Nieruchomości na sprzedaż

Znajdą Państwo tutaj aktualne oferty sprzedaży nieruchomości w trybie przetargowym, które są własnością Gminy Chełmek.
(kontakt do pracownika odpowiedzialnego za sprzedaż nieruchomości: mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ; tel.: 33 844 90 35)

Wszystkie ogłoszenia dotyczące zamiany, sprzedaży oraz dzierżawy nieruchomości znajdują się na stronach BIP Gminy Chełmek, pod linkiem: Biuletyn Informacji Publicznej (należy wybrać podmenu z lewej strony)


Wykaz nieruchomości, przeznaczonych do sprzedaży - kliknij aby zwinąć

Wykaz nieruchomości, przeznaczonych do dzierżawy

Lokale mieszkalne

Nieruchomości niezabudowane

I. I przetarg ustny nieograniczony (licytacja) na sprzedaż nieruchomości gruntowych, niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Chełmek położonych w obrębie Gorzów, w Gorzowie przy ul. Zacisznej,

zaciszna 062018

a) oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej, katastru nieruchomości oraz powierzchnia nieruchomości i cena wywoławcza:
• 1158/55 o pow. 0.0966 ha za cenę wywoławczą 48.000,00 złotych brutto objęta Księgą Wieczystą nr KR1E/00065735/8
• 1158/56 o pow. 0.1052 ha za cenę wywoławczą 52.000,00 złotych brutto objęta Księgą Wieczystą nr KR1E/00065736/5
• 1158/57 o pow. 0.0957 ha za cenę wywoławczą 47.000,00 złotych brutto objęta Księgą Wieczystą nr KR1E/00065737/2
• 1158/58 o pow. 0.0960 ha za cenę wywoławczą 47.200,00 złotych brutto objęta Księgą Wieczystą nr KR1E/00065738/9
• 1158/59 o pow. 0.0956 ha za cenę wywoławczą 47.000,00 złotych brutto objęta Księgą Wieczystą nr KR1E/00065739/6
• 1158/60 o pow. 0.0957 ha za cenę wywoławczą 47.000,00 złotych brutto objęta Księgą Wieczystą nr KR1E/65740/6
• 1158/61 o pow. 0.0960 ha za cenę wywoławczą 47.200,00 złotych brutto objęta Księgą Wieczystą nr KR1E/00065741/3
• 1158/62 o pow. 0.1060 ha za cenę wywoławczą 52.000,00 złotych brutto objęta Księgą Wieczystą nr KR1E/00064357/7
• 1158/83 o pow. 0.1257 ha za cenę wywoławczą 62.000,00 złotych brutto objęta Księgą Wieczystą nr KR1E/00040155/7
b) przeznaczenie nieruchomości: dla przedmiotowego terenu brak obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego. Przeznaczenie w nowej edycji studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Chełmek (Uchwała Rady Miejskiej w Chełmku
Nr XXXV/307/2014 z dnia 16 stycznia 2014 roku): MN 2 – tereny o dominującej funkcji zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w wolno stojącym układzie budynków.

II. I przetarg ustny nieograniczony (licytacja) na sprzedaż nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Chełmek, położonej w Gorzowie przy ul. Wrzosowej.

gorzow wrzosowa
a) oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:
• działka nr 789/81 objęta Księgą Wieczystą nr KR1E/0006574/1, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Oświęcimiu, V Wydział Ksiąg Wieczystych.
b) powierzchnia nieruchomości: 0.1743 ha,
c) przeznaczenie nieruchomości: Dla przedmiotowego terenu obowiązuje plan zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie ulic: Gorzowskiej, Szkolnej
i Oświęcimskiej w Gorzowie, zatwierdzony Uchwałą Nr XXXII/305/2017 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 16 października 2017 roku. Według ustaleń w/w planu miejscowego działka nr 789/81 obręb Gorzów, położona jest w terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem MN.1 – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
d) cena wywoławcza: 99.100,00 złotych brutto.

III. Wysokość wadium:
• dla działki opisanej w ust. I pkt 1 wynosi 4.800,00 złotych,
• dla działki opisanej w ust. I pkt 2 wynosi 5.200,00 złotych,
• dla działki opisanej w ust. I pkt 3 wynosi 4.700,00 złotych,
• dla działki opisanej w ust. I pkt 4 wynosi 4.720,00 złotych,
• dla działki opisanej w ust. I pkt 5 wynosi 4.700,00 złotych,
• dla działki opisanej w ust. I pkt 6 wynosi 4.700,00 złotych,
• dla działki opisanej w ust. I pkt 7 wynosi 4.720,00 złotych,
• dla działki opisanej w ust. I pkt 8 wynosi 5.200,00 złotych,
• dla działki opisanej w ust. I pkt 9 wynosi 6.200,00 złotych,
• dla działki opisanej w ust. II pkt 1 wynosi 9.910,00 złotych,

IV. Termin i miejsce przetargu: PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 26 LIPCA 2018 ROKU O GODZ. 10.00 W SIEDZIBIE URZĘDU MIEJSKIEGO W CHEŁMKU, UL. KRAKOWSKA 11, SALA SESYJNA.

V. Informacje o miejscu wywieszenia publikacji ogłoszenia o przetargu: ogłoszenie
o przetargu zostało wywieszone w siedzibie Urzędu Miejskiego w Chełmku 32-660 Chełmek, ul. Krakowska 11, a ponadto podane zostało do publicznej wiadomości przez ogłoszenie
w prasie oraz wywieszone na tablicach ogłoszeń na terenie całej gminy i opublikowane w BIP i na stronie internetowej urzędu www.chelmek.pl.

VI. Dane teleadresowe, pod którym można uzyskać szczegółowe informacje dotyczące przetargu: szczegółowe informacje związane z przetargiem uzyskać można w biurze nr 14 Urzędu Miejskiego w Chełmku lub pod nr tel. 0 33 844-90-00 lub 10 wew. 35 Wydział Architektury Geodezji i Zasobów Komunalnych Urzędu Miejskiego w Chełmku.

Chełmek, dnia 22 czerwca 2018 roku

Nieruchomości zabudowane

aktualnie brak ofert

Oświata

Oświata i Edukacja

Wykaz jednostek realizujących zadania oświatowo-edukacyjne w Gminie Chełmek.

Sport

Kultura, Sport i Rekreacja

MOKSiR organizatorem życia kulturalnego, sportowego i rekreacyjnego na terenie gminy.

Drogi

Komunikacja i oświetlenie ulic

Wykaz dróg w podziale na administratorów oraz organizacja transportu w gminie.

Nieruchomości

Nieruchomości na sprzedaż

Aktualne oferty sprzedaży nieruchomości, będące własnością Gminy Chełmek

Śmieci

Odpady komunalne

Najważniejsze informacje dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Chełmek

Zagrożenia

Informacje o zagrożeniach

Praktyczne porady na wypadek sytuacji kryzysowych w gminie.

Jak pracujemy

Godziny pracy Urzędu

Poniedziałek-Środa:
7.30 - 15.30

Czwartek:
7.30 - 16.00

Piątek:
7.30 - 15.00

.

Numer konta:
72 1020 2528 0000 0902 0475 8985

NIP: 549-21-97-441

Adresy

Urząd i spółki gminne:

 • fotka urzędu

  Urząd Miejski

  ul. Krakowska 11
 • fotka ADM

  A.D.M. sp. z o.o.

  ul. Piłsudskiego 8
 • fotka MZGK

  M.Z.G.K. sp. z o.o.

  ul. Piastowska 18

Mapa

obrazek-klawisz do mapy

Masz sprawę lub pytania?

. .
Dzisiaj jest: 12 Czerwiec 2024    |    Imieniny obchodzą: Janina, Jan, Onufry