dzisiaj jest: 24 Kwiecień 2024    |    Imieniny obchodzą: Aleks, Grzegorz, Aleksander