Kolejna droga do terenów inwestycyjnych na terenie Chełmka została otwarta!

EFRR kolor 900

W dniu dzisiejszym Burmistrz Chełmka Andrzej Saternus wraz z Radnymi i wykonawcą – Panem Franciszkiem Frycem właścicielem firmy DROG-BUD ze Spytkowic dokonali uroczystego otwarcia drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych na obszarze Chełmka - ul. Unii Europejskiej.

Została ona zrealizowana w ramach realizacji projektu pod nazwą: „Zwiększenie dostępności do terenów przemysłowych w Chełmku – budowa dróg dojazdowych do strefy”.

Gmina Chełmek otrzymała na jego realizację dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej – z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, 7 osi priorytetowej: „Infrastruktura transportowa”, działania 7.1: „Infrastruktura drogowa”, podziałania 7.1.2 „Drogi subregionalne - spr”.

Informacje finansowe o projekcie:

– wartość całkowita robót budowlanych:                 5 515 715,60 zł,
– kwota dofinansowania:                                            3 606 616,88 zł,
– wkład własny Gminy Chełmek:                               1 909 098,72 zł.

 

Cel projektu.

Realizacja projektu przyczyni się do poprawy i rozwoju sieci komunikacyjnej obsługującej tereny inwestycyjne: Miejską Strefę Aktywności Gospodarczej w Chełmku oraz Podstrefę Chełmek Krakowskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej zlokalizowane w centrum miejscowości Chełmek przy placu Kilińskiego, ulicy Przemysłowej i ulicy Mickiewicza. Wykonana droga umożliwi połączenie strefy od północnego zachodu z ulicą Mickiewicza, a od strony północnej z ulicą Przemysłową.

Na skutek realizacji projektu zwiększy się znacznie bezpieczeństwo uczestników ruchu, w tym pieszych. Projekt stanowi jeden z elementów wielu przedsięwzięć realizowanych przez Gminę Chełmek, które mają na celu przywrócenie świetności miastu poprzez umożliwienie lokowania się nowych przedsiębiorstw w Chełmku, a co za tym idzie poprawie jakości życia Mieszkańców gminy.

Bezpośrednimi odbiorcami projektu są przede wszystkim Mieszkańcy gminy Chełmek i powiatu oświęcimskiego, jak również osoby z terenu Małopolski, szczególnie Małopolski Zachodniej i Polski, które współpracują lub będą współpracować z podmiotami zlokalizowanymi w istniejących strefach.

Obecnie na terenie Miejskiej Strefy Aktywności Gospodarczej w Chełmku oraz w jego bezpośrednim sąsiedztwie funkcjonuje obecnie kilkadziesiąt firm, w tym z kapitałem zagranicznym, zatrudniających około 2 000 osób.

Projekt przyczyni się do podniesienia atrakcyjności obszarów inwestycyjnych gminy oraz usprawnienia komunikacji pomiędzy Miejską Strefą Aktywności Gospodarczej w Chełmku, a  pozostałą częścią miasta, zwłaszcza od strony północnej i północno-zachodniej. Jego realizacja pozwoli na przyciągnięcie nowych inwestorów do Chełmka, a tym samym na powstawanie nowych miejsc pracy.

W wyniku realizacji projektu podniesiony zostanie komfort prowadzenia działalności gospodarczej przez podmioty oraz instytucje działające na terenach, które obsługuje ta droga.

W ramach projektu wykonano między innymi:

 • jezdnię o nawierzchni bitumicznej o łącznej długości 1,23 km o szerokości od 5,5 m do 6,5 m,
 • odwodnienie nawierzchni jezdni,
 • chodniki o nawierzchni z betonowej kostki brukowej o długości 1,17 km,
 • 24 miejsca postojowe umiejscowione wzdłuż krawędzi drogi,
 • zjazdy,
 • przepust o średnicy 600 mm,
 • oznakowanie poziome i pionowe. Zastosowano oświetlenie LED w znakach aktywnych, a w przypadku montażu znaku aktywnego B-33 „ograniczenie prędkości” wykonano zasilanie hybrydowe z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w postaci panelu fotowoltaicznego i wiatraka,
 • wodociąg.

Obecnie trwają prace związane z wykupem działek wywłaszczonych pod zrealizowaną drogę.

Otwarcie 01

 

Otwarcie 02

 

Otwarcie 03

 

Otwarcie 04

 

Otwarcie 05

 

Otwarcie 06

 

Otwarcie 07

 

 

 

Oświata

Oświata i Edukacja

Wykaz jednostek realizujących zadania oświatowo-edukacyjne w Gminie Chełmek.

Sport

Kultura, Sport i Rekreacja

MOKSiR organizatorem życia kulturalnego, sportowego i rekreacyjnego na terenie gminy.

Drogi

Komunikacja i oświetlenie ulic

Wykaz dróg w podziale na administratorów oraz organizacja transportu w gminie.

Nieruchomości

Nieruchomości na sprzedaż

Aktualne oferty sprzedaży nieruchomości, będące własnością Gminy Chełmek

Śmieci

Odpady komunalne

Najważniejsze informacje dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Chełmek

Zagrożenia

Informacje o zagrożeniach

Praktyczne porady na wypadek sytuacji kryzysowych w gminie.

Jak pracujemy

Godziny pracy Urzędu

Poniedziałek-Środa:
7.30 - 15.30

Czwartek:
7.30 - 16.00

Piątek:
7.30 - 15.00

.

Numer konta:
72 1020 2528 0000 0902 0475 8985

NIP: 549-21-97-441

Adresy

Urząd i spółki gminne:

 • fotka urzędu

  Urząd Miejski

  ul. Krakowska 11
 • fotka ADM

  A.D.M. sp. z o.o.

  ul. Piłsudskiego 8
 • fotka MZGK

  M.Z.G.K. sp. z o.o.

  ul. Piastowska 18

Mapa

obrazek-klawisz do mapy

Masz sprawę lub pytania?

. .
Dzisiaj jest: 1 Marzec 2024    |    Imieniny obchodzą: Antonina, Antoni, Albin