Przebudowana ulica Nowowiejska w Gorzowie stała się faktem

Baner przedstawiający z lewej strony flagę Polski, a z prawej strony godło Polski.

Burmistrz Chełmka Andrzej Saternus wraz Wicestarostą Powiatu Oświęcimskiego Pawłem Kobieluszem dokonali uroczystego otwarcia przebudowanej drogi powiatowej ul. Nowowiejskiej w Gorzowie zrealizowanej w ramach zadania pn.: “Przebudowa drogi powiatowej nr 1900K ul. Nowowiejska w km od 0+000 do km 0+962 w miejscowości Gorzów, Powiat Oświęcimski”.

W ramach prac budowalnych wykonano między innymi:
– budowę chodnika,
– budowę kanalizacji deszczowej,
– przebudowę nawierzchni jezdni, pobocza i zjazdów,
– doświetlenie istniejącego przejścia dla pieszych w ciągu ul. Nowowiejskiej przy skrzyżowaniu z ul. Oświęcimską za pomocą oświetlenia ledowego z lampą pulsacyjną.
Długość wyremontowanego odcinka drogi wyniosła 914 m.

Informacje finansowe.

– całkowita wartość zadania: 1 359 783,40 zł,
– dofinansowanie Gminy Chełmek ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych:     323 342,14 zł,
 – dofinansowanie Gminy Chełmek z budżetu gminy: 75 969,86 zł,

– pozostałe koszty zadania zostały pokryte z Funduszu Dróg Samorządowych (629 986,00 zł) oraz budżetu Powiatu Oświęcimskiego.

Wykonane zadanie przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa zarówno ruchu pieszego, jak i kołowego użytkowników tej drogi, a także poprawi dostępność komunikacyjną przyległych do niej obszarów.

Oświata

Oświata i Edukacja

Wykaz jednostek realizujących zadania oświatowo-edukacyjne w Gminie Chełmek.

Sport

Kultura, Sport i Rekreacja

MOKSiR organizatorem życia kulturalnego, sportowego i rekreacyjnego na terenie gminy.

Drogi

Komunikacja i oświetlenie ulic

Wykaz dróg w podziale na administratorów oraz organizacja transportu w gminie.

Nieruchomości

Nieruchomości na sprzedaż

Aktualne oferty sprzedaży nieruchomości, będące własnością Gminy Chełmek

Śmieci

Odpady komunalne

Najważniejsze informacje dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Chełmek

Zagrożenia

Informacje o zagrożeniach

Praktyczne porady na wypadek sytuacji kryzysowych w gminie.

Jak pracujemy

Godziny pracy Urzędu

Poniedziałek-Środa:
7.30 - 15.30

Czwartek:
7.30 - 16.00

Piątek:
7.30 - 15.00

.

Numer konta:
72 1020 2528 0000 0902 0475 8985

NIP: 549-21-97-441

Adresy

Urząd i spółki gminne:

 • fotka urzędu

  Urząd Miejski

  ul. Krakowska 11
 • fotka ADM

  A.D.M. sp. z o.o.

  ul. Piłsudskiego 8
 • fotka MZGK

  M.Z.G.K. sp. z o.o.

  ul. Piastowska 18

Mapa

obrazek-klawisz do mapy

Masz sprawę lub pytania?

. .
Dzisiaj jest: 1 Grudzień 2023    |    Imieniny obchodzą: Natalia, Blanka, Eligiusz