Podatek od środków transportowych

ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO ZAWARTEGO W CENIE OLEJU NAPĘDOWEGO WYKORZYSTYWANEGO DO PRODUKCJI ROLNEJ

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 10 marca 2006 roku o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (t.j. Dz. U. z 2006r. Nr 52, poz. 379 ze zm.),

I. WYMAGANE DOKUMENTY

Wnioski

Wniosek producenta rolnego będącego posiadaczem gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów ustawy o podatku rolnym – do pobrania

Załączniki

1. Faktury VAT albo ich kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem przez upoważnionego pracownika Urzędu Miejskiego, stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku;

2. Odpis z KRS, w przypadku, gdy producent polega wpisowi do tego rejestru.

Do wglądu

Jeżeli wydzierżawiono grunty – umowa, a w przypadku braku pisemnej umowy dzierżawy – oświadczenie o wydzierżawieniu działki

II. OPŁATY

Brak

III. CZAS REALIZACJI

Decyzje wydaje się w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku.

IV. TRYB ODWOŁAWCZY

Przysługuje możliwość wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie za pośrednictwem Burmistrza Chełmka w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

V. MIEJSCE I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Referat podatkowy, pok. nr 113, tel. (33) 844 90 56

VI. UWAGI

Rozstrzygnięcie ma formę decyzji administracyjnej.

Wnioski składa się w następujących terminach:

1. od dnia 1 lutego do dnia 28 lutego, a zwrot podatku następuje od dnia 1 kwietnia do dnia 30 kwietnia;

2. od dnia 1 sierpnia do dnia 31 sierpnia, a zwrot podatku następuje od dnia 1 października do dnia 31 października.

VII. DOKUMENTY DO POBRANIA

  Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Oświata

Oświata i Edukacja

Wykaz jednostek realizujących zadania oświatowo-edukacyjne w Gminie Chełmek.

Sport

Kultura, Sport i Rekreacja

MOKSiR organizatorem życia kulturalnego, sportowego i rekreacyjnego na terenie gminy.

Drogi

Komunikacja i oświetlenie ulic

Wykaz dróg w podziale na administratorów oraz organizacja transportu w gminie.

Nieruchomości

Nieruchomości na sprzedaż

Aktualne oferty sprzedaży nieruchomości, będące własnością Gminy Chełmek

Śmieci

Odpady komunalne

Najważniejsze informacje dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Chełmek

Zagrożenia

Informacje o zagrożeniach

Praktyczne porady na wypadek sytuacji kryzysowych w gminie.

Jak pracujemy

Godziny pracy Urzędu

Poniedziałek-Środa:
7.30 - 15.30

Czwartek:
7.30 - 16.00

Piątek:
7.30 - 15.00

.

Numer konta:
72 1020 2528 0000 0902 0475 8985

NIP: 549-21-97-441

Adresy

Urząd i spółki gminne:

 • fotka urzędu

  Urząd Miejski

  ul. Krakowska 11
 • fotka ADM

  A.D.M. sp. z o.o.

  ul. Piłsudskiego 8
 • fotka MZGK

  M.Z.G.K. sp. z o.o.

  ul. Piastowska 18

Mapa

obrazek-klawisz do mapy

Masz sprawę lub pytania?

. .
Dzisiaj jest: 25 Marzec 2023    |    Imieniny obchodzą: Maria, Wieńczysław, Ireneusz