Gmina Chełmek realizuje kolejny projekt skierowany do uczniów szkół podstawowych

EFS kolor 300dpi

Szkoły podstawowe z terenu Gminy Chełmek są realizatorami zadania grantowego pod nazwą:

Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny II. Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych

Grant 1

10 Oś Priorytetowa Wiedza i kompetencje

Działanie 10.1 Rozwój Kształcenia Ogólnego

Poddziałanie 10.1.6 Cyfryzacja szkół prowadzących kształcenie ogólne

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Cel zadania grantowego: wsparcie realizacji zajęć dydaktycznych w szkołach podstawowych, ponadpodstawowych oraz placówkach systemu oświaty prowadzących kształcenie ogólne poprzez wyposażenie tych szkół w narzędzia do nauki zdalnej (laptopy, komputery, tablety).

Realizatorami zadania grantowego są:

 1. Samorządowy Zespół Szkół nr 1 im. Adama Mickiewicza w Chełmku, ul. Bolesława Chrobrego 9, 32-660 Chełmek,

 2. Samorządowy Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 2 w Chełmku, ul. Marszałka Piłsudskiego 1, 32-660 Chełmek,

 3. Samorządowy Zespół Szkół im. Marii Konopnickiej w Gorzowie, ul. Szkolna 3, Gorzów, 32-660 Chełmek,

 4. Samorządowy Zespół Szkół im. Kard. Adama Stefana Sapiehy w Bobrku, ul. Nadwiślańska 9, 32-661 Bobrek.

Dofinansowanie zadania grantowego: 74 575,38 PLN.

Termin realizacji zadania grantowego: do dnia 31.08.2023 r.

Zadanie dofinansowane w ramach środków RPO WM na lata 2014-2020.

Plakat edytowalny EFS MTA II Grant 1

Kolejny projekt realizowany przez Gminę Chełmek skierowany do uczniów szkół podstawowych

EFS kolor 300dpi

Wszystkie szkoły z terenu Gminy Chełmek realizują dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze i rozwijające zainteresowania, niwelujące skutki pandemii COVID-19 na podstawie otrzymanego grantu:

Grant 3

w ramach projektu pn.

Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny II. Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych

w ramach 10 Osi Priorytetowej Wiedza i kompetencje

Działanie 10.1 Rozwój Kształcenia Ogólnego

Poddziałanie 10.1.6 Cyfryzacja szkół prowadzących kształcenie ogólne

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Celem zadania grantowego jest zniwelowanie u uczniów skutków postpandemicznych pandemii COVID-19 poprzez wielowymiarowe wsparcie szkół, w związku z zagrożeniem i skutkami pandemii COVID-19.

Realizatorami zadania grantowego są:

 1. Samorządowy Zespół Szkół nr 1 im. Adama Mickiewicza w Chełmku, ul. Bolesława Chrobrego 9, 32-660 Chełmek,

 2. Samorządowy Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 2 w Chełmku, ul. Marszałka Piłsudskiego 1, 32-660 Chełmek,

 3. Samorządowy Zespół Szkół im. Marii Konopnickiej w Gorzowie, ul. Szkolna 3, Gorzów, 32-660 Chełmek,

 4. Samorządowy Zespół Szkół im. Kard. Adama Stefana Sapiehy w Bobrku, ul. Nadwiślańska 9, 32-661 Bobrek.

Dofinansowanie projektu z UE: 114 590,65 PLN.

Termin realizacji projektu: do 30 czerwca 2023 r.

Zadanie dofinansowane w ramach środków RPO WM na lata 2014-2020.

Plakat edytowalny EFS MTA II Grant 3

Oświata

Oświata i Edukacja

Wykaz jednostek realizujących zadania oświatowo-edukacyjne w Gminie Chełmek.

Sport

Kultura, Sport i Rekreacja

MOKSiR organizatorem życia kulturalnego, sportowego i rekreacyjnego na terenie gminy.

Drogi

Komunikacja i oświetlenie ulic

Wykaz dróg w podziale na administratorów oraz organizacja transportu w gminie.

Nieruchomości

Nieruchomości na sprzedaż

Aktualne oferty sprzedaży nieruchomości, będące własnością Gminy Chełmek

Śmieci

Odpady komunalne

Najważniejsze informacje dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Chełmek

Zagrożenia

Informacje o zagrożeniach

Praktyczne porady na wypadek sytuacji kryzysowych w gminie.

Jak pracujemy

Godziny pracy Urzędu

Poniedziałek-Środa:
7.30 - 15.30

Czwartek:
7.30 - 16.00

Piątek:
7.30 - 15.00

.

Numer konta:
72 1020 2528 0000 0902 0475 8985

NIP: 549-21-97-441

Adresy

Urząd i spółki gminne:

 • fotka urzędu

  Urząd Miejski

  ul. Krakowska 11
 • fotka ADM

  A.D.M. sp. z o.o.

  ul. Piłsudskiego 8
 • fotka MZGK

  M.Z.G.K. sp. z o.o.

  ul. Piastowska 18

Mapa

obrazek-klawisz do mapy

Masz sprawę lub pytania?

. .
Dzisiaj jest: 22 Kwiecień 2024    |    Imieniny obchodzą: Kaja, Leon, Łukasz