Zakup nowego, lekkiego samochodu ratownictwa technicznego z funkcją gaśniczą dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Chełmku

EFRR kolor 900

Gmina Chełmek uczestniczy w realizacji projektu: „Bezpieczna Małopolska – Etap II samochody Ochotniczej Straży Pożarnej”. Projekt ten współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Priorytetu V Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 – Działanie 5.1 Adaptacja do zmian klimatu, Poddziałanie 5.1.2 Wsparcie służb ratunkowych.

Projekt zakłada zakup 47 lekkich samochodów ratownictwa technicznego z funkcją gaśniczą. Partnerami Projektu są Gminy z województwa Małopolskiego, które zostały wybrane w ramach ogłoszonego Konkursu. Zarząd Województwa Małopolskiego w drodze postępowania konkursowego Uchwałą nr 1903/22 z dnia 2 listopada 2022 r. wybrał 28 Partnerów na listę podstawową oraz 24 na listę rezerwową.

Realizacja Projektu przyczyni się do zwiększenia skuteczności i szybkości reagowania, jak również poprawi warunki pracy służb działających na rzecz bezpieczeństwa i ratownictwa w Województwie Małopolskim. Dzięki temu nastąpi wzmocnienie potencjału technicznego małopolskich służb ratowniczych w sytuacjach zagrożenia, w zakresie: klęsk żywiołowych (pożarów i powodzi), katastrof technicznych, wypadków komunikacyjnych, awarii.

Informacje finansowe o projekcie:

- całkowita wartość projektu:  13 128 416,00 zł,
- kwota dofinansowania (85% EFRR):  11 159 153,60 zł,
- kwota dofinansowania z budżetu państwa (10%):     1 312 841,60 zł.

Czas realizacji projektu: 2022 - 2023

Dzięki udziałowi w projekcie Gmina Chełmek zakupiła nowy pojazd ratownictwa technicznego z funkcją gaśniczą Renault Master dla OSP w Chełmku.

Wartość zakupionego samochodu wyniosła 275 200,00 zł, w tym:

- kwota dofinansowania ze środków RPO WM 2014-2020:    233 920,00 zł,
- kwota dofinansowania z budżetu państwa: 27 520,00 zł,
- kwota wkładu własnego Gminy Chełmek:   13 760,00 zł.

 

Dzięki pomocy finansowej udzielonej przez Powiat Oświęcimski pojazd został wyposażony w agregat prądotwórczy dostarczający rezerwowej energii elektrycznej sprzętom wykorzystywanym podczas akcji ratowniczych.

Nowy samochód przed siedzibą OSP w Chełmku.

Nowy samochód zakupiony dla OSP w Chełmku.

 

Oświata

Oświata i Edukacja

Wykaz jednostek realizujących zadania oświatowo-edukacyjne w Gminie Chełmek.

Sport

Kultura, Sport i Rekreacja

MOKSiR organizatorem życia kulturalnego, sportowego i rekreacyjnego na terenie gminy.

Drogi

Komunikacja i oświetlenie ulic

Wykaz dróg w podziale na administratorów oraz organizacja transportu w gminie.

Nieruchomości

Nieruchomości na sprzedaż

Aktualne oferty sprzedaży nieruchomości, będące własnością Gminy Chełmek

Śmieci

Odpady komunalne

Najważniejsze informacje dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Chełmek

Zagrożenia

Informacje o zagrożeniach

Praktyczne porady na wypadek sytuacji kryzysowych w gminie.

Jak pracujemy

Godziny pracy Urzędu

Poniedziałek-Środa:
7.30 - 15.30

Czwartek:
7.30 - 16.00

Piątek:
7.30 - 15.00

.

Numer konta:
72 1020 2528 0000 0902 0475 8985

NIP: 549-21-97-441

Adresy

Urząd i spółki gminne:

 • fotka urzędu

  Urząd Miejski

  ul. Krakowska 11
 • fotka ADM

  A.D.M. sp. z o.o.

  ul. Piłsudskiego 8
 • fotka MZGK

  M.Z.G.K. sp. z o.o.

  ul. Piastowska 18

Mapa

obrazek-klawisz do mapy

Masz sprawę lub pytania?

. .
Dzisiaj jest: 17 Kwiecień 2024    |    Imieniny obchodzą: Klara, Robert, Rudolf