Konsultacje społeczne dot. Gminnego Programu Rewitalizacji

2018.03.30. rew
Burmistrz Chełmka informuje, że w dniach od 6 do 29 kwietnia 2018 r. prowadzone będą konsultacje społeczne projektu Uchwały Rady Miejskiej w Chełmku w sprawie aktualizacji „Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Chełmek na lata 2016- 2020”. Uwagi do dokumentu należy składać do dnia 29 kwietnia 2018 r. w formie:

• elektronicznej poprzez specjalny formularz zgłoszeniowy (będzie dostępny do pobrania na stronie internetowej http://www.chelmek.pl/, zakładka „Rewitalizacja”, który należy przesłać na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
• pisemnej poprzez specjalny formularz zgłoszeniowy papierowy, który będzie dostępny w siedzibie Urzędu Miasta Chełmek, pok. Nr 9.
• ustnej podczas warsztatu konsultacyjnego adresowanego do mieszkańców Gminy Chełmek i interesariuszy obszarów rewitalizacji, który odbędzie się w dniu 10 kwietnia 2018r. o godz. 15.00 w sali Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Chełmku, przy Placu Kilińskiego 3, 32-660Chełmek.
• ustnej podczas debaty społecznej mieszkańców Gminy Chełmek i interesariuszy obszarów rewitalizacji, która odbędzie się w dniu 16 kwietnia 2018 r. o godz. 11.00 w sali Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Chełmku, przy Placu Kilińskiego 3, 32-660 Chełmek.

Serdecznie zachęcamy do aktywnego uczestnictwa w konsultacjach poprzez obecność na spotkaniach konsultacyjnych oraz zgłaszanie uwag do dokumentu w Urzędzie Miejskim w Chełmku.

  Kliknij aby zobaczyć treść obwieszczenia

Kliknij aby zobaczyć treść obwieszczenia

  Projekt Uchwały w sprawie aktualizacji Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Chełmek na lata 2016-2022

  Załącznik nr 1 do Uchwały - projekt Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Chełmek na lata 2016-2022

  Załącznik GPR 1 - Diagnoza

  Załącznik GPR 2a - Mapa Chełmka

  Załącznik GPR 2b - Mapa Chełmka

  Załącznik GPR 2c - Mapa Gorzowa

  Załącznik GPR 2d - Mapa Bobrek

  Załącznik GPR 2e - Schemat Arkuszy

Zakończono konsultacje społeczne projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Chełmek na lata 2016-2020

Szanowni Państwo,

Poniżej przedstawiamy podsumowanie konsultacji społecznych projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Chełmek (trwały od 05 do 30 stycznia 2017 r.).

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Chełmek na lata 2016-2020.

  GMINNY PROGRAM REWITALIZACJI DLA GMINY CHEŁMEK NA LATA 2016 – 2020

Załącznik nr 1: DIAGNOZY SŁUŻĄCE WYZNACZENIU OBSZARU ZDEGRADOWANEGO I OBSZARU REWITALIZACJI PROGRAM REWITALIZACJI GMINY CHEŁMEK

Załącznik nr 2a: MAPA CHEŁMKA

Załącznik nr 2b: MAPA CHEŁMKA

Załącznik nr 2c: MAPA GORZOWA

Załącznik nr 2d: MAPA BOBRKA

Załącznik nr 2e: SCHEMAT ARKUSZY

  RAPORT ZE SPOTKANIA KONSULTACYJNEGO Z DNIA 10 STYCZNIA 2017 R.

  RAPORT ZE SPOTKANIA KONSULTACYJNEGO Z DNIA 17 STYCZNIA 2017 R.

  PREZENTACJA DO SPOTKAŃ KONSULTACYJNYCH 10 I 17 STYCZNIA 2017 R.

  RAPORT ZBIORCZY Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

  FORMULARZ ZGŁASZANIA UWAG DO DOKUMENTU

  WYKAZ OPINII DO PROJEKTU GMINNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI

  WYKAZ UZYSKANYCH OPINII DOT. KONIECZNOŚCI PRZEPROWADZENIA STRATEGICZNEJ OCENY ODZDIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

oraz w BIP Gminy Chełmek: kliknij aby otworzyć stronę Biuletynu Informacji Publicznej

Rozpoczynają się konsultacje społeczne Programu Rewitalizacji Gminy Chełmek

podpisanie dokumentu
Szanowni Państwo,

Dziś, czyli 5 stycznia, rozpoczynają się konsultacje społeczne gotowego Programu Rewitalizacji Gminy Chełmek. Wszystkie niezbędne informacje oraz dokument, treść uchwały i formularz zgłaszania zmian dostępne są poniżej:

  GMINNY PROGRAM REWITALIZACJI DLA GMINY CHEŁMEK NA LATA 2016 – 2020

  FORMULARZ ZGŁASZANIA UWAG DO DOKUMENTU

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Chełmek na lata 2016-2020.

Załącznik nr 1: DIAGNOZY SŁUŻĄCE WYZNACZENIU OBSZARU ZDEGRADOWANEGO I OBSZARU REWITALIZACJI PROGRAM REWITALIZACJI GMINY CHEŁMEK

Załącznik nr 2a: MAPA CHEŁMKA

Załącznik nr 2b: MAPA CHEŁMKA

Załącznik nr 2c: MAPA GORZOWA

Załącznik nr 2d: MAPA BOBRKA

Załącznik nr 2e: SCHEMAT ARKUSZY

oraz w linku poniżej:

http://bip.malopolska.pl/umchelmek,m,294723,2017.html

Przypominamy również o spotkaniach:

Logotypy

Przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Chełmek na lata 2016-2020

podpisanie dokumentu
Burmistrza Chełmka informuje że w dniach od 05 stycznia do 30 stycznia 2017 r. prowadzone będą konsultacje społeczne projektu Uchwały Rady Miejskiej w Chełmku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Chełmek na lata 2016-2020.
Uwagi do dokumentu należy składać do dnia 30 stycznia 2017r. w formie określonej w ogłoszeniu

Konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na obszarze Gminy Chełmek

Zgodnie z art. 6 ust. 2-9, art. 7 ust. 3 i art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U. 2015 poz. 1777) oraz art. 5a ust. 1 i art. 30 ust. 2 pkt. 1a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.) Burmistrz Chełmka zawiadamia, że w dniach od 19 lipca 2016 r. do 17 sierpnia 2016 r. przeprowadzone zostaną konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na obszarze Gminy Chełmek.
Projekt w/w uchwały dostępny będzie na stronie www.chelmek.pl zakładka „Dla mieszkańców”, podzakładka „Konsultacje społeczne”, na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Chełmku oraz w formie papierowej w Referacie Rozwoju UM w Chełmku,
ul. Krakowska 11.

  zarządzenie

  Obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji - część północna Gminy Chełmek (12 MB)

  Obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji - część południowa Gminy Chełmek (16 MB)

  Diagnozy służące wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji program rewitalizacji Gminy Chełmek

Czytaj dalej

Przedłużenie terminu konsultacji społecznych w ramach Rewitalizacji Gminy Chełmek 2016 - 2020

Informujemy, że przedłużamy konsultacje społeczne w Gminie Chełmek nad:

1) projektem uchwały Rady Miejskiej w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na obszarze Gminy Chełmek,
2) projektem uchwały Rady Miejskiej w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji dla Gminy Chełmek.

Nowy termin składania uwag do wymienionych projektów uchwał to 24 czerwiec 2016r. (tj. piątek)

- zarządzenie Burmistrza Chełmka o zmianie terminu konsultacji (BIP)

Projekty uchwał są dostępne na stronie www.chelmek.pl zakładka „Dla mieszkańców”, podzakładka „Konsultacje społeczne”, na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Chełmku oraz w formie papierowej w Referacie Rozwoju UM w Chełmku, ul. Krakowska 11.

Obowiązują następujące formy konsultacji:

forma pisemna poprzez specjalny formularz zgłoszeniowy (który będzie do pobrania na stronie internetowej Gminy, www.chelmek.pl, zakładka „Dla mieszkańców”, podzakładka „Konsultacje społeczne”), który należy przesłać na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

w formie pisemnej poprzez specjalny formularz zgłoszeniowy papierowy, który będzie do odebrania w Referacie Rozwoju, ul. Krakowska 11; wypełniony formularz należy złożyć na Dzienniku Podawczym UM w Chełmku, ul. Krakowska 11;

Czytaj dalej

Rozpoczęły się konsultacje społeczne w ramach Rewitalizacji Gminy Chełmek 2016-2022

2016.04.26.rewitalizacja
Dziś rozpoczynają się konsultacje społeczne w Gminie Chełmek nad:
1) projektem uchwały Rady Miejskiej w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na obszarze Gminy Chełmek,
2) projektem uchwały Rady Miejskiej w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji dla Gminy Chełmek.
Projekty w/w uchwał dostępne będą na stronie www.chelmek.pl zakładka „Dla mieszkańców”, podzakładka „Konsultacje społeczne”, na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Chełmku oraz w formie papierowej w Referacie Rozwoju UM w Chełmku, ul. Krakowska 11.

Czytaj dalej

Oświata

Oświata i Edukacja

Wykaz jednostek realizujących zadania oświatowo-edukacyjne w Gminie Chełmek.

Sport

Kultura, Sport i Rekreacja

MOKSiR organizatorem życia kulturalnego, sportowego i rekreacyjnego na terenie gminy.

Drogi

Komunikacja i oświetlenie ulic

Wykaz dróg w podziale na administratorów oraz organizacja transportu w gminie.

Nieruchomości

Nieruchomości na sprzedaż

Aktualne oferty sprzedaży nieruchomości, będące własnością Gminy Chełmek

Śmieci

Odpady komunalne

Najważniejsze informacje dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Chełmek

Zagrożenia

Informacje o zagrożeniach

Praktyczne porady na wypadek sytuacji kryzysowych w gminie.

Jak pracujemy

Godziny pracy Urzędu

Poniedziałek-Środa:
7.30 - 15.30

Czwartek:
7.30 - 16.00

Piątek:
7.30 - 15.00

.

Numer konta:
72 1020 2528 0000 0902 0475 8985

NIP: 549-21-97-441

Adresy

Urząd i spółki gminne:

 • fotka urzędu

  Urząd Miejski

  ul. Krakowska 11
 • fotka ADM

  A.D.M. sp. z o.o.

  ul. Piłsudskiego 8
 • fotka MZGK

  M.Z.G.K. sp. z o.o.

  ul. Piastowska 18

Mapa

obrazek-klawisz do mapy

Masz sprawę lub pytania?

. .
Dzisiaj jest: 17 Kwiecień 2024    |    Imieniny obchodzą: Klara, Robert, Rudolf