„Budowa centrum miasta Chełmek wraz z zapleczem rekreacyjnym – etap I”

UE rewitalizacja logotypy

Projekt „Budowa centrum miasta Chełmek wraz z zapleczem rekreacyjnym – etap I”, Działanie 6.1. Rozwój miast, Schemat A – Projekty realizowane wyłącznie w ramach programów rewitalizacji, Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 – 2013.

Wartość całkowita projektu – 14 099 929,75 zł
Wartość dofinansowania – 7 193 211,56 zł
Wydatki kwalifikowane - 10 276 016,54 zł
Wydatki niekwalifikowane – 3 823 913,21 zł

Wydatki inwestycyjne:
Budowa centrum sportowego: 8 082 885,91 zł brutto
Centrum miasta i układ drogowy: 2 418 847,39 zł brutto
Modernizacja Parku Miejskiego: 3 126 713,69 zł brutto

W styczniu 2009 r. gmina Chełmek przystąpiła do konkursu w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013, Działanie 6.1. „Rozwój miast”, Schemat A „Projekty realizowane wyłącznie w ramach programów rewitalizacji”. Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Chełmek znalazł się na drugim miejscu wśród 54 złożonych programów. W dniu 26 listopada 2009 roku Zarząd Województwa Małopolskiego dokonał wyboru zadań do dofinansowania w ramach przedmiotowego Schematu. Projekt gminy Chełmek, dotyczący rewitalizacji centrum miasta, znalazł się na liście rankingowej wśród inwestycji, które otrzymały wsparcie finansowe w naszym regionie.

W dniu 6 października 2010r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Chełmku została podpisana umowa o dofinansowanie projektu rewitalizacyjnego.Zakres I etapu budowy centrum miasta Chełmek obejmował zagospodarowanie terenu zlokalizowanego pomiędzy Urzędem Miejskim i budynkiem „byłego” przedszkola. Wykonano drogi, chodniki i parkingi na obszarze bezpośrednio połączonym z Parkiem Miejskim. Nie chcąc tracić walorów komunikacyjnych ulicy Brzozowej, a zarazem nie chcąc „rozbijać” przestrzeni placu ukośnie przebiegającą jezdnią, zdecydowano się na pozostawienie przejazdu i miejsc parkingowych. Przedmiotowe obiekty stanowią logiczną całość. Ponadto, w ramach porządkowania przestrzeni publicznej powstał kompleks sportowo – rekreacyjny. Dostępność i standard tego typu bazy jest jednym z elementów wizerunku miasta i jakości zamieszkiwania. W ramach centrum sportowego powstały dwa boiska piłkarskie, w tym jedno o nawierzchni sztucznej (treningowe) oraz drugie boisko wielofunkcyjne poliuretanowe (w okresie zimowym pełni ono funkcję lodowisko odkrytego), budynek zaplecza dla kompleksu sportowego, cztery korty tenisowe, w tym jeden kryty. Powstała niezbędna infrastruktura drogowa i towarzysząca – drogi, chodniki, parkingi, place. Wykonano i zamontowano elementy małej architektury, oświetlenie kompleksu.

Kolejnym zadaniem w ramach projektu była modernizacja Parku Miejskiego. Polegała ona na przebudowie i zadaszeniu muszli koncertowej, powstaniu węzła sanitarnego, wytyczeniu i wykonaniu ścieżek rowerowo – spacerowych, zaopatrzeniu parku w niezbędne media. Powstała również fontanna w centralnej części parku, która spotęgowała efekt skupiania się mieszkańców w centralnej części miasta oraz przebudowano ciepłociąg.

centrum sportowe1

 cetrum sportowe2

DSC 0604

park

park1

park5

centrum miasta

centrum sportowe 1

Oświata

Oświata i Edukacja

Wykaz jednostek realizujących zadania oświatowo-edukacyjne w Gminie Chełmek.

Sport

Kultura, Sport i Rekreacja

MOKSiR organizatorem życia kulturalnego, sportowego i rekreacyjnego na terenie gminy.

Drogi

Komunikacja i oświetlenie ulic

Wykaz dróg w podziale na administratorów oraz organizacja transportu w gminie.

Nieruchomości

Nieruchomości na sprzedaż

Aktualne oferty sprzedaży nieruchomości, będące własnością Gminy Chełmek

Śmieci

Odpady komunalne

Najważniejsze informacje dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Chełmek

Zagrożenia

Informacje o zagrożeniach

Praktyczne porady na wypadek sytuacji kryzysowych w gminie.

Jak pracujemy

Godziny pracy Urzędu

Poniedziałek-Środa:
7.30 - 15.30

Czwartek:
7.30 - 16.00

Piątek:
7.30 - 15.00

.

Numer konta:
72 1020 2528 0000 0902 0475 8985

NIP: 549-21-97-441

Adresy

Urząd i spółki gminne:

 • fotka urzędu

  Urząd Miejski

  ul. Krakowska 11
 • fotka ADM

  A.D.M. sp. z o.o.

  ul. Piłsudskiego 8
 • fotka MZGK

  M.Z.G.K. sp. z o.o.

  ul. Piastowska 18

Mapa

obrazek-klawisz do mapy

Masz sprawę lub pytania?

. .
Dzisiaj jest: 24 Czerwiec 2024    |    Imieniny obchodzą: Danuta, Emilia, Jan